Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

wirtualne laboratoria przyrodnicze

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze. Biologia szkoła ponadpodstawowa LJ 0136 1 500 zł licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień z podstawy programowej, zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: filmy, ani - macje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodat - kowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniemwirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). UWAGA: programy dostępne w sprzedaży od czerwca 2021 roku.

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze. Fizyka. Szkoła ponadpodstawowa LJ 0138 1 500 zł Zawartość pudełka: - licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień z podstawy programowej, zakres podsta - wowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zaso - by multimedialne, m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Uwaga: programy dostępnew sprzedażyw III kwartale 2021 roku

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze. Chemia. Szkoła ponadpodstawowa LJ 0137 1 500 zł Zawartość pudełka: licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień z podstawy programowej, zakres podsta - wowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki zwykorzystaniemwirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). UWAGA: programy dostępne w sprzedaży w III kwartale 2021 roku.

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze. Geografia. Szkoła ponadpodstawowa LJ 0139 1 500 zł Zawartość pudełka: licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień z podstawy programowej, zakres podsta - wowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zaso - by multimedialne, m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki zwykorzystaniemwirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). UWAGA: programy dostępne w sprzedaży w III kwartale 2021 roku

38

Made with FlippingBook Proposal Creator