de-mens-centraal

De mens centraal

of waarom er voor een nieuw en beter geïntegreerd zorgmodel een 7 de staatshervorming nodig is in Vlaanderen

Een zoektocht naar een duurzaam en betaalbaar

gezondheids- en welzijnssysteem gebaseerd op sociaal ondernemerschap, responsabilisering, vrijheid en rechtvaardigheid + Memorandum van Solidariteit voor het Gezin voor de verkiezingen van 2014

Made with FlippingBook flipbook maker