Greenity11

29 maart 2018

Inspirerende Keukenhof 24 Amaryllispromotie

12 Bollen verkopen als beleving

20 Tulip Trade Event: Toveren met tulpen

58 Partijnummers vaste plantenBloembollen blijven in topconditie in de folies van Europak Superclear Composteerbaar

• SPOELT PLANTEN, BOLLEN, ROZEN EN FRUIT ONDERSTAMMEN LEEG FUST E.D. SCHOON VOOR EXPORT EN KWEKERIJ ZODAT ZE GEMAKKELIJKER TE VERWERKEN ZIJN. •“KOOKT” DE MEEST UITEENLOPENDE SOORTEN PLANTGOED, ZODAT AALTJES GEEN KANS HEBBEN. VOOR EXPORT BEHANDELEN WIJ VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE BKD INCLUSIEF EEN BEHANDELINGSCERTIFICAAT.

HDPE LDPE Net folie

Papier/PE Papier/PP micro of macro geperforeerd

telefoon: 0252-222580 email: info@helmus.nl

www.helmus.nl

0252 419027

info@europak.nl

Tekort?

de juiste spoorelementen op het juiste moment

borium Bortrac 150

ijzer Ferritrac 54

mangaan Mantrac Pro

Neem contact op met uw adviseur of bel AgroCentrum voor meer informatie: 0167 - 563 150

www.agrocentrum.nl

I NHO U D

20  Tulip Trade Event Toveren met tulpen

36 Nieuwbouw Gebroeders Van der Baan vernieuwen bijna hele bedrijf

15 Keukenhof open Thema Romantiek

In dit nummer 12 Bloembollen als beleving

Vaste rubrieken 6 In de media 8 In gesprek Robbert Snep 11 Column John Boon 25 5 minuten Martijn Laan 28 KAVB 33 Ooit 34 Vakvenster 39 Boekrecensie 42 CNB 53 Vaste planten Heuchera 56 Hobaho 61 Teeltverbetering 62 Teeltadvies 66 Kleurrijk

14 BlueSense verbreedt 15 Opening Keukenhof: Romantiek en realisme 16 Tulpenshow verrast met variatie 19 KAVB Jong!

20 Tulip Trade Event 24 Serie Keukenhof

26 Promotie hyacint kan anders 32 Bloembollenareaal groeit, minder telers 36 Nieuwbouw Van der Baan speelt in op regelgeving 40 Hulpstoffen voor betere werking 48 Effect fust reinigen op TVX 49 Koud stomen weer populair 50 Hortus Bulborum negentig jaar 54 Data delen... Waarom zou ik? 58 Vraag partijnummer tijdig aan 60 Schoon erf geeft fiscaal voordeel

Op de cover 24 Gerriane Boers prepareert amaryllisshow Keukenhof 12 Bollen verkopen als beleving 20 Tulip Trade Event 58 Partijnummers Naktuinbouw

29 maart 2018

3

29 maart 2018

Halve kisten schuimen, bel ons Telefoon: 0252-51.58.53 www.akerboom.nl

bbv-akerboom 160615.indd 1

15-06-16 14:42

www.necap.nl - info@necap.nl - Wieringerwerf - 0227-603353

Doseerkantelaar Neem vrijblijvend contact met ons op!

✓ Geschikt voor diverse kistmaten ✓ Geringe valhoogte van het product ✓ Diverse besturings- mogelijkheden

Zesstedenweg 285 1613 JG Grootebroek info: Hans Visser (06-51611666) www.vitech.nl

VIteCH

Totaalleverancier voor al uw printoplossingen!

Logi Label is uw totaalleverancier voor alle zelfklevende etiketten zowel bedrukt als onbedrukt, etiketten print software, thermische en thermal transfer printers, printlinten,slitters/rewinders, fullcolour labelprintersen toebehoren. Logi Label is de Supplies specialist van ZEBRA, gecertificeerd verdeler van Nice Label etiketten software, supplies partner van Toshiba, distributeur van Primera, partnervanLabelmate.LogiLabelisGoldlabelpartnervoor deEpsonColorworksprinters.

FULLCOLOURETIKETTENPRINTERS

THERMALTRANSFERPRINTERS

koelinstallaties

ETIKETTENAPLLICATORENPRIMERAAP

THERMISCHEETIKETTENPRINTERS

Etiketten -Printlinten -Etiketten -Printers -Etikettensoftware -Printservice LogilabelBV -Noordeinde78 -3341LWHendrik-Ido-Ambacht - [ T ]+3178-6816120 - [ I ]www.logilabel.com

Logilabel_A5_Algemeen.indd 1

22-08-16(wk34) 14:34

greenity-logilabel 180118.indd 1

19-01-18 09:39

VOO RWOO R D

Stresstest

Hans van der Lee — Interim-hoofdredacteur h.v.d.lee@greenity.nl

De Keukenhof is weer open, het is bijna niet te missen. In ieder geval niet in Greenity, want over de staalkaart van de bloembollensector is het nodige te vinden in deze editie. Directeur Bart Siemerink van de Keukenhof zegt dat we bloembollen als een beleving moeten verkopen. Als daar iemand in slaagt, is het Siemerink zelf wel met zijn ultieme showtuin. Het is ieder jaar een grotere stresstest voor de infra- structuur om het evenement. De Keukenhof-directeur heeft ook het juiste verhaal en netwerk om zijn beleving te verkopen. Dat is voor de gemiddelde kweker of broeier wel een ander verhaal. Je kunt natuurlijk meedoen aan Boer zoekt Vrouw, maar dan verkoop je toch voornamelijk jezelf. De

jonge ondernemers die we hiernaar vroegen, zijn nuchter. Er is weinig tijd voor en bovendien hebben we daar toch de Keukenhof voor? Voor de 69e keer laat de sector in Lisse zien wat het in huis heeft. Letterlijk, want buiten is nog weinig kleur te bekennen en de Keukenhof-bezoeker komt toch vooral voor de tulpen. Elders in Greenity stelt wetenschapper Robbert Snep dat de sector misschien eens naar iets anders moet kijken dan variatie in kleur, ziektegevoe- ligheid of vaasleven: klimaatbestendigheid. Bij het zoeken naar klimaatstressbestendige soorten is omkijken naar oude, sterke cultivars belangrijk. We hebben een goed geheu- gen, dat verder teruggaat dan de Keukenhof: de Hortus Bulborum. Dat is geen zaak van stoffige, oude mannetjes. Er rijdt daar bijvoor- beeld een elektrische rooimachine en virusvrije vermeerdering is hopelijk op korte termijn beschikbaar om de historische cultivars te behouden. De stresstest is al bezig.

