Rosenkæret 11 C, 1. tv., 2860 Søborg - 311m2

UDLEJNINGSNOTAT

Rosenkæret 11 C, 1. tv.

2860 Søborg

Sagsnr. 2220012

Yderst central placering i Gladsaxe Erhvervsby

Gode parkeringsforhold med ladestandere

311 m 2 velindrettet og fleksibelt kontorlejemål

INDLEDNING

OM LEJEMÅLET

Velindrettet og fleksibelt kontorlejemål på 311 m 2 tilbydes i præsentabel ejendom med central placering i Gladsaxe Erhvervsby.

Lejemålet er indrettet med egen indgang, to rummelige storrumskontorer, et stort kontor samt et mødelokale. Derudover indeholder lejemålet serverrum, køkken og toilet.

Der er mulighed for at leje lagerplads i ejendommens kælder mod ekstra betaling.

Ejendommen, som lejemålet befinder sig i, er en god og veldrevet ejendom. Ejendommen opvarmes med fjernvarme og der er indlagt fibernet i ejendommen.

Der er gode parkeringsforhold med ladestandere ved ejendommen for lejere og gæster. Der er ikke fælles kantine.

Udlejer indgår gerne dialog såfremt lejer ønsker lejemålet istandsat eller har et behov for at få ændret på indretningen inden indflytning.

Lejemålet er i alt 311 m 2 og den samlede årlige leje udgør kr. 247.245, svarende til ca. kr. 795 pr. m 2 .

Der er mulighed for at dele lejemålet op i to mindre, separate lejemål på hhv. 132 m 2 og 179 m 2 - kontakt NORVIK for mere information.

Lejemålet kan overtages efter nærmere aftale.

BELIGGENHED

Rosenkæret er beliggende ved Ring 3 og har derved gode forbindelser til motorvejsnettet. Desuden ligger lejemålet tæt på Gladsaxe Trafikplads og flere busforbindelser, herunder 30E, 42, 300S, 165, 166 og 200S. På sigt vil Letbanen få stop i gåafstand fra Rosenkæret.

Lejemålet på Rosenkæret 11 C, 1. tv. har en central beliggenhed i Gladsaxe Erhvervsby, som er kendt for at være et af Danmarks ældste industrikvarterer, samtidig med at være et erhvervsområde med stor udvikling.

AREALER

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

311 m 2

Kontor

0 m 2

Kælder (mulighed for leje, mod ekstra betaling)

311 m 2

Lejebærende areal i alt

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

LEJEBETINGELSER

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

311 m 2

Areal

795,00 kr. pr. m 2 220,00 kr. pr. m 2 130,00 kr. pr. m 2

Leje

Driftsudgifter, ansl. Varmeudgifter, ansl.

Depositum

3 mdr. leje

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

VIL DU HØRE MERE OM DETTE LEJEMÅL PÅ ROSENKÆRET 11 C, 1. TV?

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til tre måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til tre måneders leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten.

RING 7020 5444

Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

PLANTEGNING

BESIGTIGELSE

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software