UMS Service Alert (SV)

SERVICE- VARNING

Ett flerkanalsystem för att informera invånare och abonnenter om ändringar i servicetjänster

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5