Telefonnøgle Næstved 1968

#.#. uvf/muf marts I HUS OmoiTiis IVMoniHitfl«1 osr llmi«lelwl«iilMifler Kontor: Balticagården, Axeltorv 3, telefon 72096K - 720931 • • • i rgen fnlrrMXf — benyt rt mrtllem til Dansk Revisorforening Ke MMiligst IdtrrfgiMrH muler (Miuloiiitu oir rrvlttlon BENT RASMUSSEN OML o ’H m O l .

RINCiSTfcDG ADE 2S TELL 11 11 11

Lyddr.mpere og ror

Hurtig besked — send et telegram Deres meddelelse når Irem dag og nal ovenlt i landet. Tag telefonen: drej 00 22 Danmark 00 23 Lande i Europa 00 24 Øvrige udland, Færøerne og Grønland eller forlang ..TELEGRAFEN"

PF. Christensen & Søn % TØMRERMESTER CG MASKINSNEDKERI

12 OB 03

NUR FARIMAGSVEJ 20 NÆSTVED TELEFON

lej eit solid

FREDERIKSSUND

IIOIIUlv Itnlhirk Ti a'la«thandel T»lf. 431401 KALUNDBORG Kalundborg Skibshandel Ih. Mollrr A/8 Tetf 388 N/ESTVED Dami v. Arne Petersen, Vestre Kaj Telf. 73 00 36.

KOBEN 1 IAVN MÆRK ) Preaennlng-Knmpagnt A8 (liptttevei 40 M Telf. /Entr 6051 RINGSTED Rarielntagrr Kjn, Weit Talf. «t0567 ROHKU.DK

A 8 Hans K, Lange Tlf. 1705 HAARLEV

Ifanrlrv Tiimmerhandel v. Preben Itiuiinuaacn Tlf. (6M) - I KORSOR Th. Pnamuserrs Trnlaslforretntng Tlf. 67 00 1* HELSINGE A/B Vnld, Pedersen Tlf. 884

Otto Hennelyrke'a Tnetaatfm Kinin« Tif. 36 3X00 BALLERUP c. n«rh. nr. 970400

Made with FlippingBook - Online magazine maker