Skattebogen for Næstved Købstad 1930-1931

S K A T T E B O G E N

FOR

N Æ S T V E D K Ø B S T A D

Anmærkninger:

Ligningssprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 9,7 og for Menighedsudgifter 1,14. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat samt bi­ drage til Menighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er medregnet. Fol­ de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsættelse i H. t. Indlemmelsesbetin­ gelserne. Hvor intet Beløb er anført, skyldes det enten Bortrejse eller Dødsfald, eller at vedkommende af anden Aarsag er udgaaet af Lig­ ningen. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. Kommunen er delt i By og Mark, og enkelte Gader har derfor maattet deles. Dette vil fremgaa af den alfabetiske Gadefortegnelse som findes omstaaende. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de anførte Beløb, Navne og Adresser.

Indholdsfortegnelse

7 Side Lille Gallemarksvej ................... 32 Godthaabsallé ................................. 32 Gottliebsvej ..................................... 33 Gramsvej ......................................... 33 Grønnegaarden .............................. 33 Grønvej ............................................. 34 Hans Hornemannsvej...................... 34 Havnen .......................................... 34 Helgesvej ......................................... 34 Hermansensvej .............. 34 Houmannsvej .............................. 35 Ivar Hvidtfeldtsvej .......................... 35 Jagtvej ......................................... 35 Jyllandsvej ..................................... 35 Kastanievej ..................................... 35 Kildebakken ...................... 36 Kildemarksvej ........... 36 Kornbakken ..................................... 37 Kahlersvej .......................... 38 Lindevej ....... 38 Niels Juelsvej ........... 38 Ndr. Farimagsvej .......................... 39 Ny Jernbanevej ............................. 40 Nyvej ................................................ 40 Oscarsvej ......................................... 40 Odinsvej ......................................... 40 Ostenfeldtsvej ............................. 40 P. Bodilsvej .......................... 41 P. Syvsvej ..................................... 41 Præstøvej .................................. 41 Rejstrupsvej ................................. 43 Roarsvej ....... 43 Rolighedsvej ................................. 44 Sagasvej ......................................... 44 Skyttemarksvej ....... 44 Sterkelsvej ................... 45 Tagensvej ......................................... 46 Thorsvej ....... 46 Vordingborgvej ............................. 46 Ydunsvej ............... 47 Aaderup: Vordingborgvejs Forl...................... 47 Meistersvej .................. 47 Nygaardsvej ................................. 48 Danasvej ......................................... 49 Aaderup By ..................................... 49 GI. Smedie ..................................... 49 Ved Skibsværftet............................. 49 Kobberbakken ................................. 49 Grimstrup: Børnehjem ..................................... 50 Grimstrupvej ................... 50 Sandholmsvej ......... 50 Ryttervej ......................................... 50 Grimstrup Mark ............................. 51 Magle Mølle ..................................... 51 10 17 25 28

NÆSTVED BY :

Side

Akseltorvet ............................ Amtmandsgade ................................ 7 Amtsgaarden ................................... 8 Bakkevej ........................................... 8 Bredstræde ....................................... 8 Lille Bredstræde ............................... 8 Brogade ........................................... 8 Dehnsvej ..................................... 9 Emilievej ...................................... 9 Farimagsvej ....................................... 9 Farvergade ....................... Grønnegade ...................................... 10 Havnen .......................................... 12 Hjultorvet .......................................... 12 Jernbanegade .................................. 12 Johannebjerg .................................. 14 Kindhestegade .................................. 14 Kirkestræde .................................. 15 Kompagnistræde ........................... 15 Købmagergade ......................... 15 Marievej .......................................... 16 Møllegade- ...................................... 16 Møntergade ...................................... 17 Nygade ........................... Ny Østergade .................................. 18 Præstøvej .......................................... 18 Ramsherredgade ............................... 19 Riddergade ...................................... 20 Ringstedgade ........... 20 Ringstedgades Forl........................... 21 St. Mortensgade ............................. 23 St. Peders Kirkeplads .................. 23 Skomagerrækken .......................... 24 Slagkildevej .............. 24 Sortebrødregade ............................. 24 Teatergade ..................................... 24 Torvestræde ..................................... 24 Vinhusgade ........................... Østergade ......................................... 25 NÆSTVED MARK: Aagade ......................................... 27 Adelsvej ......................................... 27 Albanivej ......................................... 27 Brandtsgade ..................................... 27 Bækkevej ............................. Ejlersvej .......................................... 28 Enghavevej ..................................... 29 Enighedsvej ..................................... 29 Farimagsvej ..................................... 29 Fasanvej .......................................... 30 Fixvej ................... 30 Forsørgelsesanstalten ...................... 31 Fredensvej ............... .................. v 31 Freiasvej ...................................... .*. 31 Fyensvej .......................................... 31 Friggasvej ............................... 31 Gallemarksvej .................................. 32

Næstved By

Akseltorvet. 1 Sv. Sevaldsen, Telegrafmester 476 Dagmar Bøttiger, Lotterikolltr. 8 Jørgen Scheel-Bech, KøbmafLd 3581 Ebba Ulla Scheel-Bech, Frk. 0 Gerda Scheel-Bech, Frk. 99 Ingeb. Sofie Andersen, Husass. 18 Valborg Nielsen, Husass. 18 O. D. V. Knudsen, Handelselev Theodor Andersen, Kommis 222 2 Alma Bolm, Restauratrice 558 Lilli Karen Ruth Bolm, Husass. 59 Gudrun Hansen, Husassistent Laurits Karl Jensen, Tømrer 731 Edv. Johs. Bjørn, Cigarhandler 72 N. J. F. Nielsen, Mælkeforhdlr. 32 Kr. Alfr. Nielsen, Mekaniker 70 Elna R. Johannesen, Husbest. 5 Niels Chr. Hansen, Papirarb. 70 Sofus Nielsen, Staldforpagter 75 4 Julius Nandrup, Konsul 3960 Bodil Nandrup, Frk. 10 Karen H. A. Larsen, Husass. 32 Astrid J. V. Johansen, Husass. 13 Kay O. M. Jørgensen, Chauffør 54 5 Jens Chr. Nielsen, Tøffelmager 92 L. Sofie Ihlemann, Detailhdlr. 5 5b Niels Pedersen, Købmand 406 Svend Pedersen, Boghandler 168 Hanne F. Andersen, Detailhdlr. 5 Kirsten Pedersen, Rentier 65 N. E. Møller, Herreekviphdl. 113 Hilma Sylvia Sponholtz, ugift. 0 K. W. J. Thureholm, Redaktør 205 Martha Julie Jensen, Husass. Elvira Jensen, Husass. 5 6 Viggo Kjær Andersen, Repr. 75 Kr. Vestermark Jensen, Repr. 119 Arthur Jonassen, Kontorchef 460 Kristian Knudsen, Kommis G. C. G. Hagen, pens. Politibetj. 23 Henr. P. G. Hagen, Broderihdlr. 119 Dagmar E. Hagen, Broderihdlr. 119 Andrea P. Rasmussen, Husm. 5 Marie Hansen, Enke, Aldersmt. 2 P. M. E. Hansen, Linnedsyerske 5 Vilhelm Peter Larsen, Arbm. 5 9 Aage Emil Larsen, Direktør 558 Gudrun Olsen, Elev 5 Dagmar Petersen, Husassistent 16 E. C. Jacobsen, Buffetjomfru 32

Akseltorvet. 9 Valdemar Becker Grau, Kok Edith Valborg Nielsen, Husass. Agnete Kristine Jensen, Elev Folmer Andersen, Musiker Lydia K. Petersen, Husass. Christence Møller, Musiker Helga K. Larsen, Husass. Olfert Naaby, Musiker Elly Petersen, Husassistent Karen Bodil Petersen, Husass. Fr. Wilh. Nielsen, Chauffør Eymundur Eynarsson, Musiker Oda Hansen, Husassistent 10 F. Georg Christensen, Boghdl. 1287 Margrethe Larsen, Husassistent 16 11 Jørgen Chr. Springer, Købmand 607 Inger E. Jacobsen, Husassistent Klara Justesen* Husassistent 13 12 Carl Christens, Apotheker 5463 Karen Marie Hansen, Husass. 48 Elisabeth M. Jensen, Husass. 48 Jørg. Jørgensen, Apotekerkarl 54 Marie Jørgensen, Modeh.inde 5 Ella M. Jensen, Ekspeditrice 32 Amtmandsgade. 2 A. E. Olin Hansen, Købmand 37 Laura S. Christiansen, Husass. 18 Folmer Lendal, Ing., cand. pol. 265 Knud Sørensen, Blomsterhdl. 325 Johs. Westphal, Skattesekretær 444 Lundager Christensen, Købmd. 1859 Sven D. Madsen, Handelselev 5 Peter Vettendorf, Togbetjent 59 Karen Sørensen, Husbest.inde 5 Willy Sørensen, Handelsgartn. 75 Gustav Sørensen, Kontorass. 32 Magda Sørensen, Sygeplejerske 21 Tage Jensen, Repræsentant 92 Evald Christensen, Barbersv. 37 3 Hansine Hansen, Rullerske 8 Anna Jensen, Husbest.inde 5 Oline Olesen, Maskinstrikkerske 0 4 Anna C. Høyer, Husmoder 83 Oda Hansen, Husholdningselev 8 Elly Jensen, Serveringsjomfru 10 Helge Hovland, Boghandlermhj. 206 Henriette Hansen, Syerske 27 Max Clausen, Boghdl.medhj. 5 5 146 184 27 10 27 5

