The Book of in-lite 2021

ACE DOWN

ACE DOWN 100-230v

White

Rosé Silver

Dark Grey

Corten White

Rosé Silver

Dark Grey

Corten

ACE DOWN ger ett riktat ljusknippe och lämpar sig för montering på murar och plank.

ACE DOWN 100-230V ger ett riktat ljusknippe nedåt och lämpar sig för montering på väggar och plank.

SE ALLA VÄGGLAMPOR

ACE - KONCE P T E T

11

Made with FlippingBook HTML5