29 maart 2018 VERANTWOORDELIJKHEID: De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactiehoudtzichhetrechtvoorom ingezondenbrievenenmededelingennietteplaatsendanweltewijzigenof intekorten.Overnamevanartikelen,berichtenof fotografie isuitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE: HansvanderLee(interim-hoofdredacteur),ArieDwarswaard,MoniqueOomsenLilianBraakman(vakredacteuren),AndréLeegwater(eind-enwebredacteur). FOTOGRAFIE: René Faas. VORMGEVING: Filie Nicola en Lianne van ’t Ende. UITGEVERS: KAVB en CNB. ADRES: Heereweg 347, 2161 CA Lisse, Postbus 31, 2160 AA Lisse, tel. 0252-431 117 of 0252-536 966(kantoorA.Dwarswaard),www.greenity.nl, info@greenity.nl. ABONNEMENTEN: (excl.6%BTW):Nederland€265,–per jaar,Europa€285,–per jaar,buitenEuropa€315,–per jaar. Aan- of afmelden bij John Meijer, tel. 0252-431 173, administratie@cnb.nl. Meer info over abonnementen op www.greenity.nl. ADVERTENTIES: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com. ISSN: 2589-4099.29 maart 2018

VA N D E R E D A C T I E

In de media L EE S HE T LAAT S T E N I EUWS OP WWW.GREEN I T Y. NL

Genieten op afstand

Monique Ooms — Redacteur m.ooms@greenity.nl

‘Please do not enter the flower fields.’ Dat is de boodschap die dit seizoen voor het eerst via borden in bollenvelden wordt gecommuni- ceerd aan toeristen. Een mooi project van de KAVB. De vraag is: gaat dit werken? Vakgeno- ten begrijpen natuurlijk heel goed waarom het onhandig en onverstandig is om kriskras door een bloeiend bollenveld te lopen. Zij weten welke risico’s dat met zich meebrengt voor het gewas. Niemand zit te wachten op ziektes en al helemaal niet op de verspreiding ervan, oh horror. Zeker niet in een tijd waarin het aantal toegelaten middelen terugloopt en duurzame alternatieven niet direct voor handen zijn. Dus dat is helder. Maar ja, die borden staan er niet voor vakge- noten, ze staan er voor toeristen. Die weten – even generaliserend – geen bal van bollen. Ze vinden de bloemen gewoon heel mooi. En zijn er bovendien niet aan gewend dat ze zo ‘in het wild’ groeien en bloeien, zonder hekken erom- heen. Je kunt ze gewoon van dichtbij bekijken en er mooie foto’s van maken. Kun je thuis la- ten zien hoe bijzonder dat is, die bloembollen in Nederland. Echt gaaf! En als je niet oppast, plukken ze ook nog een paar stelen. Gezellig, voor op tafel in het vakantiehuisje. Toeristen hebben er geen f lauw benul van wat er allemaal komt kijken bij bollen telen, wat er speelt qua ziek en zeer, hoezeer kwe- kers hun best doen om kwaliteit te leveren en wat daarvoor nodig is. Het plaatsen van het bord ‘please do not enter the flower fields’ zal daar – vrees ik – niet zoveel aan veranderen. Want voor de toerist is nog steeds niet helder waarom hij het veld niet in mag. Dat stond wel heel mooi omschreven in de publicaties die verschenen rond het plaatsmoment van de borden, maar ja… dat lezen die toeristen na- tuurlijk niet. Dus weten zij alleen ‘dat het niet mag’. Dat kan ook een uitnodiging zijn om het juist wel te doen, denk aan de recalcitranten onder ons. Zeker als niet duidelijk is wat de achtergrond van het verbod is. Ik hoop heel erg dat het gaat werken. Het zou de sector veel ellende besparen. Maar, of het kwartje valt…

Om de levenloze schuttingcultuur drastisch te veranderen zijn de Buur- jongens een initiatief gestart: Stop Saaie Schuttingen! De drie ontwerpers van het bureau laten zien hoe schuttingen in tuinen mooier en levendiger gemaakt kunnen worden. Op de website staan tips over het ontwerp van de tuinafscheiding en de ruimte daaromheen. Met dit initiatief willen de Buurjongens concrete oplossingen bieden die aansluiten bij acties zoals Operatie steenbreek en Groen aan de buurt. Strijd tegen saaie schuttingen

Perennial Power verder als stichting

Op 22 maart zijn de handtekeningen gezet voor de oprichting van de stich- ting Perennial Power. Hiertoe is besloten om een goede structuur te bieden aan de toenemende activiteiten gericht op het promoten van vaste planten. Jan-Willem Rotteveel, Onno Zonneveld, Jos Swinkels, Henk Holtmaat en Peter Willemsen vormen het eerste bestuur. Direct na het wegvallen van het Productschap Tuinbouw zijn via de Cultuurgroep Vaste Planten initi- atieven genomen om samen te werken en promotie te verzorgen. In 2014 is Perennial Power gestart met ruim twintig deelnemers. Inmiddels is dit aantal verdubbeld.

6

29 maart 2018

Agenda

t/m 13 mei

Keukenhof 29 maart NK Tulpen Keuren 31 maart t/m 30 april Tulp Festival Amsterdam 6 april t/m 16 mei Hortus Bulborum Limmen 7 en 8 april Kom in de Kas. Thema: Kleurrijke toekomst 9 april Hippeastrumkeuring KAVB 12 april Narcissenkeuring KAVB 12 en 13 april CNB Narcissendagen 13 april CNB Hyacintendag 15 t/m 21 april Handelsmissie Tuinbouw Iran 16 april Muscarikeuring KAVB 18 t/m 22 april Bloemencorso van de Bollenstreek 20 april Themamiddag kwekersrecht na Brexit

Bloembollenboulevard in Lisse ter discussie

Of en hoe de zogeheten bloembollenboulevard langs de N208 bij Lisse blijft bestaan, wordt deze zomer duidelijk. Daarover zijn de uitbaters 23 maart ingelicht door de provincie Zuid-Holland. Die is eigenaar van de parkeerstrook langs de N208. De ontheffing van de uitbaters loopt eind dit jaar af. Tot en met de sluiting van de Keukenhof kunnen de bollen- verkopers de ontheffing gebruiken. Daarna gaat de provincie met de gemeente Lisse en de Keukenhof bespreken of de bloembollenboulevard terugkomt. Lisse is kritisch. Wethouder toerisme en economie Cees Ruigrok van Lisse (Nieuw Lisse) ziet de economische functie, maar de gemeente heeft volgens hem moeite met de bloembollenverkoop. Als het aan de gemeente ligt, wordt droogverkoop op het verkeerde moment in het jaar verboden. Nu kan dat niet, omdat de juridische mogelijkheden ontbreken. Bij de vorige verlening is afgesproken dat vijf kramen het maximum is.

Let it Grow stopt

Royal FloraHolland stopt met innovatieplatform Let it Grow omdat het niet meer in de strategie past. Silke Tijkotte, oprichter van Let it Grow, vindt het jammer, maar begrijpt het besluit van de veiling. Let it Grow werd in 2016 opgericht. Het was een platform van ontwerpers, kunstenaars en ondernemers dat groene innovaties ondersteunde. De missie van het platform was steden leefbaarder te maken door meer aanwezigheid van groen te stimuleren. De laatste bijeenkomst van Let it Grow was 22 maart. Hier werden acht start-ups gepresenteerd. Een verslag over deze bijeenkomst is te lezen in Greenity nr. 12 van 12 april.

