Næstved Købstads Grundtaxt 1682 [AFSKRIFT]

— 414 —

(79) Fra Hr. Ditmers bolig til Hinrich Lyb- schers pakhus en øde plads 35X6 alen; ledig; ejer: bemeldte Hr. Ditmer (80) Pakhus, 10 fag, derud! et vognskjul, 1 loft, muret og teglhængt, 23i/2X6 alen; ejer: Hinrich Lafrendtzen rådmand;grund 4 rd. bygn. 30 rd. grund 1 rd.

»j

Vænge kaldes Horsmose, som borgmester og råd i Næstved har til deres bestilling.

Summarum bedrager udi bemeldte Stueklindts- fierding:

grund 1242 rd. bygn. 2931 rd.

Summa Summarum bedrager tilsammen ald forskrevne grundtaxt udi forn. 5 fierdinger nemlig:

grunden .................. 5508 rd. bygn.......................... 14635 rd. tilsammen ... 20143 rd. V8 deraf 2517 rd.

Made with FlippingBook - Online catalogs