/

Lille Bredstræde. 5-7 H. Jørgensen, Fyrbøder, Aldn. 2 Jens A. Jakobsen, Arbmd. 67 Anna Hansen, Husbest.inde 5 9 Niels O. Nielsen, Fabrikarb. 110 Kai Aage Nielsen, Malersvend 5 Dagmar Pedersen, Husassist. 11 Ingeborg Wollander, Ugift 5 Frederik Wollander, Typograf 8 13 Niels Sørensen, Pensionist 70 Hans Sørensen, fhv. Detalhdl. 243 Brogade. 1 Niels Jørgensen, Tømrer Stine J. Larsen, Arbejderske Frederik Jensen, Arbejder Anna M. Hansen, Strygerske Emil O. Larsen, Incassator Valdemar E. Hansen, Barber Chr. Petersen, Papirarbejder Oluf V. Petersen, Chauffør 43 Bjarne Petersen, Handelselev 5 S. Friis-Hansen, Handelselev 5 Ludvig Hansen, Tøffelmager 8 Thorvald Christensen, Bødker 119 Svend F. Møller, Snedker 43 Anna S. Hansen, Enke 5 Karl Jørgensen, fhv. Maler 21 2 Peter M. Jensen, Repræsentant 70 Hans A. Birksted, Sagfører 2048 Marie Andersen, Husassistent 138 Albert V. Madsen, Købmand 590 Jens Righolt, Forvalter 975 Hans M. Nielsen, Gaardskarl 8 Jens H. Nielsen, Arbejder 5 Hans J. Andersen, Vognmand 113 3-5Johs. Rasmussen, Frugthandler 349 Carl M. Blomgren, Cyklereprt. 5 Aksel H. Mortensen, Arbmd. 5 E. Hansen Maarth, Købmand 140 Astrid Larsen, Ekspeditrice 8 Arthur Cortz, Bagermester 303 Ingeborg Nielsen, Husassistent 10 Astrid Sørensen, Husassistent Hans J. Thygesen, Bager 5 Hans L. Bech, Skræder 10 C. A. Jensen, Snedker, Aldrn. 2 4 H. P. Christensen, Købmand 124 Peter C. Madsen, Trikotagehdl. 140 Axel Sørensen, Medhjælper 54 7 Chr. F. Lorentzen, Købmand 1144 Anna S. Hansen, Husassistent 16 Astrid Larsen, Damefrisørinde 34 6 S. Christiansen, Kleinsmed 921 Olaf Malmstrøm, Handelselev 9 Axel S. Larsen, Købmand 3778 Anna E. M. Larsen, Frøken 0 Aage Frederiksen, Chauffør 99 Immanuel Sørensen, Maskinarb. Anna E. Jensen, Husassistent 18 Bertel C. K. Præst, Handelsmh. 54 10 Chr. A. Mørkeberg, Konditor 444 Nis S. Teilmann, Skræderm. 86 Gulla M. Kyhn, Husassistent 5 173 5 5 92 48 189

Amtmandsgade. 5 Karl E. Nielsen, Chauffør Karl Mikkelsen, Chauffør Dorthea Andersen, Aldersrtn. Hansine Larsen, Vestesyerske Rasmus Hansen, Handelsmd. Dora M. Olsen, Husmoder 5 6 Ellen M. Petersen, Bogholder 265 Karen M. Jensen, Papirarb.ske 29 Hans Mikkelsen, Repræsentant 834 Martin Petersen, Repræsentant Kamilla Jacobsen, Husass. 13 Georg V. Jørgensen, Handlende 1046 Asta L. Nielsen, Husassistent 10 7 Lars Christensen, Murermester 357 Carl S. Christensen, Murerm. 238 Robert M. Linde, Sadelmager 48 Hans Jensen, fhv. Husejer 2 8 A. F. Grell, Lagerforvalter 140 Karen M. Hansen, Husassistent 21 Henriette Hansen, Bestyrerinde 184 9 Christen Pedersen, Arbmd. 37 Karoline Petersen, Arbejderske 5 Peter C. Jensen, Arbmd. 48 Chr. Petersen, Skomager 16 Ruth Pedersen, Ekspeditrice 8 Magda R. Pedersen, Spolerske 8 Carl C. Petersen, Arbmd. 2 Karen Jensen, Arbejderske 5 32 75 2 5 124 Amtsgaarden. Gustav Toft, Amtmand Else Jeme, Frøken 5 Ellen Rasmussen, Husassistent 21 Thora M. Hansen, Husassistent 10 1859 Bakkevej. 1 Valdemar Frandsen, Faktor Herluf Frandsen, Typograf Fr. O. Steffensen, Journalist 189 3 K. A. Andersen, Konstruktør 325 341 21 Bredstræde. 1 Jens C. Dahl, Arbmd. Niels J. Frederiksen, Arbmd. 5 4 Karen M. Hansen, Arbejderske 92 Vilhelmine Jensen, Aldersmtn. 2 5 Bertha Olsen, Medhjælper 5 Marie S. Hansen, Aldersrtn. 7 Helge A. Hansen, Papirarb. 5 Johanne Jensen, Aldersrtn. 2 Hans P. Abrahamsen, Papirarb. 88 Johanne Sørensen, Husbest.inde 10 Emilius Carlsen, Papirarbejder 13 Elna B. Carlsen, Husassistent 5 9 Christian Emil Hansen, Arbm. 75 Daniel Jensen, Baadfører 108 Jens Peter Nøhr, Malersvend 32 Hans E. Hansen, Papirarbejder 173 4

8

Dehnsvej. 1 Niels Elmer, pens. Stabssergent 173 3 Elisabeth Casse, Aldersrtn. 2 Karen Jakobsen, Aldersrtn. 2 4 Christen Nielsen, Lærer 422 Frode C. Nielsen, Seminarist 0 Marius Thuesen, Lærer 574 5 Carl C. F. Jensen, Arbmd. 5 Hans V. Petersen, Maskinarb. 124 Ivar M. Hansen, Cigarmager 2 Ellen K. Hansen, Ekspeditrice 18 Svend Hansen, Kontorist 1()8 Svend C. Hansen, Bagersvend 5 Richard Petersen, Malermester 2B8 N. Barteis, Forretningsbest. 162 7 Nicolaj Hansen, Arbmd. 21 Helmer N. Hansen, Kommis 8 Søren Hansen, Aldersrenten. 2 Ellen Pedersen, Aldersrenten. 2 Peter F. Hansen, Arbmd. 102 Kaj Jørgen Nielsen, Mekaniker 205 Peter Hermansen, Fabrikarb. 72 Jens C. Hansen, Bundskærer 65 8 H. Christophersen, Maskinfører 205 Rigmor Christophersen, Eksptr. 8 Peder J. Pedersen, Portør 83 Anker Sandgaard, Handelslelev 5 Emilievej. 1 Lars Math. Hansen, Gaardskarl 78 Ejner A. Hansen, Maskinarb- 146 Louise F. Kristensen, Husmoder 56 Dorthea Kristensen, Medhjælper 10 Astrid Kristensen, Medhjælper 5 Julius Larsen, Chauffør 108 2 And. Pedersen, Mælkehandler 15 Harry Vagn Pedersen, Kommis 5 Charly Vagn Pedersen, Tjener N. P. Pedersen, Entreprenør 542 4 Hans Fr. Larsen,Maskinhandler 32 Karoline M. Larsen, Frøken 5 Farimagsvej. 1 Wilh. J. Smith, Kbm., Konsul 2610 Anna K. Rasmussen,Husjomfru 27 Ulla J. Schouboe, Stuepige 13 Inger K. Hansen, Stuepige 8 3 Carl Børge Hansen, Kontorist 18 August Hansen, Arbejdsmand 222 5 L. P. Nielsen, Maskinfabrikant 460 7 H. Chr. Aaris, Tømrermester 1604 Anna A. S. Larsen, Husbest.inde 37 Sofus Ferd. Larsen, Tømrerm. 487 Oluf V. Larsen, Tømrermester 520 Stella K. S. Larsen, Bankass. 254 Helga A. F. Larsen, Husass. 21 „Kvægtorvet“. 8 K. M. K. Bakman, Konsulent 444 Jens E. Nielsen, fhv. Forpagter 32 Carl R. A. Madsen, Landbrugsk. 173 Kr. J. Kristensen, Konsulent 557 Ellen M. Kristensen, Husass. 16 Rasm. Fr. Jensen, Restauratør 2564 Helga A. V. Jacobsen, Husass. 16

