The Book of in-lite 2021

ENKE LHE T & I NNOVAT I ON

in-lite-systemet är baserat på 12 V lågspänning. Till skillnad från ett 230 V-system, är in-lites belysning säker och enkel att installera, utan att en elektriker behöver kontaktas. Trädgårdsmästare eller privatpersoner kan installera in-lites belysning själva. Eftersom vi utvecklar och tillverkar vårt system själva har vi drygt 20 års erfarenhet av användningen. Detta har resulterat i ett tillförlitligt system med maximal användarvänlighet, som vi ger 5 års garanti på.

SMART HUB-150 är in-lites mest innovativa transformator. Den har tre individuellt användbara kabel-ingångar. Transformatorn styrs via in-lite-appen.

PRODUKTGRUPPER

106

Made with FlippingBook HTML5