Pederstrupvej 82, 2750 Ballerup

Teoretisk byggeretter

Den teoretiske byggeret er beregnet som følger:

Matrikulært areal Bebyggeslseprocent

14.300 m 2

50 %

Byggeret

7.150 m 2

Eksisterende bygninger (ubebygget grund)

0 m 2

Teoretisk byggeret *)

7.150 m 2

Prisforlangende

Købesum

17.500.000 kr.

Tinglysning

106.660 kr. 75.000 kr. 181.660 kr.

Juridisk bistand (ansl.) Købers ansl. handelsomkostninger

181.660 kr.

-refusion af depositum (sælges fri for lejere)

0 kr.

Kontant kapitalbehov

17.681.660 kr.

svarende til pris pr. byggeret (anslået)

7.150 m 2

2.473 kr.

Øvrige oplysninger Servitutter/deklarationer Der henvises til uofficiel kopi af tingbogsattest. Teknisk gennemgang Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af grunden og der foreligger ikke en tilstandsrapport. Køber opfordres til selv, med egen byggesagkyndig, at gennemgå grunden. Gæld udenfor købesummen Ingen gæld udenfor købesummen. Overtagelse Grunden kan overtages efter nærmere aftale. Momsreguleringsforpligtigelse Grunden er momsregistreret. Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software