The Book of in-lite 2021

BIG SCOPE BIG SCOPE kan användas för att belysa träd som är upp till sex meter höga med en bred krona. BIG SCOPE kännetecknas av ett brett ljusknippe. Om du vill ha en spotlight med ett smalt ljusknippe och en ännu högre räckvidd, använd då BIG SCOPE NARROW.

UTOMHUS S POT L I GHT S 87

Made with FlippingBook HTML5