TFH Inspiration Sinnesstimulering Äldreomsorg

SINNESSTIMULERING GÖR SKILLNAD? Vi på tfhsensory arbetar med att inreda miljöer och utveckla material som ger vår hjärna ro och stimulans.

Vi vänder oss till alla åldrar men med den här foldern vänder vi oss till er som arbetar inom äldreomsorg och som möter människor med kognitiv svikt.

Vår långa erfarenhet inom området har givit oss kunskaper om vikten av att hitta varma och energifyllda strategier/stimuli med förankring i den enskildes behov. Våra sinnen: hörsel, lukt, syn, smak, känsel och balans ger oss våra första intryck av världen vi lever i men också de sista. Med hjälp av våra sinnen får vi motivation till att leva och uppleva. Att vår hjärna kan reagera negativt på för mycket impulser känner vi till i det moderna samhället men detsamma kan ske om vi får för lite stimuli och en monoton tillvaro utan innehåll. Vi vill gärna bidra till en tillvaro i harmoni och som är vacker och sinnlig. Vi hoppas ni finner inspiration att hitta produkter som gör skillnad för individen i fråga.

Vi erbjuder work-shop och visningar både digitalt/hos er/eller i vårt Show-room i Varberg.

Vill du ha tips och råd kontaktar du vår rådgivare tel 0720-712905 eller 0340-777160 eller support@tfhsensory.se

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online