The Book of in-lite 2021

Anpassa ACE-armaturerna med in-lite-tillbehör, speciellt utformade för att leka med ljus. Med dessa tillbehör skapar du önskad ljusbild.

WINK

SHUTTER

• WINK för stående lampa ACE • SHUTTER 1 och SHUTTER 2 för vägglamporna • LENS CLEAR och LENS DIFFUSE för alla ACE-armaturer

LENS

ACE - KONCE P T E T

13

Made with FlippingBook HTML5