► Kijk voor de volledige agenda op www.greenity.nl

Op 15 maart is het eerste bord ‘geniet op afstand’ geplaatst door mede-initiatiefnemer Anja Jansze samen met kweker Rudolph Uittenbogaard in Noordwijkerhout. Maar gaan deze borden de toeristen op afstand houden? Wij vroegen het aan u. Er kwamen veel stemmen binnen. Volgens 70 procent zullen de borden geen effect hebben. Er worden 500 borden geplaatst in de Bloembollenstreek. Na het toeristenseizoen kunnen we de vraag nogmaals stellen om te zien wat het daadwerkelijke effect is geweest. Stelling: ‘Verbodsborden houden toeristen niet tegen het bollenveld in te gaan’

30 %

70 %

Nieuwe stelling

Op www.greenity.nl kunt u inmiddels reageren op de nieuwe stelling: ‘Het beheer van mijn middelenkast ligt bij mijn adviseur’.

29 maart 201829 maart 2018

I N G E S P R E K

29 maart 2018

29 maart 2018

8

29 maart 2018

‘Nu inzetten op groen voor leefbare stad’

Onderzoeker Robbert Snep ziet met lede ogen aan dat groen in steden en op bedrijventerreinen nog steeds het kind van de rekening is. “Het moet er leuk uitzien, je moet je hond erin kunnen uitlaten en het mag niet te veel kosten.” Weloverwogen vergroening is noodzakelijk voor lichaam,

Robbert Snep OND E R Z O E K E R

Onderzoeker stadsecologie Robbert Snep werkt bij Wageningen Environmental Research (onderdeel WUR) aan het onderzoeks- programma Metropolitan Solutions, dat kennis verzamelt over het slim inzetten van groen voor een toekomstbestendige stad. Samen met de organisaties De Groene Stad, Anthos en Royal FloraHolland richt hij zich op beleidsmakers, politici, adviseurs en bedrijven die bezig zijn met planning en ontwikkeling van het stedelijk gebied, met de bedoeling te wijzen op het belang van een doordachte inzet van groen. Momenteel legt hij met collega’s de laatste hand aan een oplossing die stedenbouwers en land- schapsarchitecten helpt te bepalen hoe en welk groen in te pas- sen voor gezonde woonwijken en bedrijventerreinen.

geest en klimaat. Dat besef moet er komen, volgens de wetenschapper. Snep werkt eraan.

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

M et onderzoek, het uitdragen van kennis via lezingen en artikelen en het ontwikkelen van bruikbare handvatten voor groene, gezonde en klimaatbestendige steden, draagt Robbert Snep bij aan het vergroten van de hoeveelheid effectief groen en biodiversiteit in de woon- en werkomgeving. Het is hard nodig, volgens Snep. Steden en bedrijventerreinen zijn niet groen genoeg? “Nee. Zeker bedrijventerreinen en binnensteden bestaan voornamelijk uit steen. Dat zorgt voor tal van problemen, van hittestress in de zomer tot een gebrek aan waterberging in natte perioden. Bovendien voelen mensen zich helemaal niet fijn in een omgeving waar nauwelijks groen te vinden is. Uitzicht op groen is belangrijk voor geestelijk welzijn, weten we inmiddels uit onderzoek. Probleem is alleen dat groen niet meteen geld oplevert. Dat zie je terug in de wo- ningbouwplannen van de steden en dorpen. Het gaat vooral om extra woningen en kantoren in de bestaande stad, ten koste van spontaan en kleinschalig groen. Gevolg is dat onze steden verder verstenen en de kwaliteit van de leefomgeving vermindert. Best vreemd, als je bedenkt dat zeventig procent van de mensen in Nederland in de stad woont.” Hoe kijken we dan naar groen? “In de jaren vijftig bedachten we dat er tussen de huizen ook groen moest komen. Dat moest er leuk uitzien, je moest je

hond erin kunnen uitlaten en het mocht niet te veel kosten. Inmiddels weten we veel meer over de bijdrage die groen levert aan een gezonde, leefbare stad. Bovendien stellen de mensen die erin wonen ook steeds hogere eisen aan die stad. Groen kan bijdragen aan welzijn, maar er wordt onvol- doende naar gehandeld. Van iedere vierkante meter stad wordt bedacht wat de meerwaarde is en hoe het beheerd moet worden. In het huidige verdienmodel is groen vooral een kostenpost, op de lange termijn schieten overheden en ontwikkelaars zich hiermee in de eigen voet. Bedrijven- terreinen zonder groen zijn bijvoorbeeld kwetsbaar voor stortbuien, waardoor showrooms en datacentra in kelders onderlopen. Hitte gaan we tegen met een airco, maar dat is ook niet duurzaam en gezond. We moeten andere maatre- gelen nemen en die zijn kosteneffectief. Groen levert geld op: een 10-15% hogere vastgoedwaarde, het buffert tegen schadelijke invloeden van onder meer klimaat en zorgt voor een fijne, rustgevende plek om te wonen en te werken. In Eindhoven is dat goed opgepakt bij de High Tech Campus, het werklandschap waar de meeste patenten van Nederland vandaan komen. Die campus is groen. Het nabijgelegen ASML-terrein, van een van ’s werelds grootste chipmachine- fabrikanten, wordt nu ook snel groener.” Moeten we de overheden aanspreken op het belang van groen? “Het grootste deel van steden is in particulier bezit, dus

29 maart 2018

9

29 maart 2018

I N G E S P R E K

alleen een verandering bij de overheid is onvoldoende. Natuurlijk heeft die wel een belangrijke rol, als beheerder van de openbare ruimte. Echter, het meeste openbaar groen bestaat uit parken, perkjes en trapveldjes die al decennia op dezelfde manier ingericht en beheerd worden. Groenbeheer- ders hebben ieder jaar een steeds kleiner potje om vooral de bestaande situatie te handhaven. Dat komt doordat geld voor stedelijk ontwikkeling in stenen en niet in groen gaat zitten. In stadsontwikkelingsprojecten begrijpen plannenmakers nu nog onvoldoende welk groen waar nodig is voor een leefbare stad. Doordat WUR wetenschappelijke inzichten over de effectiviteit van groen voor klimaat, gezondheid en biodi- versiteit via tools bereikbaar maakt voor deze professionals in de stadsontwikkeling kunnen zij in het vervolg sneller verkennen hoe ze groen effectief kunnen inzetten voor hun stadsprojecten. Het ontwerp krijgt dan een score en advies, waarmee duidelijk is hoe effectief groen bijdraagt aan een gezonde woonwijk, ziekenhuis of schoolomgeving. Amster- dam en Eindhoven doen mee en er zijn al meer steden met belangstelling.” Zijn particulieren te overtuigen tegels te vervangen door bomen en planten? “Iedereen is druk en wil een makkelijke tuin, vandaar de po- pulariteit van de stenen, onderhoudsvrije tuin. Ondertussen zorgt te veel bestrating in woonwijken steeds vaker voor wa- teroverlast en hittestress. Sinds de wateroverlast in de jaren negentig wordt daarom al gepleit voor het weghalen van te veel bestrating in tuinen. Het veranderende klimaat dwingt ons tot ander gedrag. In Duitsland heft de overheid belasting per verharde vierkante meter, om wateroverlast in rioolstel- sels te voorkomen en particulieren te stimuleren minder tegels te gebruiken. Er wordt gedacht over een Nederlandse variant, maar zover is het nog niet. Wel beginnen tuincentra en hoveniers steeds meer in te zetten op groenere tuinen. Waarom doen tuincentra en hoveniers dat nu pas? “We weten al sinds de jaren tachtig hoe belangrijk uitzicht op bomen, struiken en bloemen is voor de gezondheid. Inmiddels speelt het klimaat een veel grotere rol. De hagel- schade en de stortregens van 2016 zorgden voor een versnel- ling. Misschien is dit soort escalaties nodig. We weten wel al veel over de oorzaken, maar die kennis is nog niet allemaal naar de praktijk vertaald. Anders zouden de steden er heel anders uitzien. Er valt nog veel te onderzoeken, maar daar moeten we helemaal niet op wachten. Daarom zitten we ook met elkaar om tafel binnen het project Metropolitan Soluti- ons, waar behalve buitenlandse partijen ook bijvoorbeeld de topsector Agri en Food, Anthos en Royal FloraHolland aan deelnemen. We zoeken uit hoe we het ecosysteem kunnen inzetten voor gezondheid, welzijn, klimaat en voedselpro- ductie. Sierteelt speelt een belangrijke rol.” Bomen en struiken helpen, maar hoe staat het met bloem- bollen? “Bloembollen hebben door hun kleur en nectar vooral in het vroege voorjaar een positieve uitwerking op respectievelijk

