CNB magazine 100 jaar

ogen te volgen hoe bollen het in de praktijk doen, nu in proeftuin Zwaagdijk. Met up-to-date-kennis van de markt en kennis van het assortiment kunnen we voor kwekers en kopers het verschil maken.’ Michel beaamt dat: ‘Dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds zo. We moeten er bovenop zitten en in het tulpen bemiddelingsteam kennis delen. Het is nog steeds zo, dat we in de keten het beste overzicht over de markt hebben.’ De conclusie van de heren is eensluidend: als een vertegenwoordiger zijn kennis goed inzet en het samenspel tussen CNB, handelaar en kweker goed beheerst, kan iedereen geld verdienen.Volgens Niels is naast kennis goede communicatie een vereiste. Niels: ‘Iedereen is anders en dus moet je met iedereen anders communiceren. Ik vind het leuk om me in te leven in een ondernemer en in zijn specifieke bedrijfssituatie. Als je dat goed kan, wordt de handel je gegund.’ Gerrit knikt instemmend en Michel legt uit dat de beste vertegenwoordigers juist ook waarde toevoegen in het oplossen van problemen. Michel: ‘De stelregel is duidelijk: eenmaal van de dam, blijven bollen van de dam.Verkocht is verkocht. Maar klachten, tekorten of overschotten moeten we wel serieus nemen én oplossen met juiste compromissen.’ Niels: ‘Als je dat goed doet, mag je terugkomen is mijn ervaring.We zijn ’s winters feitelijk verkopers en ’s zomers probleemoplossers.’ De klok was een onruststoker Michel reageert: ‘Wat dat betreft ben ik blij dat de klok, die ’s zomers ingezet werd in de daghandel verdwenen is. Het gebeurde dat een kleine handelaar, die met zijn rug tegen de muur stond bij zijn klanten, zoveel geld gaf voor een klein partijtje dat hij daarmee het marktsentiment en dus de marktprijs op scherp zette.’ De klok was een onruststoker en gaf een vertekend beeld

Er zijn minder spelers in de markt, maar die telen wel veel meer. Gerrit: ‘Ik hoefde nooit ver te rijden naar mijn volgende adres: in ieder dorp zaten zeker tien kwekers. Mijn grootste kweker teelde twee hectare tulpen. De schaalvergroting is op gang gekomen nadat het vergunningstelsel verdween.’ Michel: ‘Tegenwoordig telen veel kwekers meer dan vijftig hectare. Toen ik begon, waren deals van een paar kilo nog heel normaal, nu praten we over tonnen. Dat betekent overigens niet dat de druk en de risico’s nu groter zijn dan vroeger: je moet alles in verhouding zien.’ Wat moesten we toen met die ‘rommel’? Maar de echte grote verandering in de markt is volgens de heren de ontwikkeling van de vraag en het assortiment geweest. Vroeger werden tulpenbollen bijna alleen geteeld voor de export droogverkoop. Scandinavië was daarop de enige uitzondering, daar werden al tulpen in klei gebroeid. Michel: ‘De broeierij in Nederland kwam pas in de jaren tachtig op gang, eigenlijk uit pure armoede. De bollenprijzen waren zo slecht dat kwekers ze zelf maar gingen broeien in de hoop dan wat meer te vangen. In Bovenkarspel had je daarvoor nog een gemeenschapskas die betaald werd door de kerk.’ In die tijd bleek dat het assortiment niet echt geschikt was voor de broeierij. Het was aan de veredeling om daar verandering in aan te brengen. Gerrit: ‘Ik weet nog goed dat ik ooit op 23 december bij Van den Hoek binnenliep en een klap op mijn schouders kreeg van de eigenaar: ‘Gerrit, we hebben nu een tulp staan die voor kerst al goed in bloei staat’ zei hij.’ Gerrit heeft daarna het assortiment steeds beter zien worden. ‘Heel eerlijk? Als ik het huidige broeierijassortiment vergelijk met vroeger, denk ik wel eens wat moesten wij toen met die ‘rommel’?’ besluit hij met een lach.

van vraag en aanbod.Wat wel goed was volgens de heren, was de minimumprijs die voor tulpenbollen gold en dat de doordraai van de klok direct vernietigd werd.’ Gerrit vult aan: ‘Daarnaast moest je tot eind jaren zestig, begin jaren zeventig een vergunning hebben om bollen te mogen telen: die vergunningen werden ook op de beurs verhandeld.’ Aangespoord door dit verhaal, vraagt Niels wat er volgens Gerrit en Michel nog meer veranderd is in de tulpenketen. Schaalvergroting is daarop hun antwoord. gold en dat de doordraai van de klok direct vernietigd werd.’ ‘ Wat wel goed was, was de minimumprijs die voor tulpenbollen

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 49

48

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker