לו"ז סמינר וועדי עובדים ברשויות המקומיות

01.12.2019

15:00 17:00 - 17:45

הגעה למלון קליטה והרשמה

17:45 - 18:15

- דברי ברכה

18:15 - 19:00 19:00 - 21:30

אירוע ערב:

D.J

02.12.2019

- 09:30 - 11:00

, הממונהעל השכר במשרד האוצר

- 11:00 - 12:00

- 12:00 - 12:30

- 12:30 - 13:00

- 13:00 - 14:00

- 13:30 - 16:00

- 16:00 - 16:30

- 17:30 - 19:00

- 19:00 - 21:00

WOW

21:00

03.12.2019

- 09:30 - 11:00 - 11:00

Made with FlippingBook - Online catalogs