somnus nr 3_2018

lettbrus

gjør deg tykk

tro at

velger å drikke mer lettbrus. I tillegg klarer ikke forskerne bak disse studiene å beregne godt nok hvor mye intense søtstoffer deltaker- ne totalt har fått i seg gjennom mat og drikke. Tynn av intense søtstoffer? Dersom man for eksempel bytter ut sukkerholdig brus med lettbrus, vil energi-inntaket umiddelbart bli lavere. Forskningsoversikten viste imidlertid at få studier har sett på hvordan mat og drikke med intense søtstoffer påvirker vekten på lang sikt, det vil si etter flere måneder og år. Over tid vil de fleste kompensere med å spise eller drikke mer av noe annet, siden kroppen justerer appetit- ten for å holde vekten relativ stabil. Det viktigste for kroppsvekten er

hvor mye energi vi får i oss fra mat og drikke, i forhold til hvor mye energi kroppen bruker. Får du i deg mindre energi enn kroppen bruker reduseres vekten, mens det motsatte skjer hvis du får i deg mer energi enn kroppen bruker. Noen kan oppleve at å velge en lett- brus kan gi litt bedre samvittighet og rettferdiggjøre å spise for eksempel en ekstra sjokolade eller et ekstra kakestykke. Da kan energien man spiser totalt bli like høy, eller til og med høyere. At lettprodukter kan gi «god samvittighet» til å spise mer av noe usunt, er en teori som finnes i oversiktsartiklene, men det er få som har forsket på den. Teorier som bør undersøkes videre I oversiktsartiklene presenterer for- fatterne flere teorier om hvordan

intense søtstoffer potensielt kan føre til overvekt. To vanlige teorier er: Intense søtstoffer forstyrrer appe- tittreguleringen slik at vi spiser for mye. Intense søtstoffer endrer sammen- setningen av bakteriene i tarmen, og denne endringen kan føre til overvekt. Forskerne fant ingen oversikter som systematisk har gjennomgått forsk- ningen for disse teoriene. Det finnes noen studier som belyser teoriene, men de har som regel kort varighet. Videre forskning på slike teorier kan lære oss mer om hvordan kroppen fungerer. Inntil flere gode studier er gjennomført, er det imidlertid ingen grunn til å tro at disse teoriene stem- mer eller at intense søtstoffer fører til overvekt.

Søvnutredning og behandling på oentlig avtale

Snorker du? Munntørrhet? Uopplagt?

Da har du kanskje søvnapné- og bør ta en søvnregistrering for å finne ut om du trenger behandling. Aleris tilbyr søvnutredning og CPAP-behandling i Oslo, Tromsø og Trondheim. Vi har både privat og oentlig tilbud.

Kontakt oss for mer informasjon, eller se www.aleris.no/sovn Oslo: 22 54 10 00 • Trondheim: 73 87 20 00 • Tromsø: 77 66 21 30

Ansvarlige leger: Oscar Asante (Oslo) og Mads Moxness (Tromsø og Trondheim)

17

SOMNUS NR 3 – 2018

Made with FlippingBook HTML5