TFH Inspiration Sinnesstimulering Äldreomsorg

Ju mer vi är tillsammans

Förstärk era minnen med talande fotoalbum. Gör ditt personliga album med röster hen känner igen. Spela in en musiksnutt, fordonsljud, rim och ramsor, roliga historier. Albumet har 20 sidor av varje sida har 10 sekunders inspelningstid. Väldigt uppskattade av alla men särskilt inom äldreomsorgen.

AR T I K E L NUMME R # : 3 T P F R

MAG I SKA S J A L AR AR T I K E L NUMME R # : 6MA S C

Kasta dom i luften och se dom falla till marken. Kasta till varandra eller bara sköna att känna på. En aktivitet att göra själv eller tillsammans med andra.

AR T I K E L NUMME R # : 6 BO L L

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online