TFH Inspiration Sinnesstimulering Äldreomsorg

Hur används Multisensoriska Sinnesrum inom äldreomsorg?

ÄLDREOMSORG - Få en stund av sinnesro i sinnesrummet tillsammans med personal eller anhörig. I sinnesrummet kan vi erbjuda personer med kognitiv svikt anpassad sinnesstimuli med olika syften och mål. Avslappning eller samspel och kommunikation. En stund för både sinnen och minnen! PSYKIATRI - Att vistas i en vacker miljö gör oss vackra i själen. Inom psykiatrin används rummen ofta som en oas där patienten ges möjlighet att renodla sinnesintryck - en stund av ro. Syftet kan var många men en del berättar att rummet används för att öka vakenheten, aktivitetsnivå och för en annan att komma ner i varv och få ro. HEMMA - Alla har inte möjlighet att ta sig till ett sinnesrum men med enkla medel kan vi skapa förutsättningar till lugn och ro hemma. Vi ger gärna tips på olika lösningar som ej behöver vara så kostsamma.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online