UMS Service Alert (SV)

SERVICE- VARNING

Ett flerkanalsystem för att informera invånare och abonnenter om ändringar i servicetjänster

Användningsområden • Tjänstemeddelanden • Planerat underhåll • Oförutsedda händelser • Offentlig information • Påminnelser

UMS Servicevarning är ett befolkningsvarningssystem specialdesignat för kommuner och bolag som önskar ge invånarna/ abonnenter information vid exempelvis akuta eller planlagda driftstopp. Systemet är utrustat med karta för definiering av berörda områden, en specialanpassad databas med kontaktinformation till alla invånare och bolag samt en egen modul för utskick av SMS, talmeddelanden, e-post och sociala medier.

Så här fungerar det 1. Välj område 2. Lägg till grupper/mottagare

3. Välj varningskanaler 4. Skriv meddelandet 5. Granska och skicka 6. Se status

Kanaler i UMS Servicevarning För att nå så många som möjligt använder UMS fler kanaler än SMS. UMS Servicevarning kan även skicka informationen via talmeddelande till fasttelefon, via e-post eller sociala medier och hemsidor. TEXTMEDDELANDE (SMS) I dagens samhälle är SMS den mest använda kanalen, då informationen når mottagaren snabbt och säkert. UMS använder direktförbindelser med samtliga mobiloperatörer för att garantera snabbast möjlig leverans av SMS. • Leveransbekräftelse • Svarsfunktion TALMEDDELANDE Vid servicevarning är talmeddelanden ett utmärkt komplement till SMS, för att nå de mottagare som inte har tillgång till SMS-mottagning. • Leverans till alla telefonlinjer – Fast, IP och mobiltelefoni • Ger direkt respons vid en knapptryckning (DTMF)

Unik Funktionalitet VARNINGSMALLAR Skapa färdiga meddelandemallar för enkel administrering och snabba utskick KANALER flertal kanaler FLERSPRÅKIG Möjlighet att skicka meddelanden på flera olika språk KARTLÖSNING Markera berörda områden vid utskick, samt fördefiniera områden och rutter KAPACITET Systemet klarar flera tusen meddelanden per minut och tillåter tvåvägskommunikation från samtliga kanaler STATUS/RESPONS Mottagarens respons visas omedelbart, och ett nytt meddelande kan skic- kas baserat på responsen. FLEXIBILITET Starta en varning i ett flertal olika gränssnitt Systemet kan skicka meddelanden via ett

• Meddelandet kan skickas ut på flera språk • Hög kapacitet och lastbalansering, för att undvika överbelastning på telefonnätet E-POST UMS använder dedikerade IP-adresser för att säkerställa leveransen.

• Läsbekräftelse • Svarsfunktion

SOCIALA MEDIER Systemet publicerar meddelandet direkt till Facebook och Twitter

UMS, an Everbridge Company, har mer än 1200 kunder över hela världen och når över 500 miljoner människor med våra system för offentliga meddelanden. Företa- get levererar lösningar för utskick av varningsmeddelanden som möjliggör både för privata och offentliga organisationer att kommunicera med kunder, personal och in- vånare via flertalet kanaler före, under och efter planerade och oplanerade händelser. Våra lösningar kan bidra till att rädda liv, samt reducera materiell skada genom att förse relevant information till rätt målgrupp, via rätt kommunikationskanal, i rätt tid. UMS har fler nationella installationer än något annat företag i världen, och har utvecklat nationella varningssystem för bland annat Sverige, Singapore, Nederlän- derna, Grekland, Kambodja och två kuststater i Indien. Everbridge hjälper 3700 företagskunder över hela världen. Företagets säkra och ytterst redundanta plattform användes för att skicka över 2 miljarder meddelanden till människor i över 200 länder och territorier under år 2017. Everbridge Critical Event Management mjukvara möjliggör för kunder att förbättra hur de förutser, förbereder sig och svarar på de många kritiska händelser som hotar människors säkerhet, stör den dagliga verksamheten och riskerar varumärkets rykte.

Unified Messaging Systems Sverige AB - www.umsalert.se Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, Sverige

© 2018-19 UMS. All rights reserved.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5