The Book of in-lite 2021

ACE ACE har en elegant, öppen design som

gör armaturen enkel att placera i planteringar eller som blickfång längs gångstigar och altaner. Då ljuskällan i ACE kan vinklas, kan du mycket enkelt skapa din perfekta ljusbild.

STÅENDE LAMPOR 53

Made with FlippingBook HTML5