Rosenkæret 11 C, 1. tv., 2860 Søborg - 179m2

UDLEJNINGSNOTAT

Yderst central placering i Gladsaxe Erhvervsby

Gode parkeringsforhold med ladestandere

179 m 2 velindrettet og fleksibelt kontorlejemål

Rosenkæret 11 C, 1. tv., 2860 Søborg

Sagsnr. 2320013

OM LEJEMÅLET

Velindrettet og fleksibelt kontorlejemål på 179 m 2 tilbydes i præsentabel ejendom med central placering i Gladsaxe Erhvervsby.

Lejemålet er indrettet med egen indgang, rummeligt storrumskontor og et mødelokale. Derudover indeholder lejemålet et serverrum, køkken og toilet.

Der er mulighed for at leje lagerplads i ejendommens kælder mod ekstra betaling.

Ejendommen, som lejemålet befinder sig i, er en god og veldrevet ejendom. Ejendommen opvarmes med fjernvarme og der er indlagt fibernet i ejendommen.

Der er gode parkeringsforhold med ladestandere ved ejendommen for lejere og gæster. Der er ikke fælles kantine.

Udlejer indgår gerne dialog såfremt lejer ønsker lejemålet istandsat eller har et behov for at få ændret på indretningen inden indflytning.

Lejemålet er i alt 179 m 2 og den samlede årlige leje udgør kr. 163.785, svarende til ca. kr. 915 pr. m 2 , inkl. driftsudgifter.

Lejemålet kan overtages efter nærmere aftale.

FACILITETER, INDEHOLDT I LEJEN

Adgang 24/7

Fri parkering

Elektronisk adgangskontrol

Lyse kontorer

Elevator

Flere mødelokaler

Indbydende indgangsparti i glas

Ladestandere

2

BELIGGENHED

Lejemålet på Rosenkæret 11 har en central og attraktiv beliggenhed i Gladsaxe Erhvervsby, der er kendt for at være et af Danmarks ældste industrikvarterer, samtidig med at være et erhvervsområde med stor udvikling, der huser nogle af Danmarks største virksomheder. Rosenkæret er centralt beliggende ved Ring 3 og har derved gode forbindelser til motorvejsnettet. Desuden ligger lejemålet tæt på Gladsaxe Trafikplads og flere busforbindelser, herunder 30E, 42, 300S, 165, 166 og 200S. Letbanen er planlagt til at stå færdig i 2023 og kommer med to stationer i Gladsaxe Erhvervsby til at få stop i gåafstand fra Rosenkæret.

Gladsaxe Trafikplads 900 m

Motorvej E47 2 km

Lyngby Station 4,3 km

Herlev Station 4 km

3

AREALER

179 m 2

Kontor

0 m 2

Kælder (mulighed for leje mod ekstra betaling)

179 m 2

Lejebærende areal i alt

LEJEMÅLSOVERSIGT Der er mulighed for at udvide lejemålet i størrelser fra 311 m 2 til 622 m 2 . Derudover er det også muligt at leje et mindre lejemål på 132 m 2 .

Årlig leje pr. m 2 inkl. drift

Areal m 2

Årlig leje inkl. drift Mdr. leje inkl. drift

132 m 2

915 kr.

120.780 kr.

10.065 kr.

179 m 2

915 kr.

163.785 kr.

13.649 kr.

311 m 2

915 kr.

284.565 kr.

23.714 kr.

622 m 2

915 kr.

569.130 kr.

47.427 kr

Kontakt NORVIK for yderligere information omkring opdeling eller udvidelse af lejemålet.

LEJEBETINGELSER

179 m 2

Areal

915,00 kr./m 2

Leje, inkl. driftsudgifter

Driftsudgifter

Indeholdt i lejen

130,00 kr./m 2

Varmeudgifter, ansl.

Depositum

3 mdr. leje

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til tre måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til tre måneders leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten.

4

Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

PLANTEGNING

5

6

7

BESIGTIGELSE

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

8

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software