‘Door duurzamer te worden helpt de bollensector steden leefbaar, gezond en biodivers te houden’

mensen en bijen. Mensen worden er vrolijk van, voor bijen, hommels en andere bestuivers zijn in het nog kale voorjaar de bolbloemen een belangrijke voedselbron. Het is echter zeer de vraag of de huidige productiewijze met gebruik van insecticiden zo goed is voor mens en natuur. Bloembollen zonder chemische middelen zouden ideaal zijn. Ik begrijp dat dat nu nog lastig is, maar verwacht dat de noodzaak om op biodiversiteitswaarde te selecteren straks net zo groot is als nu op virusgevoeligheid of vaasleven bijvoorbeeld. Een vergelijkbaar verhaal gaat op voor klimaatbestendigheid, omdat de vraag is of bloembollen de steeds frequentere weersextremen aankunnen. Bloembollenonderzoekers zou- den middels een stresstest kunnen achterhalen hoe klimaat- bestendig de bollenteelt eigenlijk is. De bollensector en de grootafnemers als gemeenten moe- ten dus bedenken wat in de komende jaren nodig is. Teel je alleen voor een leuk decor, of kijk je naar het grotere geheel? De bloembollensector kan door in te zetten op ver- duurzaming een nog belangrijke rol gaan spelen om steden leefbaar, gezond en biodivers te houden.”

10

29 maart 2018

C O L UMN

Tijd om weer wat te doen

John Boon Tulpenkweker/broeier Andijk john@boonbreg.nl

Afgelopen reis een paar boeken gelezen. Is altijd leuk. Zo’n kapitein aan de wal (die dus effe 20 euro uit mijn zak klopte en dus heel misschien niet helemaal gek is) merkte op dat je iedere dag alle lastige dingen eerst moet oppakken. Dat deed ik eigenlijk nooit. Na een drukke peri- ode de wekker laten staan op standje asociaal: 5.30 uur. Lekker in alle rust een rondje lopen om daarna wat papierwerk weg te werken. Doe dat nu een paar weken en, warempel, het lijkt best wel productief. Ik heb ‘s avonds meer tijd voor thuis, ook leuk. Ik word iedere dag wakker met het idee om eens effe wat leuks te gaan doen. Eigenlijk heb ik dat gevoel ook met het bedrijf. De nacht is weer over. De winter is weer voor- bij. Tijd om weer wat te gaan doen. Afgelopen tijd hebben we namelijk niks gedaan, lijkt het wel. Beetje de lopende zaken afwerken en soms pompen of verzuipen. Maar wat is er nu leuker dan weer eens goed om je heen kijken? Vorige week het Tulip Trade Event bezocht. Hier stond het hele broeisortiment en met mijn afnemers kon ik fantaseren welke soort de bes- te was onder het genot van een natje en droog- je. Ook een bezoek gebracht aan de veiling om samen te kijken hoe we de bloemen komend najaar het beste kunnen verkopen. Buiten wa- gen de eerste tulpenspruitjes zich boven de grond en roepen gewoon om actie: beregenen, beschermen en selecteren en, o ja, hoe gaan we het rooien en verwerken komend jaar doen? Wat een ‘skoftige’ tijd.29 maart 2018

Bloembollen verkopen als een beleving D eze tips gaf Bart Siemerink, directeur Keukenhof, donderdag tijdens Flower Science Café in Lisse. Hij gaf daar zijn visie op de toekomst van de bollensec- tor. Aan de vooravond van het nieuwe seizoen ver-

Verkoop bloembollen als een beleving. Dat betekent niet meer tien bollen in een zakje afleveren, maar dé bollen van Jaap presenteren. Laat zien hoe de bollen geteeld worden, want daar zijn mensen nieuwsgierig naar. Denk na over hoe je bollen verkoopt, want de animo om in oktober bij vijf graden Celsius in de tuin te spitten, neemt af. Maar de tulpen in het voorjaar wil iedereen wél hebben.

telde hij hoe de Keukenhof erin geslaagd is om in een paar jaar tijd van 800.000 naar 1,4 miljoen bezoekers te gaan. “Vijf jaar geleden dachten we ‘als we toch ooit de 900.000 bezoekers halen’. En vervolgens zijn we doorgeschoten naar de 1,4 miljoen, die hun bezoek waarderen met een 8,9. Dat is niet gebeurd door te stunten met prijzen, maar door ons product beter neer te zetten. Het is niet meer voldoende om alleen de deur open te zetten. Dat geldt voor de Keukenhof, maar ook voor de bollensector. De wereld verandert in een hoog tempo en de bollensector moet mee.” De Keukenhof doet, volgens Siemerink, al 69 jaar hetzelfde. Als visitekaartje van de bollen- en bloemensector worden jaarlijks zeven miljoen bloembollen van honderd inzenders geplant en aan de bezoekers getoond. Maar de Keukenhof is voor de bezoekers veel meer dan alleen een park met mooie bloemen. Het gaat bezoekers ook om de velden rondom de Keukenhof, het gaat om de sfeer met bekende Nederlanders

Tekst: Roza van der Veer | Fotografie: René Faas

Job van Eeden (20) uit De Zilk ‘Veel potentie’

Luc van Saase (21) uit De Zilk ‘Samen sterker’

“Wij verkopen onze tulpen niet direct aan de consument. Toch denk ik dat we de consument wel meer het verhaal van de bol- len kunnen doorgeven. Dat kan gezamenlijk met grote kopers maar ook door meer gebruik te maken van de promotie van de Keukenhof. Samen sta je sterker, want als individueel bedrijf is dit best lastig.”

“Wij hebben op ons bedrijf JUB Holland al eens onderzocht of we iets kunnen met de toeristenstroom. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om er toen niets mee te doen, omdat er onvoldoende tijd voor is. Toch, als ik kopers uit Engeland spreek, willen ze allemaal naar de Keu- kenhof. Ik denk dat het toerisme voor de bollensector veel poten- tie heeft. Wij hebben bijvoorbeeld een proeftuin waar mensen zou- den kunnen kijken. Als je daar wat extra’s bij doet, zoals de verkoop van verse tulpen, moet dat lukken. Ik ga het nog eens aankaarten.”

