The Book of in-lite 2021

D I S C ELEGANT OCH MODERN DESIGN

Under utvecklingsprocessen av DISC stod form och ljusemission i centrum. För detta nya koncepts form ville vi gå tillbaka till naturliga former.

Det är ett koncept med runda och mjuka former, där tydliga

element från naturen har införlivats. Den stående lampan har till exempel en tydlig koppling till en svamp, och i armaturens ljuskälla återfinns en glöd som man ofta ser i naturen. Konceptet är elegant, har en mjuk utstrålning men är samtidigt tidsenligt och modernt.

DRÖMTRÄDGÅRDAR

26

Made with FlippingBook HTML5