CNB magazine 100 jaar

Column Erik Barnhoorn, CNB-vertegenwoordiger

Column

‘Welk type herken jij in jouw klant en hecht jij aan dezelfde waarden? En welke waarden herken

Kernwaarden…Voor welk bedrijf is het niet belangrijk? Vaak worden kernwaarden vanuit een bedrijf gecommuniceerd, maar is het niet veel interessanter om te bedenken hoe de klant in elkaar steekt? Ik denk dat dit bij ons in de bemiddeling enorm belangrijk is.Wat stelt mijn klant op prijs? Is het de betrokkenheid van de vertegenwoordiger, zijn het de waarden vertrouwen, verantwoordelijkheid, respect om een optimale relatie met onze klanten aan te houden?

Schat jij jouw klant op waarde(n)?

Voor een klant met een gezaghebbend charisma neem je wellicht meer initiatief en je voelt je daardoor betrokken. Zo zal de visionair of de op focus gerichte persoon verlangen naar betrokkenheid, professionaliteit en initiatief. De persoon met een vriendelijk charisma en een innemend karakter stelt betrouwbaarheid en betrokkenheid op prijs. Zo zie je dat de kernwaarden terugkomen in allerlei soorten karakters.Welk type herken jij in jouw klant en hecht jij aan dezelfde waarden? En welke waarden herken jij als klant in CNB en jouw bemiddelaar? Is dat jouw verbinding?

In het voorjaar 2018 heeft CNB voor de medewerkers een bijeenkomst georganiseerd, waarbij gesproken is over strategie en wat ons verbindt binnen CNB. De verbinding konden wij vaststellen door het sorteren van dertig kaartjes waarop belangrijke waarden werden omschreven. De top 10 van de ingeleverde kaarten gaf de volgende volgorde: betrokkenheid, lol en plezier (we lachen wat af...) vertrouwen, verantwoordelijkheid, respect, kwaliteit, dienstverlenend, eerlijk, waardering en professioneel. Dit verbindt ons als collega’s aan elkaar en dat willen wij uitdragen naar onze klanten. Ik heb onze directeur Leo eens gevraagd naar zijn kernwaarden. Wat moeten wij uitstralen naar onze klanten en nog belangrijker hoe gedragen wij ons. De top 5 van Leo: betrouwbaar, onafhankelijk, betrokken, initiatief en professioneel. Welk karakter heb je? Maar welke waarden vindt onze klant belangrijk als hij in tegengestelde richting naar ons kijkt? Hoe beter wij dat weten, des te sterker is onze verbinding met de klant. De vijf kernwaarden van CNB kun je ontdekken in mensen met een charismatische uitstraling. Het zijn bijvoorbeeld de mensen bij wie je je prettig voelt, met wie je graag een gesprek aangaat of die een onvergetelijke indruk achterlaten.

jij als klant in CNB en jouw bemiddelaar? Is dat jouw verbinding?’

Wie is Erik? Erik Barnhoorn (1959) woont in Sassenheim, is getrouwd met Sylvia en heeft twee studerende kinderen van 22 en 19 jaar. Sinds 1989 is Erik werkzaam als vertegenwoordiger bij CNB en is gespecialiseerd in narcissen en tulpen. In 1978 begonnen in het bollenvak als zelfstandig commissionair bij zijn ‘Oom Jan’. In de weekenden vroeger actief op zijn racefiets,

Wij zijn een mensenbedrijf

de laatste tien jaar vult hij zijn vrije tijd met fotografie en is hij voetbaltrainer bij Ter Leede.

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 91

90

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker