Pederstrupvej 82, 2750 Ballerup

INDLEDNING

Dette notat er udarbejdet med henblik på at præsentere erhvervsgrunden beliggende Pederstrupvej 82, 2750 Ballerup til salg. Grunden er velbeliggende i et af Ballerup Kommunens mange erhvervsparker med landets største koncentration af højteknologiske virksomheder. Der kan opføres ca. 7.150 m 2 byggeri til administrations- og kontor- form a l, herunder handels- og servicevirksomhed samt lettere produktionsaktivitet (herunder farmaceutisk virksomhed, pilot plants og lignende), laboratorier, værksteds- og lagerform a l med tilknytning til de p a gældende virksomheder Ejendommen er er ejet af af OBH-Gruppen A/S. Selskabet kan ikke handles.

GENEREL BESKRIVELSE

Ballerup Kommune er en københavnsk forstadskommune beliggende i Region Hovedstaden på Sjælland. Der er ca. 49.300 indbyggere (2021). Ballerup er blevet en universitetsby, og i årtier været begunstiget af skoler med såvel teknisk som merkantile uddannelser. På Lautrupvang er DTU Diplom konsolideret, og campusområdet omkring universitetet er i fortsat udvikling. 3.000 studerende og lærere har deres daglige gang her. Med til campus-tanken hører dels at understøtte kollegiemiljøer og andre attraktive boligtilbud for forskere og familier, bl.a. så de studerende efter endt uddannelse ønsker at bosætte sig i kommunen nær de mange arbejdspladser; dels lokalt at tilvejebringe inspirerende, kulturelle miljøer og attraktive idræts- og fritidstilbud, hvor de unge kan samles. I erhvervsområderne og omkring de store uddannelsesinstitutioner vil man afprøve mulighederne for synergieffekter mellem forskellige parter. Derfor arbejder kommunen for udvikling af et inspirerende campusområde med forsknings- og innovationsmiljøer for potentielle væksterhverv, hvor studerende og virksomheder kan mødes. Blandt andet inspireret af DTU Science Park i Lyngby og Hørsholm. Det skaber højt uddannede arbejdskraft til virksomhederne. Ballerup er kendt for at være en af hovestadsregionens stærke erhvervskoncentrationer. Kommunen er karakteriseret ved de relativt mange store, vidensbaserede og internationale virksomheder, og ved at en meget stor del af arbejdspladserne er beliggende i egentlige erhvervsområder - erhvervsparker. Erhvervsparkerne er Ballerup Erhvervspark, Ballerup Industripark, Lautrup (der rummer landets største koncentration af højteknologiske virksomheder), Skovlunde Erhvervspark, Måløv Erhvervspark og Kildedal. Nærværende grundstykke ligger i Ballerup Erhvervspark. Området er på godt 50 ha og ligger på grænsen mellem by og land vest for Ballerup bymidte. Omkring Pederstrupvej ligger virksomheder som Symphogen, Struers, Energinet.dk, Ambu, Jakon m.fl.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software