Rosenkæret 11 C, 1. tv., 2860 Søborg - 179m2

AREALER

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

179 m 2

Kontor

0 m 2

Kælder (mulighed for leje, mod ekstra betaling)

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

179 m 2

Lejebærende areal i alt

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

LEJEBETINGELSER

179 m 2

Areal

795,00 kr. pr. m 2 220,00 kr. pr. m 2 130,00 kr. pr. m 2

Leje

Driftsudgifter, ansl. Varmeudgifter, ansl.

Depositum

3 mdr. leje

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til tre måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til tre måneders leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten.

Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software