Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

programy multimedialne

podłogi interaktywne

Przy zakupie poszczególnych zestawówAktywna Tablica oferujemy pakiety pomocy edukacyjnych. Na specjalne życzenie klienta skład tych pakietów może podlegać modyfikacjom. Wymiana możliwa jest w obrębie programów ujętych w kategorii SzkołaPodstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po konsultacji z naszym przedstawicielem.

Liczenie i porównywanie PN 0055 490 zł Gry interaktywne: „Dopasuj równoliczne” – ćwi - czenie umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych z przecho - dzeniem do liczenia abstrakcyjnego, współpraca w zespole dwuosobowym; „Ułóż po kolei” – ćwi - czenie umiejętności liczenia i porównywania liczb na obiektach konkretnych z przechodzeniem do abstrakcji, współpraca w zespole dwuosobowym; „Rachmistrze” – ćwiczenie umiejętności liczenia, koncentracja uwagi, współpraca w grupie. Karty pracy: „Połącz od najmniejszej liczby do najwięk - szej”; „Połącz równoliczne”, „Od najmniejszego owocu do największego”, „Od najkrótszej kred - ki do najdłuższej”, „Desenie na robaczku”, „Ciągi owoców”. Gra wielkoformatowa „Zbiory i liczby” – składa się z zestawu kartonów reprezentujących zbiory konkretnych przedmiotóww liczbie od 1 do 10, odpowiadające im abstrakcyjne zbiory kro - pek oraz liczby. Podstawowa zabawa polega na dopasowywaniu przez 3 grupy dzieci kartonów reprezentujących te same liczby w każdy z 3 opi - sanych sposobów. Inne zabawy to układanie liczb i zbiorów w kolejności rosnącej lub malejącej oraz porównywanie zbiorów. Gra przeznaczona jest do rozwijania umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych z przechodzeniemdo liczenia abstrakcyjnego oraz wprowadzania pojęcia liczby wyrażonej zapisem pojedynczej cyfry. Dołączone do gry kartony ze znakami dodawania, odejmowania i równości po - zwalają nawykorzystanie gry również wpierwszej klasie szkoły podstawowej do układania i uzupeł - niania działań. Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.

Smartfloor. Niezwykła podłoga interaktywna DA 3086 11 549 zł SmartFloor by Mentor to nowa technologia, dzięki któ - rej „podłoga” reaguje zarówno na ruch jak i na pisaki interaktywne. Innowacyjny Smartfloor to zbiór anga - żujących aplikacji do zabawy i nauki, gier logicznych, zadań z programowania i łamigłówek obsługiwanych

za pomocą pisaków interaktywnych. Do wyboru mamy kolorowanki dla najmłodszych, gry językowe, progra - mowanie robota, sudoku i wiele, wiele innych. Cowięcej: Smarfloorumożliwia wyświetlenie trzech planszy dla trzech graczy lub drużyn, ustawienie poziomu trudności i rywalizację na punkty lub czas. A w chwilach relaksu Smartfloor zapewni typowe dla takich rozwiązań za - bawy ruchowe dla młodszych i starszych, uruchamiane przez gesty. Po więcej informacji zapraszamy na stronę smartfloor.edu.pl oraz na fanpage SmartFloorEduPL.

Harmonijny Rozwój. Zestaw 8 pakietów PN 1072 3 399 zł • twórczość i konstrukcje, zmysły i ruch, poznawanie i rozumienie, przyroda i czas, ekologia i środowisko, słowa i znaki, liczenie i po - równywanie, święta i zwyczaje

Podłoga interaktywna. Projektor. Sandbox RP 1000 19 500 zł • wym. 36,4x52,4x11,5 cm;waga: 10kg; biała ramkawstandardzie; projek - tor z czujnikiemgłębokości 3D, kablami USB i HDMI; 94drewniane obiekty z czujnikami - do interaktywnych gier stołowych; klawiatura bezprzewodowa; pilot Epson + Monoblock; kabel zasilający; oprogramowanie obejmujące działania na piasku i stole; karta gwarancyjna; instrukcja obsługi; wiek: 3+

8

Made with FlippingBook Proposal Creator