Takeaway & Delivery_Free delivery within 3 km

¿ÃÕ à´ÅÔ àÇÍÃÕè ã¹ÃÐÂÐ 3 ¡Ô âÅàÁµÃ ¨Ò¡âçáÃÁÁÔ ÅàŹà¹Õ ÂÁ ÎÔ ÅµÑ ¹ ¡ÃØ §à·¾Ï àÁ× è ÍÊÑ è §¢Ñ é ¹µè Ó 500 ºÒ· TAK E AWAY & Delivery 3 APRIL – 30 JUNE 2020 10:00 AM – 8:00 PM

FREE DELIVERY WITHIN 3 KM FROM HOTEL WITH A MINIMUMORDER OF THB 500

TEL: 02 442 2060 085 660 95 67 LINE: @bangkok.hilton

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker