Greenity16

PEDIMENT ® ACUTE HULP BIJ LUIZEN

HET INSECTICIDE VOOR BLOEMBOLLEN DAT VEILIG ÉN DIRECT WERKT

ELKE BLOEM TELT

Pediment bevat pirimicarb en werd voorheen verkocht door Syngenta onder een andere merknaam. Syngenta Crop Protection B.V., Postbus 512, 4600 AM Bergen op Zoom. Tel. 0164 225 500, www.syngenta.nl.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. ®/TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online