12

29 maart 2018

‘Bloemen teel je niet voor de veiling maar voor iemand die ze op tafel zet’

die het park bezoeken en een tulp komen dopen, het gaat om de inspiratietuinen waar bezoekers ideeën opdoen, de evenementen én om de verhalen. “Waarom doen we in de herfst niets, terwijl mensen heel geïnteresseerd zijn in het telen van de tulpen. Op de Keukenhof wil echt iedereen met de tuinman praten. We zijn hierover serieus over aan het na- denken”, aldus de Keukenhof-directeur. “Het gaat allemaal om de beleving en mensen enthousiast maken. Daarvoor moet je je doelgroep begrijpen. Mensen willen na de winter het voorjaar voelen, iets meenemen, iets eten of drinken en vermaakt worden. Ze willen gewoon een topdag en juist bijzaken als de horeca, souvenirs, de wc’s en de files spelen daarbij een grote rol. Op de Keukenhof zijn we soms meer bezig met de logistiek dan met de tulpen.” ‘OMA IN TOKYO KIJKT LIVE MEE’ Van groot belang voor de Keukenhof is het glasvezelnetwerk waardoor bezoekers hun foto’s en filmpjes gemakkelijk kunnen verspreiden, want ‘oma in Tokyo kijkt live mee’. Door te zorgen dat bezoekers voldoende gelegenheid krijgen om mooie herinneringen te maken en door zelf veel gebruik te maken van social media genereert de Keukenhof veel be- kendheid. “We willen dat ze jaarrond over ons praten. Daar zetten we social media voor in. Facebook, Twitter en Insta- gram zijn allemaal middelen om bezoekers te overtuigen om naar de Keukenhof te komen. Zo waren we in april de meest gefotografeerde plek in Europa. Dat doen wij niet, maar onze bezoekers. We hoeven geen vloggers uit te nodigen, ze komen vanzelf voor het typisch Hollandse plaatje.” Siemerink wees ook op de samenwerking met partners als Schiphol, NS, Arriva en de ANWB, waardoor een groot net-

werk ontstaat. “Als je op Schiphol aankomt, word je bedol- ven onder de tulpen. Goed voor ons én voor Schiphol. Dat netwerk kan de bollensector veel beter benutten.” Met het kijkje in de keuken wil Siemerink de bollensector inspireren om over de eigen toekomst en vooral het eigen product na te denken. Op de vraag van André Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB, hoe de sector het beste op het succesverhaal van de Keukenhof kon inspelen, hamerde Siemerink nogmaals op het verkopen van een beleving. “We hebben geen boekje op de plank liggen om te vertellen hoe dat precies moet. Denk na over wat je product is en wat je ermee doet. Mensen zijn geïnteresseerd naar het verhaal achter de bloembol, ze willen weten hoe het allemaal groeit. Dat zijn kansen voor bollentelers maar ook voor vaste plan- tenkwekers om een band met je klanten op te bouwen. Als je een beleving verkoopt, is prijs niet meer belangrijk. Mensen hebben er ook veel geld voor over om naar de Keukenhof te komen. Wees er gewoon van bewust dat je je bollen, bloe- men of planten niet voor de veiling teelt, maar voor iemand die ze straks thuis op tafel zet.”  

Daan van Steijn (22) uit Noordwijkerhout ‘Verhaal vertellen’

Tom Hulsebosch (22) uit De Zilk ‘Meerwaarde benadrukken’ “Wij hebben nu een bloembollenkwekerij en hyacintenbroeierij en een flink teeltgebied tegen het bos aan. Dat ziet nu niemand, dus daarmee kunnen we misschien iets. Daarnaast wil ik meer de exportkant op, maar dan wil ik wel de meerwaarde van bollen, beleving én gezondheid, gaan benadrukken. We praten daar thuis veel over. Gewoon out of the box denken met mijn vader. Die is gelukkig heel nuchter. Er moeten ook inkomsten zijn.”

“Als ik straks in het voorjaar een bus met toeristen zie kijken, neem ik misschien toch eens vaker de tijd om wat te vertellen. Natuurlijk niet bij elke bus, want soms is er geen tijd, maar ik zie wel iets in het verhaal vertellen. Ik denk dat daardoor uiteinde- lijk meer bollen worden gekocht, ook al verkopen wij als kweke- rij niet regelrecht aan klanten. Wellicht dat we daarnaast meer op social media moeten doen. Daar ga ik verder over nadenken.”

29 maart 2018

13

29 maart 2018

Het Nieuwe Verwerken is een onderzoeks- project voor de bloembollensector. Het doel is om betere manieren te vinden om bloembollen te bewaren en te verwerken om zodoende de ziektedruk te verlagen en milieuvriendelijker en efficiënter te werken. Tevens moet het werk arbeidsvriendelijker worden gemaakt.

BlueSense werkt aan brede inzetbaarheid De proeven met de waterbehandelingsinstallaties van Bright Spark voor Het Nieuwe Verwerken zijn uitgebreid naar andere gewassen dan lelie en tulp. Daarmee is veel nieuwe kennis opgedaan over het ontsmetten van water voor bollen, zegt Karen Wagemaker. De onderneming Bright Spark is ook volop in beweging. B right Spark is vanaf het begin betrokken bij Het Nieuwe Verwer- ken (HNV). Het bedrijf, gespeciali- seerd in waterbehandelingsinstal- Tekst: René Bouwmeester | Fotografie: René Faas

laties, is volop in beweging. Bright Spark is verleden jaar een samenwerking aange- gaan met Lonza. Dit is van oorsprong een farmaceutisch bedrijf uit Zwitserland. Het is beursgenoteerd en telt ongeveer 14.000 medewerkers. De jaaromzet bedraagt zo’n vijf miljard euro. Lonza heeft een aantal andere bedrijfstak- ken naast de farmaceutische industrie. Zo is er een tak die zich bezighoudt met waterbehandelingssystemen. De produc- ten van Bright Spark worden geïntegreerd in deze groep. De naam Bright Spark wordt daarbij vervangen door de merk- naam BlueSense. De nieuwste versie van de generator van ECA-water, waarmee Bright Spark aan de weg timmerde, heet nu Oxagri by BlueSense. Bright Spark blijft zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling van de wa- terbehandelingsinstallaties. Er blijft ook een terugkoppeling plaatsvinden van de praktijkonderzoeken met BlueSense en de ontwikkeling bij Bright Spark. Karen Wagemaker, Europees account- manager van BlueSense, merkt dat de samenwerking met Lonza zijn vruchten afwerpt. “Je merkt dat er een groot bedrijf achter staat. Als het bijvoorbeeld gaat om toelating van producten en de juridische vraagstukken die daarbij horen, dan is er een afdeling op het hoofdkantoor die dat direct oppakt.” ANDERE TOEPASSINGEN Met de installaties van BlueSense is het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar toe- passing van elektronisch-chemisch geac- tiveerd water (ECA-water) in tulp en lelie. Daar is narcis aan toegevoegd en er zijn

Karen Wagemaker breidt de inzet van BlueSense uit naar andere bolgewassen.

