The Book of in-lite 2021

E VO - KO N C E P T E T För denna uppfart har vi valt EVO-konceptet, eftersom det passar husets utseende perfekt. Ett elegant, modernt hus kräver likvärdiga armaturer. På huset har väggarmaturer monterats och längs gångstigarna har stående lampor placerats. Detta säkerställer att huset är belyst på rätt platser.

7 st . EVO 4 st . EVO LOW 3 st . EVO DOWN 100-230V 2 st . BIG SCOPE

DRÖMTRÄDGÅRDAR

16

Made with FlippingBook HTML5