Nykøbing F. - Militær- og flygtningetransporter m.m. 1945

I N D E E E E T U I I G

, 1945 om ankomne, anmeldte eller afrejste

for Ug«n /

Transporter af tyske Flygtninge.

I» Ankomne Flygtninge.

Ankomst-

Antal Personers

Ialt Anbringelsessted

dato Mænd, Kvinder, Børn u* 15 Aar

d u

t 2 v £ u * J

f U - n . V " a u ■ i Z 't 1

y ?

i ' ’ A u ^ • i/ H f

/ l/ h itfU tA Å lC U & j

tf/ . / . g . f a . éCC <*

,

<^/

X > iX & C O t{

(

II» Anmeldte , men endnu ikke ankomne Transporter af

Antal Personer

Anbringelssted.

III« Afrejste transporter af Flygtninge. Afrejse- Antal Hvilke Anbringelsessteder Evt. foreliggende dato Personer er blevet frigjort

Oplysninger om næ­ ste og evt. senere Anbringelsessteder

IV. Særlige Bemærkninger, herunder 1) om der hos de paagældende er konstateret Tilfælde af a) Plettyfus, b) Tyfus, c) Difteri, d) Scarlatina, e) andre smitsomme Sygdomme, f) Personer befængt med Lus« 2) Antal Sygehusindlæggelser med Angivelse af Sygehuset og Indlæggel- sens Aarsag. • 3) Mulige Oplysninger om Flygtningenes Hjemsted (Provins).

Til

Lolland-Falsters Stiftamt,

Made with FlippingBook - Online magazine maker