EOC Info mei 2017

Colofon

INHOUD

EOC Onderlinge Schepenverzekering U.A.

■ 2 Van het bestuur ■ 3 Jan Terlouw op ledenvergadering ■ 4 Groot of klein ■ 5 Wees welkom bij EOC in Zwijndrecht! ■ 6 Eerste EOC Traditionele schepen beurs groot succes! ■ 7 De expert spreekt... ■ 8 Laat de verlader stackeren ■ 9 Stuwadoorsschade: nooit zomaar wegvaren ■ 10 EOC in beeld: dieren aan boord ■ 12 Onderhoud aan generatoren voorkomt verlette tijd ■ 13 Niet certificaatplichtig, wel een brandblusser! ■ 14 Lastverzekering autokraan ■ 15 Gedupeerden door vervuilde gasolie

Bezoekadressen: Blankenstein 150 7943 PE Meppel

Scheepmakerij 340 3331 MC Zwijndrecht

Postadres: Postbus 333

www.eoc.nl info@eoc.nl

7940 AH Meppel

ALGEMEEN

ADVIES EN VERKOOP

T. 088 6699500 F. 088 6699501

T. 088 6699535

av@eoc.nl

info@eoc.nl

SCHADEAFDELING Beroepsvaart

Pleziervaart

■ 16 Leeftijd speelt geen rol ■ 18 Daar zit een luchtje aan ■ 19 Nieuwe expert: Hans van Meer ■ 20 Stuw Grave ■ 22 Altijd AIS aan voorkomt problemen ■ 23 Controles op de boordbarbecue ■ 24 QR-codes in dit magazine

T. 088 6699555 schade@eoc.nl

T. 088 6699565

FINANCIËLE

EOC

AFDELING

EXPERTISE

T. 088 6699525

T. 088 6699400

fa@eoc.nl

info@eocexpertise.nl

Telefoonnummer vanuit het buitenland T. +31 (0)522 243600

OP DE KAART

/ EOCverzekering

@EOCverzekering

Belangen behartigen of verzekeren? De vraag lijkt makkelijk te beantwoorden, maar als onderlinge verzekering doen we beide. Vanuit onze rol als schepenverzekeraar hebben we in de loop van de jaren unieke kennis van de vaart op kunnen bouwen en als we met die kennis niet alleen onze leden, maar ook de maatschappij als geheel van dienst kunnen zijn, dan dragen we ons steentje bij. Toen de Maria Valentine bij Grave door de stuw voer, was de omvang van de schade niet meteen duidelijk. Beetje bij beetje werden de gevolgen groter. Onze eerste prioriteit bij een dergelijke grote schade is het oplossen van de acute problemen van onze verzekerden. Samen met hen nemen we maatregelen om verder onheil te voorkomen. In dit geval betekende dat, dat we onze experts hebben ingezet om de woonbooteigenaren in Heijen en Gennep te helpen en de ingesloten beroepsvaart zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Rijkswaterstaat huurde een paar dagen later onze expert zelfs in als aanspreekpunt voor alle getroffen woonbooteigenaren. Lees meer over onze inzet in Grave op pagina 20 en 21. Als toonaangevende schepenverzekeraar wisten de media ons goed te vinden. We konden uit- leggen wat verzekerd is, wie voor de schade aansprakelijk is en waarop schadelijdende partijen wel en niet zouden kunnen rekenen. Samen met de belangenverenigingen in de scheepvaart hebben we snel kunnen voorzien in de informatiebehoefte, ieder vanuit zijn eigen rol. Wij vanuit onze rol als verzekeraar en de belangenverenigingen en schippersbonden om op te komen voor de schippers die lange tijd om moesten varen. NIEUWE REGELGEVING Niet alleen in Grave, maar ook bij boetebeleid, nieuwe regelgeving of milieueisen wordt onze mening vaak gevraagd. EOC heeft zitting in diverse verenigingen, adviesraden en commissies, om de onderwerpen op de agenda te krijgen die voor onze leden vanuit verzekeringsperspectief

EOC INFO tekst: Margreeth Fernhout en Lisette Booij opmaak: Udinga Media druk: Kleen Meppel Oplage: 8.900 | oplage digitaal: 3.900 RECHTEN We hebben ons best gedaan alle rechthebbenden van foto’s in dit blad te achterhalen. Voor zover bekend zijn alle rechten voldaan. Neem even contact met ons op wanneer dit niet het geval is. OP DE COVER: ”Ik zit al lang in de charter- vaart. Toen ik in 2009 eigenaar werd van de driemastschoener ”Mare fan Fryslan” was de keuze voor EOC snel gemaakt”. Joris de Wit

van belang zijn. Maar daarmee zijn niet al uw belangen gedekt. Wij hopen dat u zich ook laat vertegenwoordigen door uw belangenverenigingen en schippersbonden, want de binnenvaart verdient het om meer dan uitstekend vertegenwoordigd te worden. Wij op onze beurt stellen onze kennis en expertise graag beschikbaar om op te komen voor de belangen van iedereen op het water. De krachten bundelen en gebruik maken van ieders sterke kanten, dat is de manier om de binnenvaart nog beter op de kaart te krijgen.

Martin Visser en Tom Boerema

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online