Farimagsvej. 8 Eva M. K. Danielsen, Husass. Rasmus J. Jensen, Arbmd. 184 Ejnar J. Chr. Vølxen, Inspektør 693 Emma V. L. Sørensen, Husass. 16 9 Poul W. Wieder, Elektriker 346 Gerda Wieder, Syerske 5 Karen K. Wieder, Enke 5 Hans E. H. Andersen, Chauffør 65 Laurits E. Jensen, Chauffør 43 Edle K. Jacobsen, Husassistent 10 Valdemar L. Clausen, Chauffør 65 Dines Poulsen, Vognmand 558 Carl Aage Nielsen, Vognmand 937 10 J. P. J. Løvstrand, Vejinspekt. 1707 Einar Løvstrand, Maskinlærl. 5 Elisabeth Giersing, Husass. 5 Marie E. Rheder, Husassistent 10 11 Anna C. Christensen, Rentier 5 Poul E. Christensen, Maskinarb. 162 Gertrud Christensen, Tlf.istinde 99 12 Hans Hansen, Telegrafformd. I 73 Ejner Hansen, Forretningsbest. 119 Poul L. E. Pedersen, Toldelev 10 13 Georg V. Madsen, Ølhandler 1723 Poul L. Madsen, Ølkusk 146 Alma C. Larsen, Husassistent 21 Hartvig Meyer, Maskinsætter 271 H. C. T. Herting, Politifuldm. 1224 Elisabeth K. Jensen, Husass. 8 Karen H. B. Kann, Detailhid. 5 13b H. P. Olsen, Redaktør 1756 Asger Olsen, cand. jur. 54 14 Hans P. C. Jensen, Vognmand 97 Henry S. Gerhardt, Chauffør 21 20 Th. L. Larsen, Vognmand 103 Otto A. Bræmer, cand. pharm. 357 J. Otbo, Arkitekt og Forst. 271 22 P. C. Bianco Boeck, Amtsforv. 2086 Valborg H. Andersen, Husass. 16 24 Albina F. Waaben, Enke 32 Christiane Hentze, Sagførerenke 5 Anna Redsted, Postmesterenke 27 Margrethe Evers, Frøken 13 Hertha M. Jensen, Enkefrue 37 Emma V. Jacobsen, Frøken 27 Peter M. Henriksen, Portner 37 Martha Henriksen, Kassererske 5 26 L. H. Riisberg, Sygehusforv. 222 Magdalene Nielsen, Sygepl.ske 113 28 Hans A. Rasch, Sagfører 1604 Caroline Olsen, f. Pihi, Enkefrue 607 Knud Pihi Olsen, Boghandler 0 Agnes M. Nielsen, Husass. 21 30 Chr. V. Madsen, Fabrikarb. 271 32 Frede Lund, Ejendomsmægler 558 Ane M. Olsen, Sygeplejerske 119 Alderdomshjemmet. Kirsten Møller, Enke 2 Maren Johansen, Aldersrenten. 2 Bodil S. Nielsen, do. 2 Jensine S. Alfast, do. 2 Ane M. Petersen, do. 2 Hans Madsen, do. 2 Niels Jensen, do. 2 9 16

Farimagsvej.

Farimagsvej. 68 Grete Kahler, Pottemager Anna V. N. Jensen, Husassist. 70 N. P. J. Jensen, Bryggeriarb. Oluf Hansen, Trafikassistent 271 And. Larsen, Læsseentreprenør 173 Jørgen Larsen, Handelselev 2 72 Anders K. T. Sørensen, Portør 271 Ane M. Olsen, Aldersrenten. Kristen Hansen, Garderobeforv. 72 2 74 Johannes V. Nielsen, Forvalter 243 Jens Emmeltorp, fh. Politiass. 48 1 Margrethe Nicolajsen, Skrædarb 5 Peter Nicolajsen, Mekaniker 173 Chr. Nicolajsen, Smed 21 2 Poul N. Nielsen, Optiker 287 Hans C. Nielsen, Værkfører 287 Esther Nielsen, Handelsmedhj. 8 4 Kaj B. S. Larsen, Remissearb. 173 Niels P. Pedersen, Aldersrtn. 2 3 Hans H. Kaalund, Vaskeriejer 525 Erik O. Kaalund, Elektriker 5 Mogens S. Henriksen, Kommis 99 5 Hans C. Larsen, Papirarb. 5 Marie Bendtsen, Rulleforretn. 5 Olaf Nielsen, Skomagersvend 27 Lars P. Nielsen, Papirarbejder 298 Chr. Christensen, Murersvend 102 Mette Jensen, Aldersrenten. 2 Ane M. Hansen, Aldersrenten. 2 Valdemar Pedersen, Lagerarb. 48 173 7 Fr. H. Høyrup, Amtsfuldmægt. 528 Niels C. Larsen, Grosserer 341 Aage Ravn, Købmand 1485 H. T. Abrahamsen, Fabrikarb. 157 Pouline Jensen, Husmoder 5 Abelone Christensen, Aldersrtn. 2 Ellen Albers, Ekspeditrice. 65 Carl C. Nielsen, Fotograf 271 9 Jørgen Kristensen, Agent 189 Poul H. Hansen, Kommis 5 11 K. E. Jørgensen, Købmand 222 Grønnegade. 1 C. Chistoffersen, Gæstgiver 238 Jensine Christoffersen, Frøken 10 Lilly I. Andersen, Husassistent 16 Inger M. Frederiksen, Husass. Karen Sørensen, Arbejderske 5 Johanne Hansen, Aldersrenten. 2 Jens K. Hansen, Billedskærer 83 Anna M. Hansen, Billedskærer 5 Herm. Christensen, Snedkerm. 0 2 Otto Verup, Papirarbejder 50 Sven Verup, Typograf 113 Chr. Dyndgaard, Forretningsf. 823 3 Agnes M. Jacobsen, Billetkass. 113 Holger Stridsland, Konditor 238 5 10 157 2 2 2 2 2 2 2 5 2 Farvergade. Peder H. T. Larsen, Arbmd. Kathrine Sørensen, Syerske Niels J. E. Wimmer, Ringer Henry G. Wimmer, Tømrer Peter Schultz, Gasværksarb. 5 54 48

Alderdomshjemmet. Ole Hansen, Aldersrentenyder 2

Ane M. Rasmussen, Lars Thomsen, Johanne S. Jensen, Hansine K. Andersen, Johannes Nielsen, Ane K. Houg, Henrikka M. Jakobsen, do. Niels J. Christensen, do. Flora J. Jensen, do. Maren K. Larsen, do. A. Prætorius, fh. cand. pharm. Karoline Dohse, Aldersrenten. Ane M. Petersen, Enke, do. Ane N. Petersen, do. Ane M. Larsen, do. Karen M. Jensen, do. Charlotte Lindahl, do. Ane M. Johansen, Enke, Aldrn. Henrik Linning, Aldersrenten. do. do. do. do. do. do.

Ane C. M. Jensen, Rasmus Petersen, Søren Madsen, Ane K. Sørensen, Ane M. Christensen, Maren M. Olsen, Arnold V. Hansen, Maren K. Nielsen, Karen S. Jensen, Maren K. Jørgensen, Bengta Arndal,

do. do. do. do. do. do. do. do.

do. Maren S. Christiansen, do. Ane M. Hansen, Økonoma Dagmar Jensen, Sygeplejerske Elna Olsen, Husassistent Karen Poulsen, do. Mary Andersen, do. Ane Jensen, do. Karla Christiansen, do. Joh. Søndergaard, do. Marie Larsen, do.

27 5

Laura Poulsen, 5 Anders L. Rasmussen, Fyrbøder 157 56 Albert T. Christensen, Arbmd. 102 J. Evald Christensen, Snedker Hans Jensen, fhv. Papirarb. 5 Mette Christiansen, Hushold.ske 5 58 Jens Thirslund, Keramiker 698 60 H. P. Hansen, Papirarbejder 75 Carl N. Madsen, Aldersrenten. 2 Rasmus Frederiksen, Arbmd. 5 62 Hans H. Thomsen, Gaardskarl 78 Emilie Thomsen, Frøken 5 Else K. Thomsen, Frøken 5 Jens P. C. Jensen, Lagerist Jens P. Trap, Trafikkontrollør 444 64 Ejnar Iversen, Disponent 422 Ernst G. Petersen, Politibetj. 222 66 H. P. Aagaard, Murermester J, P. Larsen, Lokomotivfører Holger G. Larsen, Maskinarb. 68 Herman Kahler, Keramiker Herman J. Kahler, Keramiker 227 N. J. Kahler, Pottemager 227 780 254 113 1008 do.

10

Grønnegade.

Grønnegade.