der aan te scherpen. “We blijven onder- zoeken en finetunen. We zullen dit jaar de effecten op meer bolgewassen onder- zoeken. Er wordt volop geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met knoflook.” Op termijn moet op die manier een werk- wijze ontstaan die in de basis breed toe- pasbaar is, maar ook goed is aan te passen op individuele wensen. “Elk bedrijf heeft een eigen werkwijze om verspreiding van ziekten tegen te gaan”, zegt Wagemaker. Daarom zoeken we voor elk bedrijf een oplossing op maat.” De focus van BlueSense blijft op bloem- bollen, maar de installaties kunnen ook worden gebruikt in andere sectoren. Blue- Sense werkt nu aan het verkrijgen van een certificaat voor toepassing als waterzui- veringsinstallatie in de glastuinbouw. Daarbij moet meer dan 95 procent van de gewasbeschermingsmiddelen in het water worden afgebroken. De certificering moet in maart formeel worden bekrachtigd.

ook proeven geweest met Hippeastrum, al valt dat niet binnen het project HNV. Hyacint is niet meegenomen, aangezien in dat gewas de bollen zo min mogelijk nat gemaakt moeten worden. Wagemaker heeft de testresultaten in kaart gebracht van onderzoek in diverse gewassen, zodat per gewas een oordeel kan worden gevormd over de werking. Uit de resultaten blijkt onder meer dat PlAMV, TVX, woekerziek en Fusarium (met name in tulp en narcis) worden gedood door behandeling met ECA-water. Daarnaast zijn nieuwe toepassingen on- derzocht. “We kunnen de installatie niet alleen inzetten voor de desinfectie van water voor bloembollen, maar ECA-water werkt ook voor het reinigen van fust.” ONDERZOEK VOORTGEZET Het komende jaar wordt het onderzoek voortgezet. Wagemaker denkt dat er nog verbetering in zit door de werkwijze ver-

14

29 maart 2018

Opening 69 e Keukenhof

Romantiek en realisme

Met zijn 69 jaar is de Keukenhof nog even jong en vitaal als bij de start. De populariteit groeit nog steeds, en dat terwijl groei geen doel op zich is. Tijdens de opening ging het niet alleen over het jaarthema Romantiek, maar ook over de realiteit van de bereikbaarheid van het Lentepark. E en sonnet van Shakespeare over Romeo en Julia, een uitleg van conservator Paul Rem van Paleis het Loo en een gedicht van Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin. Dat waren de ingrediënten van de opening van de 69e editie van de Keukenhof, met dit jaar als thema Romantiek. Een thema dat prima past bij de geschiedenis van het park waar in 1950 de eerste editie van de Keukenhof van start ging. Dat park werd in 1857 ontworpen door vader en zoon Zocher, die menige Engelse landschapstuin op hun naam hebben staan. Slingerende paden, verrassende doorkijkjes en een grote vijver, een en al romantiek. En als daar elk voorjaar ook nog eens zeven miljoen bloembollen de grond uit knallen, dan is het feest compleet. Of, zoals Ester Naomi Perquin het verwoordt in haar gedicht Nadering: Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin schreef voor de Keuken- hof een gedicht over het jaarthema Romantiek.

29 maart 2018 Siemerink pleitte voor een aparte busbaan waar ook de touringcars gebruik van kunnen maken. Een ander plan is het heropenen van station Lisse. “Dat onderzoeken we nu, maar gemakkelijk zal het niet zijn. We hebben namelijk niet alleen met de NS te maken, maar ook met ProRail. Het perron dat er nu ligt, is echt niet toereikend.”   Romantiek is mooi, maar de realiteit is dat de Keukenhof royaal meelift op de groei van het toerisme wereldwijd. In vijf jaar tijd is het aantal bezoekers gestegen van 800.000 naar 1,4 miljoen. En die komen in krap negen weken tijd. Het park zelf heeft op die toename kunnen inspelen door meer delen bij de tentoonstelling te betrekken en door de bouw van het entreegebouw met sterk vergrote parkeerfaciliteiten. “Bezoekersaantallen tot 45.000 per dag kunnen we goed aan”, stelt directeur Bart Siemerink. De zorg zit voor hem echter vooral in de omgeving. “We moeten de komende jaren wel blijven bewegen. We zijn blij met de komst van een nieuwe oost-westverbinding in de streek. Ook hebben wij zelf onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de weg te verbeteren van de Ringvaart N207 naar Lisse. Deze ont- wikkelingen zijn nodig om de Bollenstreek en de Keukenhof bereikbaar te houden.”

Wie niet oppast wordt zacht. Een vorm van bloei, van langzaam open – wie niet oppast struikelt straks de armen van het voorjaar in.

15

29 maart 2018

Aan de variatie in tulpenkleuren en kleurcombinaties komt geen einde, zo bewees Jan Ligthart met zijn selec- tie Tango 1. Op de witte bloembladen is een fijn laagje paarse stippen aangebracht.

De kleur van ‘Dutch Pride’, geshowd door Jac. Uitten- boogaard, laat zich lastig omschrijven. Is het geel, oranje, of een tint die zich daar ergens tussen bevindt?

Tulpenshow verrast met variatie De bezoeker van de Keukenhof wil tulpen zien, vanaf dag een. Omdat die in het park nog maar net in bloei komen, vormt de eerste tulpenshow in het Oranje Nassau Paviljoen een prima alternatief. Dit jaar krijgt de tulp gezelschap van Lisianthus. Een prima combinatie en heel veel variatie, vooral bij de tulp.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Boon & Breg verrasten de bezoeker onder meer met de snijtulp ‘Irina’, roze, spits en langs de randen lichter dan de rest van de bloem.

16

29 maart 2018

Nederlanders vinden het meestal niets, maar elke buitenlandse bezoeker valt voor de veelkleurige tul- pen van Hoven & de Mooij.

Enkele inzenders lieten de zogenoemde Franse tulpen zien, opvallend door hun lengte. Daaronder ‘Professor Röntgen’ van Jansen’s Overseas.

In de witte leliebloemige ‘Très Chic’ zijn inmiddels enke- le kleurmutanten gevonden. Maveridge pakte met een gele en een rode (foto) mutant uit, die zowel enkel als gemengd werden geshowd.

De groep Heemskerkse tulpenbroeiers die zich hebben verenigd in CoasTulips, staat voor een zware kwaliteit tulpen. Onderscheidend is ze ook, onder meer met de dubbele ‘Purple Peony’.

29 maart 2018

17

29 maart 2018

Lichtjaren voorsprong in hygiëne!

Molenvaart 226 1764 AW Breezand www.aadprins.nl

0223 - 52 14 20 06 53 41 66 89

   

SCHUBBEN van Uw

LELIES

 Trekkers te koop gevraagd Voor export alle types • Massey Ferguson • Landini • John Deere • Ford • Same • Fiat • Universal / UTB • Zetor

Voor het

Schade, roest of mankementen geen bezwaar. U kunt alles aanbieden!

