CNB magazine 100 jaar

Wie? Frans van der Geer, CNB Makelaardij

Onze kracht is dat we een totaalpakket bieden: aan- en verkoop, pachtzaken, taxaties van onroerende en roerende zaken en dergelijke. In de makelaardij varen we mee op de golven van het vak, maar er is altijd geloof en vertrouwen geweest dat we bestaansrecht hebben. Iets wat bevestigd wordt door de resultaten die we behalen.’ De taal van de sector spreken Een van de belangrijkste lessen die Frans in al die jaren geleerd heeft, is dat een agrarische makelaar de taal van de sector moet spreken en als het even kan ook zijn sporen in het vak verdiend moet hebben. Dat is precies de reden waarom hij ruim voor zijn pensionering zijn opvolger uit de CNB-gelederen rekruteerde. Frans: ‘Dat werd Bas Scholten en – later – werd ook Stefan van derVlugt aan het team toegevoegd.’ Frans: ‘Na mijn pensionering ben ik bij de makelaardij betrokken gebleven. Ik werk er nog een paar dagen per week. Samen met Bas, Stefan en Sandra, die er ook nog altijd is, vormen we een leuk en succesvol team dat graag voor klanten klaarstaat. Ik heb het hier nog steeds naar mijn zin.’ ‘Na mijn pensionering ben ik bij de makelaardij betrokken gebleven.’

Te koop, te huur: CNB Makelaardij in vogelvlucht

de CNB-Holding. Er werd een fulltime makelaar aangetrokken die de leiding kreeg over het nieuwe bedrijf. Frans, die het makelaarswerk altijd gecombineerd had met zijn werk als vertegenwoordiger, werd als parttime freelancer aan het makelaarsteam toegevoegd. Frans: ‘Dat werkte prima en ik was blij dat ik beide functies, die ik allebei met enorm veel plezier vervulde, kon blijven combineren.’ Van parttime naar fulltime Maar in 1995 zag Frans zich toch min of meer gedwongen om zijn duofunctie op te geven.Vanwege de langdurige ziekte van de toenmalige directeur zat CNB Makelaardij in zwaar weer. De resultaten vielen tegen en de secretaresse en rots in de branding van het bedrijf, Sandra Bouckaert, nam in deze stuurloze periode ontslag. Frans stelde aan de CNB-directie voor dat hij zich fulltime aan CNB Makelaardij wilde verbinden, mits Sandra terug zou komen. En zo geschiedde. Frans werd directeur en kreeg de opdracht om het bedrijf binnen drie jaar weer financieel gezond te maken. Met de inzet van het hele team lukte dat ruimschoots. Frans: ‘We voorzagen én voorzien duidelijk ‘We voorzagen én voorzien duidelijk in een behoefte in de markt.’ in een behoefte in de markt. CNB en CNB Makelaardij versterken elkaar.

Het begon allemaal in 1969. Het jaar dat de toen 20-jarige Frans in dienst trad bij CNB (toen nog HBG) als dahliavertegenwoordiger. Eerst werkte hij alleen, later in teamverband met Hein Schrama en HarryWitteman. In het team werd nauw samengewerkt en had iedereen zijn eigen taken. Frans: ‘Landverhuur, zoals dat toen nog heette, werd al snel één van mijn taken. Dahliakwekers hadden ieder jaar weer een nieuw, vers stuk land nodig en ik zorgde daarvoor.’ Frans vond dat werk leuk en had er – zo bleek - een goed gevoel voor. Als snel bemiddelde hij ook in huurland voor tulpen-, hyacinten- en narcissenteelten en adviseerde hij kwekers over de pachtwet, waar hij zich op eigen initiatief in verdiept had. De stap naar verkoopbemiddeling was van daaruit een kleine. Op verzoek van een aantal kwekers startte Frans met bemiddeling in de aan- en verkoop van land. Frans: ‘Eerst nog op bescheiden schaal, maar ik zag direct dat ook daar een serieuze markt voor was. Mijn collega’s in het dahliateam moedigden me aan en gaven me de ruimte om daarop in te spelen. Omdat ik het werk goed aan wilde pakken, wilde ik een makelaarsopleiding volgen. Dat plan werd door de toenmalige directeur van CNB, Cor Segers, omarmd. En zo schoof ik begin jaren tachtig (van de vorige eeuw) weer in de schoolbanken op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik volgde al mijn lessen in de avonduren, studeren deed ik voornamelijk in het weekend.’ Studeren in de avonduren en weekenden Met goed gevolg, begin 1986 slaagde Frans voor zijn makelaarsdiploma. In datzelfde jaar besloot de CNB-directie om de makelaarszaken onder te brengen in een aparte bv: een dochterbedrijf van

Wie CNB Makelaardij zegt, zegt al snel Frans van der Geer. Hij is niet alleen medegrondlegger van de vastgoeddienst van CNB maar hij is er anno 2019 nog steeds als parttimer aan verbonden, ondanks zijn pensionering in 2013. ‘Ik werk in een leuk en succesvol team dat graag voor klanten klaarstaat. Ik heb het hier nog steeds naar mijn zin.’

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 41

40

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker