jaarverslag digitaal

JAARVERSLAG 2016 VAN SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN ( Noot vooraf : Dit jaarverslag is een digitale aanvulling op de JAARKRANT 2016, een uitgave op papier van alle belangrijke werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen in 2016.)

1. DIENSTVERLENINGEN

Welzijnszorg

Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kan nog uitbreiden door overnames

*Boostdoelstelling 8d SvhG wil tweede grootste speler worden in de thuiszorg

Door besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid breidt het urencontingent gezinszorg niet meer uit. Dat Solida- riteit voor het Gezin toch meer uren kon presteren dan het jaar voordien heeft te maken met overnames van kleinere diensten. Deze diensten hebben te kampen met personeelskosten die de lokale overheid niet meer kan dragen. Boven- dien kunnen ze door hun beperkte omvang niet de kwaliteit bieden die de grote organisaties wel kunnen geven. Met een grote personeelsequipe gaat het vlotter om flexibel te zijn en weekendwerk, avondtoeren en dergelijke meer aan te bieden aan de zorgbehoevenden. In Heers nam Solidariteit voor het Gezin in 2016 de dienst gezinszorg en de poets- dienst over van het OCMW en werden voorbereidingen getroffen om vanaf 2017 hetzelfde te doen in Haaltert. Ook de poetsdiensten van beide gemeenten kwamen over. Gezinszorg Afdeling Gepresteerde uren Aantal cliƫnten Aantal verzorgenden Aalst 148.168 749 164 Antwerpen 81.359 766 82 Brugge 182.260 1.265 201 Brussel 161.320 1.360 158 Evergem 119.689 769 131 Geel 39.659 222 36 Hasselt 158.365 864 181 Kortrijk-Kuurne 192.845 1.234 220 Lokeren 94.038 684 109 Oudenaarde 94.059 432 106 Tienen 125.709 699 129 Zwijnaarde 117.535 998 129 TOTAAL 1.515.006 10.042 1.646

gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk

1

Made with FlippingBook Online document