12 Jacob Petersen, Agent 5 Hans Chr. Nielsen, Møllebygger 75 Maren K. Petersen, Aldersrntn. 2 Fr. Chr. Hansen, Skomagerm. 65 Hilleborg Hesse, fhv. Lærerinde 5 13 Niels M. M. Madsen, Arbmd. 5 Jul. C. Carstensen, Blikkensl. Bertha M. Olsen, Husjomfru 13 Chr. M. Vangsgaard, Arbmd. 5 Allan J. Jørgensen, Forstander 86 Gerh. Thybo Nielsen, Arbmd. 14 Olga C. Helm, Børnehaveleder H.A. Gadeberg, Børnehavel.inde 298 15 Henr. Henriksen, Marskandiser 108 C. H. Henriksen, Medhjælper 54 Erna Henriksen, Frk. 5 16 Olga M. Hermansen, Frk. 130 Martha C. Madsen, Husass. 10 Jens Søgaard, Forvalter 493 Anna K. Nielsen, Ekspeditrice 8 J. J. V. Køser, Konstruktør 184 Jens Chr. Jensen, Formand 140 17 Hans Chr. Larsen, Købmand 70 Anna L. Christensen, Enkefrue 99 Joseph Hincheli, fhv. Vognmand 21 L. Johansen, Ejendomsmægler 5 Sofie Hansen, Pensionist 18 Jens V. Petersen, Smedemester 78 William Petersen, Slagter 558 Kathrine Christiansen, Syerske 5 M. S. Petersen, Sygeplejerske 5 Hanne S. Nielsen, Aldersrntn. 2 18 Hans Chr. Hansen, Skomager Karl A. V. Hansen, Bud 21 Astrid Hansen, Husass. 0 Karen A. E. Hansén, Husass. 0 Jul. E. Pedersen, Telegrafhvk. 81 Kirsten Hansen, Kogekone 13 19 Johan Petersen, Medhjælper 20-22 M. F. Demant, Pakhusform. 222 Martha Demant, Husassistent 8 H. V. Demant, Repræsentant 5 Christen Jacobsen, Cyklehdlr. 2412 P. Christoffersen, Snedkerm. 13 C. C. Christoffersen, Malersv. Niels Peter Olsen, Elektriker 271 Julius A. Johansen, Blikkensl. 54 Hilda E. Johansen, Husass. 8 Ebba V. Johansen, Husassist. 8 Anna Christoffersen, Aldersrt. 2 21 Chr. J. Petersen, Bagermester 78 Laura Olsen, Haandgnl.inde 10 Ingrid Jensen, Husassistent Ejnar E. Hansen, Maskinarb. 130 23 Karl P. Woltzmann, Kusk 99 Gerda M. Woltzmann, Husass. 5 Hans C. P. Christensen, Murer 50 Anna Petersen, Husbest.inde 5 Karen Hansen, Aldersrenten. 2 Jacob Schmidt, Aldersrenten. 10 25 H. P. Petersen, Arbmd. 48 Johanne Petersen, Bogholder 75 27 Jens Jørgensen, Købmand 287 Edith Jørgensen, Pianistinde 54

3 Johanne M. Petersen, Husbest. 5 4 N. C. Larsen, Distriktsmontør 178 5 Karen M. Hansen, Møbelhdlr. 140 Ernst Andersen, Maskinarb. 48 Peter Th. Madsen, Mekaniker 8 Finn E. Poulsen, Repræsentant 16 David Nielsen, Arbejdsmand Henry Christensen,Maskinsmed 10 Carl M. Th. W. Holm, Slagter Fr. A. Andreasen, Fotograf A. E. Christensen, Strygerske 21 S. R. C. Hansen, Medhjælper 138 Ch. S. M. Larsen, Chauffør 54 6 C. Th. Hansen, Drejermester 5 Esther A. L. Hansen, Spolerske 5 7 H. J. Hansen, Vognmandskusk 43 Edith D. Hansen, Husassistent H. C. A. Lorentzen, Murersv. 18 G. A. M. Pedersen, Arbmd. 5 Karl Otto Nielsen, Arbmd. 0 8 Carl Johs. Petersen, Chauffør 5 S. V. Henriksen, Motorcyklefh. 314 Trine Henriksen, Husejerske 5 Hans Andersen Ax, Arbmd. 0 9 K. J. M. Nielsen, Husejerske 13 R. L. M. Hansen, Bundskærer Peter Jensen, Arbmd. 5 Niels Chr. Jensen, Arbmd. 5 Chr. Vilh. Jørgensen, Arbmd. 5 Niels P. Hansen, Tøffelmager 8 Kristine M. Nielsen, Aldersrtn. 2 H. Johs. Grandahl, Maler 113 E. V. D. Hansen, Børstenbinder Kirsten Olsen, Husm., Aldrnt. 2 Hans Jørg. Riis, Medhjælper 16 ,,Kasernen“. 10 Severin J. Asmussen, Oberst 1054 Else R. Christensen, Husass. 32 Fritz Berg Alten, Premierløjtn. 219 Erna Slot Hansen, Husassistent 16 E. J. Bueher, Sekondløjtnant 54 H. Hansen, Korpsofficiant 252 Tage Høsting, Elektriker 5 H. A. Hansen, Handelsmedhj. 5 H. M. Fog, Ritmester 420 Aage Jansen, Premierløjtnant Oluf Julius Sørensen, Officiant 35 A. B. P. Ejlkjær, Officiant 170 Ejnar M. Poulsen, Officiant 73 Sigvard Nielsen, Officiant 355 Ejnar Sørensen, Korporal 54 Christen Vester, Sergent 124 Hans Ove Hansen, Forvalter 113 Helge Fabricius, Sekondløjtn. 48 Kai Gamst, Sekondløjtnant 18 Niels H. Rasmussen, Officiant 26 C. S. M. Andreasen, Officiant 89 11 L. P. Jacobsen, Restauratør 205 N. C. F. Hansen, Handelsmd. 54 Esben D. Jacobsen, Kommis 0 Kai G. Guldberg, Maler 10 Einar C. Christensen, Smed 54 Chr. Christensen, Tagdækker 32 Peter C. E. Johansen, Arbmd. 5

i l

Hjultorvet.

Grønnegade. 29 A. M. Bjørntoft, Detailhdlr. Gudrun Bjømtoft, Hush.ske Ingvard H. Larsen, Arbmd. Theoder Lang, Urmager 31 Jørgen Larsen, Arbmd. Niels C. Sørensen, Arbmd. 5 Karen M. J. Jensen, Husmoder 5 Niels P. Andersen, Arbmd. 2 Ella Andersen, Bogholderske 119 Kristian Larsen, Tøjrenser 5 33 Anna Hansen, Invaliderenten. 27 Niels Chr. Larsen, Arbmd. 5 Havnen. 1 Peter Nielsen, Havneformand 303 Karen B. Nielsen, Kontorass. 108 Erik B. Nielsen, Maler 5 Poul B. Nielsen, Mekaniker 5 0 Oluf Th. Bergqvist, Maskinm. 373 Inga M. Petersen, Husassistent 5 Otto Thv. Jensen, Arbmd. 108 Karen M. Larsen, Aldersrntn. 2 Hjultorvet. 1 Otto Nøglebæk, Købmand 6298 Ebba Madsen, Husbestyrerinde 65 Oline Folkersen, Husassistent 21 3 Herman Kauth, Papirhandler 189 4 Th. M. Søeborg, Konditor 737 Else M. Laursen, Ekspeditrice 5 Ebba C. Nielsson, Husassistent 13 Ingeb. M. Mortensen, Husass. 5 5 Viggo Olsen, Bagermester Hilda Ellemann, Husbest.inde 13 Anna Kalum, Bestyrerinde 81 6 Viktor Th. Hansen, Maskinarb. Vilh. Nordlund, Ostehandler 189 Esther Nordlund, Modist 5 Rut Rosa Nordlund, Husass. Astrid E. Olsen, Husassistent 5 Carlo Pind, stud. pharm. 16 21 Anna Jensen, Damefrisørinde 119 Henny Alice Jensen, Frisørinde 21 Hans V. Petersen, Elektromek. 99 E. O. I. Rasmussen, Kommis 184 Aage Hansen, Blomsterhandler 444 Andrea Ange, Frue 623 7 H. F. S. Neerup, cand. pharm. 357 V. M. Bavnholt, Skotøjshdlr. 558 Carla M. Bavnholt, Ekspeditrice 5 Julie S. Johansen, Modehdl.inde 5 Laura R. Pedersen, Komml.inde 487 Dagm. T. Andersen, Komml.inde 487 8 Dorthea Nielsen, Aldersrntn. 2 Karen H. K. Nielsen, ugift 5 Ove Marius Jensen, Skomager 5 Jens E. A. Larsen, Skomager 5 Anna G. M. Hansen, Husb.inde 32 Karen M. Schade, Lærerinde 5 Jens Fr. Schade, Bankdir. 1463 9 Jens Andersen, Købmand 1604 Maren K. Hansen, Husassistent 32 5 0 5 5 2 Svend Holst, Direktør Alma L. Rasmussen, Husass. 715