ARIE TUIN

H&G Exporttractors Abbestederweg 30 B 1759 NB Callantsoog T 06 10922015 T 06 53672173 www.exporttractors.nl

0048 601 159 267

arie@almano.info

NIET SPELEN MET VUUR In teelt van tulp, hyacint, gladiool, narcis en bijgoed Kamuy bestrijdt botrytis eectief en preventief. Kamuy met de werkzame stof fenpyrazamine is zacht voor het gewas en wordt toegepast met mancozeb. Meer informatie

H&G Exporttractors

Abbestederweg 30 B

1759 NB Callantsoo

T 06 10922015 T 06 53672173 www.exporttractors.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen. nufarm.com/nl/kamuy

Onder de naam KAVB-Jong! bundelt de KAVB diverse activiteiten die gericht zijn op jon- ge ondernemers en werknemers. Het pro- gramma bestaat uit acht workshops en bedrijfsbezoeken. Dit najaar start het sei- zoen 2018-2019.

Goed personeel: vinden en binden

Een vaste Nederlandse werknemer vinden wordt steeds lastiger, maar Poolse werknemers worden ook schaars. Tijd om aandacht te besteden aan het onderwerp arbeid. Dat gebeurde op de laatste workshop van het KAVB-Jong!-seizoen.

29 maart 2018 heeft dat goed voor elkaar, maar er is weinig aandacht voor. Terwijl het juist belangrijk is voor de werknemer.” Naast de cao-onderhandelingen, is er de overheid. Ze stimuleren momenteel vaste arbeid. Sanders: “In het regeerakkoord is gesproken over de transitievergoeding. De plannen zijn dat werknemers hier recht op hebben vanaf dag één in plaats van na twee jaar. Ook het voornemen om de wachtgeldpremie in alle sectoren gelijk te trekken heeft invloed. Nu is deze in onze sector nog laag, omdat de agrarische sector niet zorgt voor veel werkeloosheid. Bij tijdelijke contracten kan dat straks één of twee procent duur- der worden. Wie werkt via een uitzend- bureau kan dan rekenen op een enorme kostenverhoging.” Alle maatregelen die de overheid wil nemen, zijn erop gericht korte contracten duurder te maken en vaste contracten te stimuleren. Een ander voorbeeld is het uitkleden van de cafeta- riaregeling. “Deze is nu minder interes- sant omdat er minder uit te ruilen is.” Maar er zit ook een keerzijde aan goed- kope en flexibele contracten. “Dit is niet handig als het gaat om het werven van personeel. Als de sector bekend staat om lage lonen en geen kans op vaste banen, verkoop je jezelf als sector niet en wordt het moelijker om medewerkers te vinden en aan je te binden. Een optie zou kun- nen zijn iets minder flexibele medewer- kers en meer vaste krachten. Dan zou ik zeker de goede pensioenregeling van de sector benadrukken. De agrarische sector

Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

“D e Poolse werknemers beginnen op te raken”, vertelt Jules Sanders van de Werkgeverslijn. “De welvaart in Polen neemt toe en de loon- kosten stijgen.” Volgens Sanders zijn er werknemers te vinden in Roemenië, Bul- garije, de Baltische staten en Hongarije. “Maar deze moet je niet met elkaar mixen. Beter is het om een groep werknemers uit één land te halen. Veel ondernemers hebben een kerngroep met werknemers uit Polen. Deze zou ik zeker houden. In Polen zelf werken ze veel met Oekraïners. Wellicht is dat een goede optie.” Bij de Werkgeverslijn is bekend dat het vinden van personeel steeds lastiger wordt. Sanders kwam tijdens de workshop van KAVB-Jong! met tips om personeel te binden. “We zijn goed in werven. De voordeur staat open omdat werknemers zelf nieuwe krachten meenemen. Maar de achterdeur staat ook open. Onze sector is

niet altijd even goed in binden. Zorg dat medewerkers blijven. Als ze meerdere jaren terugkomen, zegt dat iets over de werkgever.” Wat zorgt voor binding is niet alleen loon, maar ook sfeer en huisves- ting. IMAGO Omdat de agrarische sector veel piekar- beid heeft, is een vast contract niet moge- lijk voor alle werknemers. Sanders die bij de cao-onderhandelingen zit, zet zich in om het flexwerken zo goedkoop moge- lijk te maken. “Dat is niet makkelijk. De onderhandelingen over de cao zijn pittig. Zo hebben we een felle discussie gevoerd over huisvesting. Maar ook duurzame inzetbaarheid van personeel en salaris zijn altijd onderwerpen van gesprek.” Sanders roept ondernemers op om zich aan te sluiten bij de werkgeverscommissie. “Dan kunnen jullie meebeslissen. Maak daar gebruik van.”

19

29 maart 2018

Toveren met tulpen

De opening van het Tulip Trade Event op woensdag 14 maart vond plaats bij Holland Bulb Market, dat dit jaar zijn 150-jarig bestaan viert. Zo kreeg de start van de derde editie van dit event een extra glanzend karakter. De openingshandeling was in handen van illusionist Steve Carlin, die uiteindelijk zijn eigen tulp mocht dopen. It’s magic!

Tekst: Monique Ooms en Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

29 maart 2018

29 maart 201829 maart 2018

‘Na die lange, grijze winter zijn we toe aan een kleurexplosie en daar lenen voorjaarsbollen zich uitstekend voor’

I n de kas van Holland Bulb Market aan de Rijksweg van Heiloo is het op de ochtend van de opening gezellig druk. Bezoekers vanuit allerlei windstreken lopen door de paden en maken foto’s van wat hun bevalt, vanwege de vorm, de kleur en de uitstraling van het product. Op het podium in de schuur illusioneert Steve Carlin er flink op los, met als eind- resultaat de doop van een bijzondere, rode tulp met vier bloemen per steel, genaamd ‘Steve Carlin’. Carlin is onder de indruk: “Dus nu heb ik mijn eigen tulp!” IN HET ZONNETJE Deze derde editie van het Tulip Trade Event – van 14 tot en met 16 maart – is met elf deelnemende bedrijven ‘groter dan ooit’, vertelt Joris van der Velden, de CEO van Holland Bulb Market. Hij is er trots op dat de openingshandeling op zijn bedrijf plaats- vindt. “We bestaan dit jaar 150 jaar en zo’n feestelijk moment past daar goed bij.” Hij vindt het TTE ‘een belangrijk evenement voor de branche’. “Gezamenlijk zetten we de tulp drie dagen in het zonnetje. Is dat nodig? Jazeker. Tulp is in Nederland al erg populair, maar internationaal is er nog veel terrein te winnen. Het doel van deze dagen is dan ook veel buitenlandse klanten hier naartoe te trekken en hun te laten zien wat voor moois we te bieden hebben.” Internationale bezoekers hebben vooral ook behoefte aan kennis, weet Van der Velden. “Wij geven straks dan ook een workshop over de waterbroei van tulp. In veel landen wordt nog voornamelijk in de grond gebroeid, maar waterbroei biedt vele voordelen. Zo is het schoner, duurzamer en kun je sneller aan de markt zijn. Overigens zijn wij nu ook bezig met Hippeastrum op waterbroei. Dat opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden.” De be- langstelling voor de waterbroeiworkshop is groot. “Het ontbreekt op veel plekken in het buitenland nog aan kennis. Daar voor- zien wij graag in. Dat is alleen maar goed voor de verkoop van onze bollen.” Van der Velden verwacht deze dagen veel kwekers, broeiers en exporteurs uit binnen- en buitenland. “Alle deelnemers

