The Book of in-lite 2021

SMART HUB PROTECTOR SMART HUB PROTECTOR har utvecklats för att skydda den sofistikerade tekniken i transformatorn SMART HUB-150 ännu bättre. Detta tillbehör förlänger produktens livslängd om det inte är möjligt att installera SMART HUB-150 på en övertäckt plats. Om transformatorn monteras utomhus, utan PROTECTOR, förfaller garantin.

SMART MOVE Den trådlösa SMART MOVE kan, precis som SMART HUB-150, styras via in-lite-appen med hjälp av en Bluetooth-anslutning. Tiden som belysningen tänds när rörelse detekteras kan ställas in steglöst från 1 till 60 minuter med in-lite-appen.

SMART EXTENDER Denna nykomling i in-lites smart-sortiment är utvecklad för att förbättra Bluetooth-signalen i och runt huset. I vissa hus kan yttre faktorer, som tjocka isolerade väggar och stålkonstruktioner, försämra Bluetooth- förbindelsen. Det är även stor skillnad i kvaliteten på de olika Bluetooth-mottagarna i de smarttelefoner som finns på marknaden idag. SMART EXTENDER ger en optimal anslutning i de beskrivna situationerna.

SYST EM 113

Made with FlippingBook HTML5