10 Marg. K. Friis, Husejerske Ernst M. Friis, Boghandler 579 Poul Jørg. Friis, Boghandler 596 A. F. Christiansen, Kogejomfru 2 12 Rs. J. Uhrenfeldt, Købmand 156 525 Jernbanegade. 1 Andreas Reiff, Cigarhandler 140 Agnethe Hartig, Damefrisørinde 422 Kristine Thomsen, Trikotageh. 37 M. C. Christensen, Overdyrl. 1498 Julie K. H. Sommer, Husass. 21 Anna A. V. Kruse, Enkefrue 373 2 Chr. L. Christiansen, Barber 406 Inge Christiansen, Frk. 10 Hans Arndt Nielsen, Urmager 953 Eli Norby Nielsen, Frk. 21 Valdemar Bruun, Købmand 1891 Dagm. E. Rasmussen, Husass. 13 Olga Lasson, Massøse 281 Dagm. E. Jensen, Enkefrue 18 3 Rs. N. Grønholt, Konsul, Dir. 1094 Hans Chr. Gørgens, Mægler 780 Ellen Margrethe Gørgens, Frk. 0 Valdem. Steiner, Stadsdyrlæge 2185 Alma M. Sørensen, Husass. 5 Ernst Iversen, Cigarhandler 5 4 Maren S. Jensen, Husejerske 758 Kaj Aage Braae, Læge 2086 Grete I. K. Nielsen, Husass. 18 David T. Gøtze, Repræsentant 639 Hans Jensen, Ekviperingshdlr. 75 Agnes Willumsen, Konditor 8 Jens Willumsen, Elektriker 5 Dagny M. Hansen, Konditor 16 Solvei Johansen, Elev 5 5 Wilh. L. E. Dåne, Glarmester 75 Leo Wilh. Dåne, Journalist 37 Jens Henr. Busch, Løjtnant 254 Ole P. Bernth, Handelselev 5 Frederik Bang, Musiker 37 Søren Axel Bang, Handelselev 5 Olaf Johs. Nielsen, Tandlæge 1756 Margr. Nielsen, Tandtekniker 43 Gunnar Hansen, Handelselev 5 6 Rs. M. Laursen, Husejer 157 V. K. Laursen, Serveringsjomf. 21 Greger P. Larsen, Snedkersv. J. E. T. Jensen, Bagerikarl 21 Alb. R. Nielsen, Cigarhandler 130 J. Chr. Jensen, Overretssagf. 1983 J. R. Jensen, Boghandlermedhj. 8 Hansine Nielsen, Alderrenten. 2 Ludvig Vindberg, Skomager 287 Stella Vindberg, Telefonist 75 Ulla Vindberg, Frk. 8 Lars Peter Nielsen, Chauffør 153 Eskild Davidsen, Barber 7 P. Sommer Petersen, Overinsp. 1571 Karen E. Hansen, Kontorass. 37 Julie C. A. Jørgensen, Papirhdl. 21 A. N. Ring Elmquist, Dyrlæge 574 Agnes R. M. Simonsen, Husass. 13

12

Jernbanegade.

Jernbanegade. 16 Fr. Hemmingsen, Bestyrer 92 Ane M. Søllegaard, Enkefrue 124 Cecilie Søllegaard, Frk. 65 Anna Søllegaard, Frk. Carl Søllegaard, Købmand 406 17 J. Ph. P.-M. Hage, Overlæge 3611 Mary Rasmussen, Husassistent Ida Jacobsen, Husassistent 16 19 Carl Chr. Ingvorsen, Cigarhdl. 13 Anna Striiwing, Papirhdl.erske 99 C. M. Olesen, Elektromekan. 5 M. G. Strodtmann, Tømrer 10 J. V. Jensen, Smedesvend 108 Axel L. I. Larsen, Skræder B. G. H. Petersen, Kommis Johs. A. Larsen, Skomagersv. 32 Carl And. Hansen, Montør 205 Peter Carl Larsen, Kommis 146 Joh. M. Hoffmann, Chauffør 32 Peter S. W. Jensen, Telefonarb. 99 Jørg. Th. Strodtmann, Kommis O. I. Petersen, Landbrugskand. 113 Signe Hansen Thaarup, Frk. 16 Anna K. Jørgensen, Frk. 10 Marie Katrine Toft, Frk. 8 Mariane Thomsen, Husass. 18 Marie H. Thaarup, Husmoder 124 Poul G. R. Hansen, Sekretær 16 Søren Johan Sparle, Ingeniør 672 Julie Faber, Husassistent 5 21 V. E. Frandsen, Kriminalbetj. 205 H. C. M. Hardager, Tandlæge 2519 Sophus P. Bundsen, Konditor 222 Esther K. Larsen, Husassistent 8 P. V. V. Christensen, Medhj. 27 Th. Rechendorff, Biografejer 1300 V. Klarskov Jensen, Mekaniker 23 Leo L. Madsen, Vaffelbager Ole Hansen, Tobakshandler 37 J. C. P. Madsen, Lokomotivf. 325 S. J. Sørensen, Repræsentant 2792 Marie K. Sørensen, Husass. 8 Hans Nielsen, Læge 3930 Inge Nielsen, Frk. 0 Emma H. Holm, Husbest.inde 162 Helga S. Nielsen, Husassistent 21 25 H. O. Fr. Boesen, Klejnsmed 13 Ida Car. Buhi, Musiklærerinde 10 Poul F. Buhi, Boghandlermedhj. 5 Cathrine B. Hansen, Enke 99 Marie J. K. Larsen, Husass. 13 Louise V. Schrøder, Enke 189 Anna M. Svendsen, Børnehavel. 401 Vilhelmine J. Pihi, Frøken 108 Helene Ida E. Pihi, Guldsmed Rs. Peter Hansen, Bybud 99 Aksel E. Hansen, Chauffør 32 Erna L. Hansen, Biblioteksass. 5 Frode W. Hansen, Vulkanisør 27 Dagmar C. Andersen, Enke 5 Niels C. Andersen, Bogbinder 8 Karen Andersen, Telefonistinde 65 Søren E. Petersen, Papirarb. 303 Karl Th. Petersen, Papirarb. 21 15

7 Niels Th. Andersen, Fabrikant 1517 8 C. T. Christiansen, Restauratør 542 Karoline A. Hansen, Kogejomf. 75 A. M. Emde, Smørrebrødsjomf. 21 Helene L. Pedersen, Husass. 21 Henny K. Christensen, Husass. Dagny E. Jacobsen, Husass. 10 Valborg S. Hansen, Husass. 21 Carl Chr. Sølberg, Medhjælper 27 Inger M. K. Axelsen, Elev S. V. Christiansen, Impressario 75 9 And. P. Andersen, Amtsfuldm. 1208 Ingeborg Gyldahl, Husassistent Nic. P. Bendixen, Bankdirektør 845 Julius Bahnsen, Købmand 54 10 Christiane Hansen, Enkefru 10 Tage N. Hansen, Boghandlerm. 8 Harriet Hansen, Boghandlerm. 18 11 Carl H. Christensen, Bankdir. 2086 Jenny Andersen, Husassistent 18 Rs. P. Frandsen, Stadsingeniør 823 12 Johs. E. Søegaard, Overlærer 899 Else B. Søegaard, Husass. 10 Oda U. Pedersen, Husass. A. E. M. Christensen, Skolebtj. 205 Asta E. Christensen, Telefonist 70 13 P. N. Mauritzen, Tandtekniker 509 Herbert Puppe, Musiker 99 Christine Bang, Musiklærerinde 37 J. C. Hylander, Redaktionssktr. 460 Ella M. Mikkelsen, Assistent 227 Alma Mikkelsen, Enkefrue 50 K. Nielsen, Enke, Aldersrenten. 2 14 Christian Carlsen, Skomager 5 H. R. Lunau, Vaskeriejer 37 Heinrich Lunau, Barbermester 29 Anna M. Hansen, Aldersrenten. 2 Hansine P. Petersen, Syerske 5 Marie C. Hansen, Aldersrenten. 2 Bertha A. Olsen, Medhjælper 5 H. P. Vilh. Andersen, Typograf 281 Frederik Jensen, Arbmd. 5 Amanda E. C. Jensen, Enke 13 Christine S. Hansen, Kogerske 21 Kirstine E. Davidsen, Frk. 65 H. C. Hemmingsen, Bestyrer 48 Anders C. Andersen, Slagter 124 D. M. K. Andersen, Invalidernt. 5 Marie Christensen, Papirarb. 27 Mary E. T. P. Lang, Husass. 0 Marie C. Madsen, Syerske 5 Clara Christensen, Arbejderske 5 15 Sivert Jensen, Barbermester 97 Laur. Larsen, Redaktør 639 Holger Hjortaa, Konfekturehdl. 13 C. Skelbye-Rasmussen, Medhj. 59 Hans H. Nielsen, Kontrollør 287 Jens Kristensen, Medhjælper 10 Karen Hellerie, Ekspeditrice K. V. Andersen, Hotelforpagter 525 Anna K. Jørgensen, Husass. Anna K. Kristensen, Husass. 21 16 Anni Jensen, Trikotagehdlr. 189 Karla Mary Jensen, Elev 0

5

Kompagnistræde. 6 L. Kr. Larsen, Maskinmester 406 Ole Nielsen, Rentier 16 Marie Petersen, Rentier 5 Ane Johansen, Husmoder 5 Vald. A. Petersen, Guldsmed 140 Emil A. Petersen, Maler 54 Mads C. Larsen, fhv. Møller 37 Peter Mikkelsen, Portner 105 6a Oline Voltzmann, Detailhdlr. 16 Hans C. Andersen, Papirarb. o Hans H. T. Nielsen, Blikkensl. 102 Rasmine Hemmingsen, Inkasstr. 72 Hans P. Johansen, Bødker 48 Ane K. Sandau, Enke 5 Poul V. Sandau, Arbmd. 5 Verner R. Sandau, Arbmd. 5 Oluf Sandau, Maler 16 Kai H. Sandau, Typograf 5 Peter Chr. Lassen, Smed 336 H. E. Winther, Børstenbinder 32 7 Rasmine Andersen, Fabr.arb. 34 Ingeborg Larsen, Strygerske 8 Erna J. Larsen, Syerske 5 Poul C. Hansen, Arbmd. 173 Maren Larsen, Aldersrenten. 2 Chr. Fr. Nielsen, Arbmd. 43 Anna H. Hansen, Husmoder 5 Ove Iwanouw, Arbmd. 18 Alexander Hansen, Typograf Louis G. Hansen, Typograf 138 Elfride Damkjær, Arbejderske 5 Marie Petersen, Aldersrenten. 2 7b Johannes Hansen, Arbmd. 5 Frederik Simonsen, Arbmd. 2 Albert Christensen, Arbmd. 18 Caroline Christensen, Aldrn. 2 Hansine M. Blomgren, Husm. 5 Olaf Blomgren, Arbmd. 5 Carl M. V. Hansen, Arbmd. Kirsten Hansen, Husmoder; 50 8 Hanne C. Sølberg, Syerske 5 Karen Knudsen, Aldersrtn. 2 Ane Larsen, Syerske Marie Hemmingsen, Vaskeriej. 5 9 Oscar Nielsen, Vognmand 157 Maren Larsen, Pensionist 37 Maren Olsen, Aldersrentenyder 2 11 Niels H. Grandahl, Murer 5 10 Holger Hansen, Kommunebogh. 899 Agnes A. Hansen, Bogholderske 178 Hans V. Nielsen, Maskinmester 222 Gunnar Jørgensen, Bademester 102 Herm. Petersen, Forsørgelsesi. 476 Gudrun Petersen, Kontorassist. 70 Kaj V. Grandahl, Elektriker 173 12 E. Lorentzen, Elektricitetsvbst. 623 Ely M. Lorentzen, Kontorist 5 Købmagergade. 2 N. C. Knudsen, Sognepræst 883 Aase Knudsen, Børnehavel.inde 5 Tage E. Knudsen, Elev 0 Anna Jespersen, Husassistent 5 5

