TFH Inspiration Sinnesstimulering Äldreomsorg

När någon behöver hjälp att varva ner!

Trone Gungstol – en magisk upplevelse värd att prova. Vår fantastiska gungstol ger ro till den rastlöse. Trone Advance som låser sig själv när du reser dig. Vill ni prova stolen under 14 dagar kontaktar ni oss på support@tfhsensory.se Om ni inte vill behålla stolen betalar ni returfrakten som är 700kr + moms. Se filmer på www.tfhsensory.se. Kontakta oss för studier och referensmaterial!

​ ” T r o n e s t o l e n e r e t u t r o l i g s pæn d e n d e o g g o d t r e d s k a b n e t o p t i l a t s k a b e r o h o s ma n g e a f v o r e s b o r g e r e . I s æ r h o s d eme n t e e l l e r k o g n i t i v s k a d e d e b o r g e r e k a n d e r o l i g e b e væg e l s e r s om T r o n e s t o l e n g i v e r , s k a b e e n r o i k r o p p e n s om k a n væ r e s væ r a t s k a b e p å a n d e n må d e . ” T e r e s a Ma l ms k o v E r g o t e r a p e u t / u n d e r v i s e r SOS U S k o l e n Ny k ø b i n g

” Gy n g e s t o l e n h a r s k a b t r o o g t r y g h e d f o r d e e n k e l t e b e b o e r e , b å d e s om l æn e s t o l o g s om g y n g e s t o l . S t o l e n h a r u d f y l d t d e n d eme n t e s b e h o v f o r mo t o r i s k s t i mu l i . ” ​ Me t t e Mo r e l l N i e l s e n

E r g o t e r a p e u t - D eme n s c e n t e r P i l e h u s e t

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online