29 maart 2018 GROTE BLOEMEN Niet elke tulp is geschikt voor de Russische markt, weet Pugaev. “Russen houden van grote bloemen en lange stelen. De kleur is niet het belangrijkste. Wel dat de tulp bijzonder is, bijvoorbeeld met een gefran- jerd bloemblad. Verder houden ze erg van gemengde kleuren in boeketten.” Waar de Russische consument zijn bloemen koopt, hangt erg af van zijn woonsituatie. “In ste- den kopen mensen bloemen bij de super- markt of de bloemist, in het platteland ligt een marktkraampje meer voor de hand.” Pugaev heeft al flink wat foto’s gemaakt en informatie verzameld voor zijn achterban. “Dat ga ik allemaal delen op Facebook, zodat iedereen het kan volgen.” LEES HET VERSLAG OP DE VOLGENDE PAGINA’S hebben hun klanten uitgenodigd en die maken van deze dagen gebruik om alle bedrijven even te bezoeken. We laten ons handelsassortiment zien, maar ook nieuwe variëteiten, want daar is voor- al belangstelling voor.” Dat wordt nog eens bevestigd door Laura Heybroek, een landschapsarchitect uit Engeland met Ne- derlandse roots. “Ik ontwerp tuinen voor welgestelde Engelsen en werk graag met bloembollen. Na die lange, grijze winter zijn we toe aan een lekkere kleurexplosie, en daar lenen voorjaarsbollen zich uitste- kend voor.” Ze gebruikt het TTE om zich te oriënteren op nieuwigheden. “Ik let op wat nieuw en mooi is.” Ook Oleg Pugaev, adviseur economische zaken bij de Russische ambassade in Neder- land, bezoekt de opening. “Ik ben hier op verzoek van een aantal Russische bedrijven die interesse hebben in tulpen, maar zelf niet in staat zijn om hier naartoe te komen. Zij hebben mij afgevaardigd.” Zijn opdracht is vooral te kijken naar nieuwe variëteiten en meer te weten te komen over ins en outs van waterbroei. “Ik ga straks naar de workshop.” De belangstelling voor waterbroei begrijpt hij heel goed. “Tulp is erg populair in Rusland en in deze tijd van het jaar is er al veel vraag naar, met name rond Internationale Vrouwendag. Water- broei maakt het mogelijk om aan die vraag tegemoet te komen.”29 maart 2018

22

29 maart 2018

Russische bezoekers O mdat de Internationale Vrou- wendag (8 maart) achter de rug is, hebben veel Russen wel tijd om naar Nederland te komen

voor het Tulip Trade Event. Bij BOT Flo- werbulbs is Vsevolod Udovichautu. Hij wil tulpen gaan broeien en is speciaal twee da- gen naar Nederland gekomen om tulpen te bekijken. Nederland is niet onbekend voor hem. Al twintig jaar komt hij naar Nederland naar de Royal FloraHolland Trade Fair. Ook kwekers komen op het evenement af. “Exporteurs doen hun best om een mooie show neer te zetten. Dan kunnen wij als kweker ook belangstelling tonen. Bovendien leren we er zelf ook van”, geeft Will van der Meer van Meelébo aan. Ruud van der Meer van hetzelfde bedrijf vindt het ook een contactmoment. “Je gaat niet op een willekeurige dag heen. Daar moet je tijd voor maken. Het evenement helpt daarbij. Plus alle bedrijven zitten dicht bij elkaar.” Beiden zijn het erover eens dat het een mooi initiatief is. “Het sortiment staat er. Je krijgt zo een aardig beeld van de praktijk”, meent Ruud. Volgens Will kun- nen ze tulpen ook goed vergelijken. “Als er zeven witte op een rij staan, kun je de verschillen goed zien.” EERSTE DEELNAME Dit is het eerste jaar dat BOT Flowerbulbs deelneemt aan het Tulip Trade Event. Sam van Diepen van BOT Flowerbulbs: “De afge- lopen vier jaar hebben we de tulpenhandel opgebouwd en uitgebreid. We zijn nu een speler in de markt en dan moet je mee- doen. Klanten vinden dat ook leuk. Nu zien ze naast irissen en lelies ook de verschei- denheid van tulpen.” Deelnemer zijn van het evenement bevalt Van Diepen tot dusver. “Veel klanten komen hiernaartoe. Vanuit het Oostblok, maar ook vanuit Azië. Dit is ook het moment waarop alle tulpen bloeiend te zien zijn. Niet alleen broeiers uit het bui- teland ontmoeten we op het bedrijf, maar ook leveranciers. De discussie van het nieu- we seizoen komt op gang en dat is goed.” Bij P. Aker is het gezellig druk. Om het

Oleg Pugaev, adviseur economische zaken op de Russische ambassade: “Ik ben hier op verzoek van Russische bedrijven.”

contactmoment goed te benutten, maken klanten die van ver komen vaak een afspraak. Voor het derde jaar op rij doet P. Aker mee met het evenement. Dat de belangstelling groeit, beginnen ze te merken. Zo vertelt Joris de Waard: “We krijgen steeds meer aanmeldingen voor afspraken. Ook steeds meer uit het buiten- land. Klanten uit Amerika, Engeland, het Oostblok en Azië komen langs. Elk jaar houden we aan deze dagen nieuwe klan- ten over. Daarnaast is het ook een stukje relatiebeheer. Persoonlijk contact blijft belangrijk. Zo kun je klanten voorzien van advies en nieuwe, beschikbare cultivars laten zien.” Wat ze bij Aker zien, is dat de afzet naar andere landen gaat. “West-Europa wordt steeds meer beleverd door lokale kwekers. Wij moeten steeds verder tulpen leveren. Daarnaast veranderd ook het sortiment. Eerst gingen dubbele tulpen naar Europa. Nu merk je dat andere landen ook dubbele tulpen vragen.” ALLES FILMEN VOOR THUIS Langs de tulpen die P. Aker showt, loopt Rus Vadim Neligbin. Hij filmt alles zodat hij de tulpen thuis aan zijn collega’s kan laten zien. Hoewel het de eerste keer is

dat hij op het Tulip Trade Event is, heeft de tulpenbroeier een doel. “Ik zoek naar klassieke tulpen. Voor waterbroei en potgrond. Deze moeten anders zijn dan het standaardsortiment zoals ‘Barcelona’ en ‘Strong Gold’. Ik zoek naar alternatie- ven van deze cultivars in de kleuren geel, wit en rozerood. Ik wil graag tulpen met een grotere bloem. Daarbij is de kwaliteit van de tulp het belangrijkste. Prijs speelt een rol, maar kwaliteit staat voorop.” Het belangrijkste van het bezoek aan het Tulip Trade Event is voor Neligbin dat hij de tulpen zelf kan zien. “Zo kan ik een mening vormen. Ik zie de tulpen in het echt in plaats van dat ik ze koop vanaf een plaatje.”  

De deelnemers Aan het derde Tulip Trade Event deden de volgende bedrijven mee: Nord Lommerse Flower Bulb Group, BOT Flowerbulbs, Amsonia, Boots Flowerbulbs, Borst Bloembollen, Haakman Flowerbulbs, Holland Bulb Market, P. Nelis & zoon’s, P. Aker, VWS Flowerbulbs en Jansen’s Overseas. 29 maart 2018

23

29 maart 2018

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online