Kindhestegade. 18 Laur. P. Petersen, Cigarhdl. J. D. Jørgensen, Værkfører Eiler Damgaard, Købmand. 509 Andr. Markersen, Ekspeditrice 99 Carl Fr. G. Hansen, Drejer 75 Bendt Jensen, Lagerformand 72 Betty O. Jensen, Ekspeditrice 146 20 K. J. Christiansen, Cigarhdl. 65 K. K. Christiansen, Maskinarb. 138 Anna V. Christiansen, Husass. 5 Ole A. V. Hansen, Papirarb. 222 Anna E. Regine Hansen, Husm. 5 Ejner Rasmussen, Arbmd. 10 24 Chr. Schøller, Kl. Kollektør 83 Niels A. M. Nielsen, Montør 75 Ellen A. Solberg Nielsen, Frk. 0 Karl Nielsen, aut. Installatør 195 Viggo Gantriis, Elektriker 178 26 Signe J. Lundstein, Enkefrue 173 Johan C. Lundstein, Købmand 54 Sophie H. Lundstein, Malerinde 162 Nelly V. Lundstein, Malerinde 146 Anna Ulrikka Knuth, Komtesse 1176 Helga C. Petersen, Frøken Axel Bruno Andersen, Købm. 243 Søren P. Mortensen, Konsulent 574 444 254 Kirkestræde. 1 L. P. Ferdinand, Købmand Marie J. Winther, Husass. Chr. Hoffmann, Købmand 1387 Esther Jørgensen, Husassistent 32 Aug. C. Børner, Boghandler 1517 Helmer A. Hansen, Boghdlm. 0 Agnethe H. Larsen, Husass. 13 M. Nielsen Jensen, Blomsterh. 271 A. C. M. Haar, pens. Lærerinde 471 3 Andrea L. Hulbeck, Enkefrue 189 EllenJ. B. Hulbeck,Telegrafass. 243 Esther B. Hulbeck, Kontorass. 113 K. L. Andersen, Dameskr.inde 32 Ellen M. Sjelborg, Tandlæge 211 Hans P. Hansen, Postassistent 303 6 C. F. V. Ypkendanz, Snedkerm. 110 Inger M. S. Larsen, Husass. 10 Carl L. E. Bang, Kommis Jens O. Petersen, Urmagersv. 13 Jens P. Elvang, Slagtermester 802 Johs. Moltzen, Repræsentant 23 Kompagnistræde. 4 Rs. P. Johannesen, Avlsbruger 18 J. Petersen, Dameskræderinde 32 Alba J. Petersen, Ekspeditrice 8 Axel Fr. Johan Nielsen, Forv. 102 Peter Aage Nielsen, Arbmd. 5 Ane M. Jacobsen, Aldermtn. 2 Knud C. Andersen, Maskinarb. 81 M. H. Vulpius, Rejsefotograf Amalie Sørensen, Papirarb. 5 5 Lars C. Larsen, Kommunebud 222 Hans C. Hansen, Skomager 2 845

Jernbanegade. 27 A. P. C. Petersen, Arbejder 5 L. E. Andersen, Amtsstuefuldm. 650 M. S. Larsen, Pensionatsv.inde 5 Peter Jensen, Assurandør 5 Anna M. Hansen, Ekspeditrice 54 Aksel Thv. Jensen, Bogholder 168 Hans J. Dahl, Ingeniør 5 Agnethe R. Lund, Telegrafass. 216 Marie K. Mogensen, Dameskr. 5 V. Henry Hansen, Radiotekn. 16 Vilh. Kr. Hass, Købmand. 189 Ingeb. J. M. Pedersen, Broderih. 422 Ejvind Ibsen, Konstruktør Valdemar Petersen, Kommis 54 Sv. Aage Madsen, Maskinarb. M. O. L. Knudsen, Broderielev 29 Chr. Joh. Skovlind, Hotelejer 574 Hertha J. Hansen, Stuepige 16 Bertha Søndergaard, Husjomfru 43 Jens P. Jensen, Vognmand 124 Ane M. Jensen, Aldersrenten. 2 Alf. Herm. Nielsen, Chauffør 16 Sigv. H. Pedersen, Chauffør Johannebjerg. 4-10 Anna K. Hansen, Aldersrntn. 2 Birthe M. Pedersen, Aldersrntn. 2 Bodil K. Nicolajsen, Enke 5 Maren K. V. Egholm, Enke 27 Heinr. Th. Egholm, Urmager 8 J. M. S. M. Larsen, Arbejderske 43 Kindhestegade. 1-3 Søren Jensen, Detailhandler 238 Kirsten Hansen, Aldersrenten. 2 Hans Petersen, Tøffelmager 32 Erna M. K. Petersen, Husbest. 5 Anna I. J. Pedersen, Detailhdl. 43 Karen F. V. Jensen, Syerske 5 Harry E. Jensen, Typograf 153 Jens O. E. Jensen, Karetmager 10 Else Sofie Fritze, Husass. 5 Mettine K. Larsen, Rullerske 5 H. M. Rasmussen, Blikkensl. 21 Petra J. E. Rasmussen, Husass. 5 Karen E. Hyveled, Husassistent 16 2 Georg A. Larsen, Arbmd. 5 Christine Petersen, Aldersrtn. 2 H. Christiansen, Marskandiser 238 Einar G. Christiansen, Chauffør 65 Sidse Christensen, Aldersrntn. 2 4 H. O. Christiansen, Blikkenslm. 715 Hj. V. Christiansen, Bankass. 10 Ebba Christiansen, Kontorass. 13 Astrid J. E. Larsen, Husass. 8 Bodil K. Petersen, Massøse 70 Rasm. K. Rasmussen, Syerske 119 5 Niels Jacobsen, Købmand 65 Agnethe Hansen, Ekspeditrice 75 N. C. Pedersen, Repræsentant 390 Lars P. Pedersen, Tømrer 105 Johannes Nielsen, Maskinist 173 6 Hans Chr. Hansen, Arbm. 5

Kindhestegade.

6 Mette M. Mogensen, Aldersrnt. 2 Karoline Nielsen. Arbejderske J. Th. Nielsen, fhv. Bagerm. 5 Einer Ole Hansen, Sadelmager 5 Konradine Løve, Husmoder 10 Chr. Christensen, Skomager 5 Valdemar Andersen, Arbmd. 5 Else Andersen, Husassistent 5 Svend Rasmussen, Arbmd. Peter S. Andersen, Handelsm. Jacob Hansen, Børstenbinder Helga H. Christensen, Husass. Mary E. C. Hansen, Husass. 5 Jens Bodal, Filehugger 23 Hans Peter Hansen, Arbmd. 5 7 H. M. Jensen, Cyklehandler 29 Oluf Olsen Falch, Smedemester 937 Fritz Carl Moes, Smedelærling Edvard Falch, Smedemester 509 Valborg V. Falch, Husbest.inde 21 Dagm. E. Falch, Korrespondent 243 8 Dorthea S. Petersen, Enke 75 Ane Marie Rasmussen, ugift 10 Jørg. P. C. Jensen, Rebslager 156 9 Carl C. Alenkjær, Købmand 303 Laur. P. Larsen, fhv. Købmand 5 S. Mikkelsen, Handelsrejsende 271 10 Jens P. A. Nielsen, Arbmd. 18 Hans P. Johansen, Beslagsmed 406 Henry A. Andersen, Chauffør 5 Anna M. M. Olsen, Fabraksarb. 43 Anna D. S. Olsen, Enke 18 Johanne F. Nielsen, Aldersrnt. 2 Hans Nielsen, Smed 5 11 Niels P. Larsen, Bødkermester 67 Helmuth V. Larsen, Kommis 92 Kjeld V. Larsen, Bødkersvend 21 Bodilline Hansen, Aldersrenten. 2 Louise Sofie Jacobsen, Enke 5 Jens Juel Jacobsen, Chauffør 18 12 H. Fr. W. Petersen, Mekaniker And. Christensen, Aldersrntn. J. M. Ditlevsen, Automobilhdl. 1387 Sv. A. Ditlevsen, Kontorist 119 Anna N. Jensen, Husass. 16 Margrethe Jensen, Husmoder 238 Anna M. Petersen, Husassistent 5 J. P. L. Nielsen, Arbmd. 5 14 C. F. L. Ibsen, Kommissionær 54 A. C. M. Christoffersen, Skom. 65 Valdem. Jensen, Isenkræmmer 1257 Poula J. K. Hansen, Husassist. 10 Kristine Jensen, Enke, Pension. 5 15 Marie Jørgensen, Enkefrue 21 Hans Nielsen, Tømrersvend 108 Carl A. Petersen, Cigarhdl. 444 Anna Nielsen, Enkefrue 37 Kai Pihi Nielsen, Agent 75 16 Ellen S. Larsen, Blomsterhdl. 8 Louis Larsen, Chauffør 5 Carla H. Larsen, Modist 5 Aug. V. Andersen, Maskinhdl. 86 18 O. Maegaard Olsen, Driftsbest. 991 Anna M. Albrechtsen, Husass. 13

