Productgids Tulp Vertuco 2018 online

Belicia ®

Moeder Vader Lengte Bloemtype Kleur Tussentemp Koelweken Lev.maten Moeder Vader Lengte Bloemtype Kleur Tussentemp Koelweken Lev.maten Moeder Vader Lengte Bloemtype Kleur Tussentemp Koelweken Lev.maten

Amethyst Monte Carlo 44 cm D.V.T. Wit rode rand 4 a 5 weken 16 weken Z12 OP / Z11-12

B

Ballroom ®

Bell Song ®

Moeder Vader Lengte Bloemtype Kleur Tussentemp Koelweken Lev.maten Moeder Vader Lengte Bloemtype Kleur Tussentemp Koelweken Lev.maten Moeder Vader Lengte Bloemtype Kleur Tussentemp Koelweken Lev.maten

Thule x Snowstar Dyanito x Laverock 42 cm F.T. Geel rode rand 3 a 4 weken 16 weken Z12 OP / Z11-12

Anna Jose Fancy Frills 47 cm F.T. Roze crispa met witte rand 3 a 4 weken 16 weken Z12 OP / Z11-12 / Z10-11

Barbados ®

Boston ®

RedWing Ingrid 45 cm F.T. Rood 4 a 5 weken 18 weken Z12 OP / Z11-12

Helene van Dam Inside Double 44 cm T.T. Geel rode rand 3 a 4 weken 16 weken Z12 OP / Z11-12

Bastia ®

Brest ®

Moeder Vader Lengte Bloemtype Kleur Lev.maten

Yokhama x Amethyst Allegretto x Hamilton 52 cm F.T. Rood gele rand 4 a 5 weken 16 weken Z12 OP / Z11-12

Canova x Monte Carlo Leen vd Mark x Inside Double 46 cm F.T.

Rood witte rand Z12 OP / Z11-12

Tuintulp

TULPEN VERTUCO 2018

TULPEN VERTUCO 2018 9

8

Made with FlippingBook Learn more on our blog