CNB magazine 100 jaar

1 januari 1951 Veilingaanvoer in bollenmanden De bollen voor de veiling worden in grote getalen aangevoerd in manden.

1 augustus 1953 Opening kantoorgebouw Tulpenstraat Opening nieuwe HBG-kantoorgebouw aan de Tulpenstraat.

1 januari 1951 Nieuwkantoor

1 januari 1930 HBG bloembollenveiling gebouw

De bouw van een nieuw kantoor van veiling West Friesland.

23 september 1948 Dankbericht PrinsesWilhelmina Prinses Wilhelmina der Nederlanden bedankt het Vakblad voor Bloembollenteelt en -Handel.

18/19 juni 1953 Brand bij HBG

Felle brand bij HBG, waardoor een groot gedeelte van de loods verloren gaat.

CNB 100 magazine 27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker