The Book of in-lite 2021

SMART HUB-150

SMART HUB är den mest innovativa transformatorn i vårt sortiment och styr belysningen med hjälp av in-lite- appen. Montera transformatorn, installera belysningen, ladda ned appen och i en handvändning har du anpassat din belysningsplan. Med SMART HUB-150 har du möjlighet att programmera varje kabel individuellt. Så kan du skapa ljuszoner i din trädgård där belysningen tänds och släcks vid olika tidpunkter. Ett mycket ansvarsfullt sätt att belysa trädgården.

TILLBEHÖR

Är kabeln till en in-lite-armatur för kort? Använd då förlängningskablar. SPLITTER är också användbar, den använder du för att ansluta två armaturer till en förlängningskabel.

Titta här för fler installationstips!

109 SYST EM 109

Made with FlippingBook HTML5