3 Sophie Zoffmann, fh. Husb.inde 87 Fritze Zoffmann, Kollektrice 113 Charlotte Zoffmann, Kl. Koltr. 113 4 Emma C. T. Zahle, Enkefrue 238 Kr. M. K. Hansen, Sagfører 1365 Købmagergade. Anne Didriksen, Medhjælper 8 5 Lars P. Nielsen, Repræsentant 124 Tove P. Nielsen, Defektrice 108 Emsy P. Nielsen, Kassererske 75 Mathias Hestbæk, Kommis 54 Erik Jensen, Kommis 21 Chr. E. R. Andersen, Kommis 32 Gunnar Y. Mikkelsen, Kommis 43 Poul V. Jensen, Handelselev Hans Emanuelsen, Arbmd. 37 6 Jacob Jacobsen, Mælkeforhdlr. 140 Johs. M. Hansen, Bogholder 314 Johs. Larsen, Glarmester 43 Erika Boesen, Kontorist 130 7 Robert Hansen, Ekspedient 325 Anna Madsen, Sygeplejerske 162 Emma Clausen, Sygeplejerske 162 8 Lars Nielsen, Skomagermester Fritz Jensen, Arbmd. 5 Karen J. Jensen, Syerske 5 Knud Andersen, Montør 108 Johanne Nielsen, Aldersrenten. Anna Nielsen, Arbejderske 5 Vilhelmine Steen, Husmoder 5 Fr. Otto Jensen, Malermester 195 Sigfred Jørgensen, Former 168 Ejner Henriksen, Sadelmager Knud Werge, Kommis 43 9 C. Smith Petersen, Læge 1550 Per H. Petersen, Smedesvend 75 Mathilde Jessen, Husassistent 13 Vilhelmine £>chou, Enkefrue 5 Ludvig Nødholm, Arbmd. 2 Julius C. E. Palle, Arbmd. 5 Petra E. Palle, Husmoder 5 10-12 Jens Mikkelsen, Vognpasser 97 Fritz Bentzen, Slagtersvend Emilie Andersen, pens. Læreri. 401 Henry Petersen, Repræsentant 50 Emilie M. Petersen, Enke 48 Olga H. M. Møller, Frue 5 Frederik Møller, Pensionist 37 Niels O. B. Møller, Cigarhdlr. 119 Anna S. Olsen, Ekspeditrice 16 Kr. A. Poulsen, Maskinhandler 189 Jens K. Johansen, Kommis 83 11 Ane Andersen, Vaskeriejer 444 Emmy Andersen, Medhjælper 119 13 L. P. Madsen, Kreaturhldr. 238 J. P. Jensen, Slagtermester 83 Dagmar Andersen, Husbest.inde 32 Aksel Petersen, Papirarbejder 97 Ane Christiansen, Aldersrtn. 2 Peter Petersen, Fyrbøder 265 14 Chr. Struckmann, Amtslæge 1647 15 Jens J. Jensen, Bager 81 Niels R. Hansen, Tømrer 184 C. V. Wincentz, Vognmand 222 16 Maren J. Larsen, Enkefrue 6

Købmagergade.

16 Jens Jacob Larsen, Tjener 17 Signe Petersen, Massøse 178 18 C. Jensen, Mineralvandsfabrk. 189 C. C. H. Oppendich, Pensionist 97 Jens H. Oppendich, Snedkerm. 113 Christen Olsen, Aldersrenten. 2 Ella R. Olsen, Modist 65 20 N. O. Pedersen, Detailhandler 75 Carl Sivertsen, Chauffør 195 P. L. Schmidt, Hotelkarl 21 P. Simon Jensen, Hotelejer 1300 Nina Jensen, Gymnastikl.inde 21 Ingeborg Raft, Husassistent 43 Ketty Christoffersen, Husass. 10 C. Christensen, Forsikringsinsp. 0 Edith Petersen, Husassistent 10 Kristine Kristensen, Husass. 21 Margrethe Kristensen, Husass. 22 Marievej. 1 J. M. Sørensen, Rutebilchauff. 5 Hanne Hansen, Detailh.ske 5 J. Nielsen, fh. Kommissionær 2 Børge Christensen, Tømrer 48 Agnes Schlichting, Bogholder 265 E. C. Nielsen, Vulkanisør 81 Niels P. Olsen, Handelsmand 23 Rasmine Christiansen, Arb.ske 23 Ane K. Jensen, Frøken 5 3 Alfr. Christiansen, Maskinarb. 108 Hans P. Larsen, Maskinfører 173 Jørgen Hansen, Papirarbejder 67 Eskild S. Hansen, Kommis 0 Inger K. Nielsen, Husmoder 5 Dagmar Nielsen, Ekspeditrice 8 Niels V. Petersen, Lagerforv. Holger V. Jensen, Barber 254 Anna Damsholt, Bestyrerinde 222 5 Einar G. Jørgensen, Chauffør 70 Erik Hansen, Barber 189 Stefan Hansen, Apotekarb. 32 Søren Rasmussen, Bundskærer 16 Hans C. Petersen, Typograf 124 Karl E. Andersen, Maler 113 Maren Christensen, Aldrn. 2 Møllegade. 3 Karl K. Nielsen, Arbmd. 5 4 Johannes Jørgensen, Arbmd. 78 Svend Jørgensen, Tjenestekarl 5 Peter Petersen, Havnearbejder 119 5 H. P. Hansen, Slagteriarb. 5 Anton M. Hansen, Bager 5 Peter L. Jensen, Arbmd. 5 Karl F. L. Jensen, Arbmd. 5 Svend Aage Jensen, Bykarl 37 Frederik V. Jensen, Arbmd. 5 Ejler E. E. Jensen, Arbmd. 5 Anton A. Petersen, Arbmd. 48 Helene Petersen, Papirarb.ske 27 3

Poul M. Poulsen, Arbmd. H. P. Petersen, Aldersrtn.

2

16

18 Anna M. Larsen, Kontorist 75 Dorthea M. Petersen, Papirarb. 18 Emilie E. Jensen, Papirarb. 10 Henr. E. Jacobsen, Arbmd. 5 Karen Hansen, Syerske Møntergade. Møllegade. 2 Ane Marie Steffensen, Enke 5 Lars V. V. Hansen, Arbmd. 65 H. H. Christensen, Tapetserer 18 Max F. Christensen, Maler 5 Carl F. Christensen, Træarb. 87 Vald. L. Rasmussen, Arbmd. 5 Anna N. Christensen, Sygepl. 5 Jens E. Andersen, Snedker 65 Nygade. 3 Chr. J. S. Jensen, Entreprenør 189 Max W. Mortensen, Maskinarb. 200 Joh. L. Christiansen, Typograf 205 Rigmor. Henriksen, Husass. Max Vibeke, Fotograf Karoline M. Jørgensen, Enke 6 4 Vald. Jørgensen, Klejnsmed 124 5 Hans Larsen, Murermester 325 32 Jens M. Petersen, Skibsbygger 54 Ragnhild Hansen, Ekspeditrice 5 Niels P. Larsen, Murermester 493 Inger K. Larsen, Kontordame 16 Ane M. Jeppesen, Aldersrenten. 2 Hans P. Henriksen, Arbmd. 124 Aksel Poulsen, Maskinarbejder 81 6 P. C. Jørgensen, Klejnsmedem. 113 Magda E. Traberg, Frue 70 7 G. A. Andersson, Bageriarb. Jens Vejen Jensen, Officiant 75 Hans Chr. Jensen, Chauffør 105 Jens P. Andersen, Snedker 48 Kaj A. E. E. Hansen, Arbmd. 5 K. J. M. Jensen, Dameskr.inde 8 Ane K. Hemmingsen, Aldersr. 2 Thora E. V. Jørgensen, Medhj. 0 9 E. G. Christensen, Kommunel. 346 Johanne C. Mikkelsen, Husm. 5 10 Anders N. Jensen, Arbmd. 27 Carl B. A. Jensen, Former . 75 Jørg. Jørgensen, Arbmd. 5 Niels P. Larsen, Murer 8 Jørg. Christensen, Tøffelmager 32 Mar. Vilh. Møller Arbmd. 92 Bodil K. Jensen, Aldersrenten. Anders Pedersen, Fabriksarb. 173 Ane E. M. Redøhl, Aldersrntn. 2 Cam. M. Christensen, Aldersrt. 2 Svend Petersen, Frisørsvend 75 KarenA. Petersen, Ekspeditrice 5 11 Christen Johansen, Arbmd. 29 Ragnhild Johansen, Husass. 5 Marie J. Johannesen, Aldersmt. 2 13 Martin A. H. Palle, Arbmd. 78 Em. Henriksen, Tømrer Johanne M. Larsen, Frk.

Møllegade.

124 5 5 6 5 32

6 H. P. Bærentzen, Støberiarb. Kai E. Bærentzen, Slagter 7 J. P. Jensen, Murerarbmd. Karl Emil Jensen, Arbmd. Frederik Jacobsen, Arbmd. Betty Olsen, Husbestyrerinde Hans Peter Hansen, Arbmd. Hans R. Petersen, Arbmd. J. P. A. Hansson, Arbmd. Jens C. Christensen, Arbmd. Laurits R. Hansen, Arbmd. Knud V. Hansen, Maskinarb. Thora Hansen, Syerske 8 Jens Larsen, Kusk Einar Larsen, Barber Rasmus C. Elvang, Værkfører Lars P. J. Nielsen, Tømrer Henry J. Nielsen, Tømrer 9 Jens Chr. Olsen, Arbmd. 10 Carl E. Johansen, Murer Chr. Petersen, Overmaskinfører Niels P. Hansen, Maskinarb. 11 Hans F. Nielsen, Arbmd. Harry E. Nielsen, Bagersvend Karlo O. Nielsen, Former Niels Petersen, Formand Magda Petersen, Ekspeditrice Lilly Ketty Petersen, Husass. 12 Lars P. Larsen, Detailhdlr. Kaj Larsen, Kommis Ove Larsen, Kommis W. H. Christensen, Papirarb. Alfr. C. Petersen, Papirarb. Jakob Larsen, Aldersrenten. Johanne Larsen, Husholderske Svend Aage Larsen, Bogbinder 13 Fr. T. Hansen, Fabrikarbejder Kai Torben Hansen, Bud Niels J. Christoffersen, Arbmd. C. H. Christoffersen, Arbmd. Kaj Christoffersen, Kommis Erna Christoffersen, Husass. 14 Sofus Kjeldsen, Arbmd. Karen Christensen, Husmoder Fr. Hemmingsen, Slagter Anna K. Hemmingsen, Syerske Laurits V. Hansen, Arbmd. Ernst Nielsson, Maskinarb. 15 Leopold Thomsen, Sadelmager 17 Bodil Nielsen, Papirarb.ske Poula Knudsen, Papirarb.ske 18 Rasmus Larsen, Fabrikarbejder Poul G. Larsen, Medhjælper Ane Wentzel, Aldersrenten. Vagn F. Wentzel, Tjener Kaj K. Wentzel, Slagter Ellen Johansen, Aldersrenten. B. Antonisen, Arbmd., Musiker Hansine Pauls, Fabrikarb.ske Alfred S. Hansen, Papirarb. Thyra Tommerup, Papirarb.ske Karen Larsdatter, Aldersrtn. Anna Johansen, Papirarb.ske Ella M. Larsen, Aldersrtn.

5 5 5 5 59 5 97 8

590 102 5 86 238 867 205 29 5 205 5 21 558

65 54 70 65 2 5 54 5 78 5 43 5 5 5 5 5 8 34 5 5 70

5 2 5 5 2 5 5

67 13 2 43 2

17

Nygade.

Ny Østergade. 3 Carl Th. Jensen, Typograf 222 Th. E. Jensen, fhv. Mekaniker 97 5 Hans S. Hansen, Tømrermester 78 Else I. Hansen, Husassistent 5 Gudrun N. Hansen, Kontorist 82 Ebba M. Hansen, Kontorist 149 Ane Rasmussen, Aldersrenten. 2 Ane K. Rasmussen, Aldersrtn. 2 Maren S. K. Jensen, Husmoder 5 Sophus Jensen, Lagerekspdt. 5 Jørgen V. Jensen, Ekspedient 0 Anders Nielsen, Ejendomsmgl. 222 Jens P. Hansen, Vognmand 81 7 Hans P. Nielsen, Ølhandler 205 Gustav Mortensen, Ringer 205 Edele Mortensen, Husassistent 5 Jens Jørgensen, Vognmand 222 Jensine Christensen, Husass. 5 Hans Vald. Hansen, Kusk 92 Jens P. T. Nielsen, Kusk Kr. H. Pedersen, Arbmd. 27 Lauritzen, Enke, Aldersrtn. 2 Lydia Lauritzen, Tandtekniker u g Caroline Hansen, Husejerske 119 Niels Aage Nielsen, Tømrersv. 75 9 Jens P. Hansen, Husejer 5 Jens Chr. Johansen, Former 29 Ane Hansen, Aldersrenten. 2 Jens P. Pedersen, Møller 5 Irma Pedersen, Kassererske 43 Svend J. Hansen, Arbejder 54 Hjalmar K. Olsen, Arbejder 5 11 Alfred L. Andersen, Murer 92 Søren Christensen, Maskinarb. 124 Johs. V. Nielsen, Malermester 803 Margrethe Nielsen, Kontorelev 8 Maren S. Rasmussen, Aldrsrnt. 2 Karl O. Ditlevsen, Installatør 21 Frank Ditlevsen, Elektriker 8 Jens A. Nielsen, Chauffør 29 Hans M. E. Jensen, Maskinarb. 140 13 Søren P. Iversen, Skomagerm. 75 Poula M. Iversen, Ekspeditr. 5 Bodil M. Jensen, Husmoder 5 Hans C. Jensen, Skomager 0 Ingeborg M. Olsen, Husassist. 0 Thora J. Brynjolf, Jordemoder 37 Kai Gronenberg, Repræsentant 37 Anders P. Petersen, Arbejder 118 Anna S. Thomsen, Husmoder 5 Niels Petersen, Aldersrenten. 2 Katrine Hansen, Aldersrenten. 2 Præstøvej. 1 Viggo Petersen, Skorstensfm. 1241 Sv. Petersen, Skorstensfejer 265 Bodil S. Nielsen, Husassistent 10 Osvald Madsen, Skorstensfejer Otto Olsen, Skorstensfejer Carl R. Petersen, Maskinm. 222 3 Lars Hansen, Karetmager 173 Maria K. Fossing, Frøken 21 Henry Fossing, Karetmagersv. 124 M.

13 Anna M. F. Madsen, Enke Petra Rasmussen, Rørfletterske 12 Chr. H, Nielsen, Bøssemager Elmann Sørensen, Kommis Mathilde Hansen, Husbest.inde Hans F. V. Hansen, Chauffør Viktor E. Thomsen, Urmager Chr. E. Jensen, Sadelmager Hans C. Larsen, Handelsmd. Ane Petersen, Arbejderske Aksel Petersen, Arbmd. Carl J. Hansen, Aldersrenten. Anders Jensen,Arbmd. Viggo A. Jensen, Arbmd. Peter E. Jensen, Arbmd. 15 Christen Hansen, Papirarb, Helmer C. Hansen, Farver Henry A. Hansen, Gartner Harry M. Hansen, Bybud Viktor Petersen, Skræder Karl G. Hansen, Sliber 17 Carl B„ Jensen, Skrædermester Carl K, Jensen, Skrædersvend Asta Jensen, Husassistent 19 Niels C. Olsen, Marskandiser H. P. Pedersen, Aldersrenten, Hans F. Jørgensen, Aldersrtn. Peter C. Jørgensen, Kommis Karl K. Poulsen, Gaardskarl Ejner S. O. Olsen, Arbmd. Aksel Jensen, Arbmd. Chr. Schultz, Bagerforbundter Ny Østergade. 1 S. P. Lauritsen, Tilskærer Thora Sørensen, Husbest.inde Poul Gørgens, Trafikassistent Hans Gørgens, Bogholder Karen K. Hansen, Husmoder Johanne Hansen, Konfektureh. Johs. M. Jørgensen, Købmd. Klara Schrøder, Ekspeditrice 3 Chr. Nielsen, fhv. Bagermester Edith Nielsen, Damefrisørinde Kai Leo Nielsen, Kok Hans V. Christensen, Arbmd. Karen W. Jørgensen, Husmoder Hans P. Johansen, Arbmd. Carl S. Jacobsen, Slagterm. Hans C. Hansen, Vaffelbager Inga Sørensen, Husbest.inde Jørgen W. Sørensen, Skomager Jens P. Jørgensen, Papirarb. Ejner H. Jørgensen, Arbmd. Kai Togo Jørgensen, Elektriker Urban V. Jørgensen, Bagerikarl Ebba Jørgensen, Husassistent Vald. O. Johansen, Repræsent. Søren Hansen, Aldersrenten. Peder O. Hansen, Barbersvend Fanny M. Hansen, Syerske Poul Bang, Glarmester Dan O. Hansen, Handelselev

5 12 34 222 43

5 5

54 10 54 2 5 5 5 5 18 8 10 16 27 16 5 5 10 2

34 54 54

157 243 227 5 92 563 162 5 37 243 5 5 5 731 48 5 108

5 5 5

13 54 2 138

5 5 8

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16-17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50-51 Page 52 Page 53

Made with FlippingBook - Online magazine maker