somnus nr 3_2018

Det er så mye vi ikke vet og ikke kan

E tter noen år i arbeid for Søvnforeningen, står det klart for meg at informasjonsarbeidet er noe av det viktigste vi gjør. Det er eksisterer et uendelig informasjonsbehov om søvn og søvn- sykdommer, ute blant folk flest, i helsevesenet og i arbeidslivet. F or kort tid siden hadde vi et åpent medlems- møte i Sarpsborg, Vi har ikke så mange med- lemmer i dette området, men det møtte frem over 40 vitebegjærlige. Noen med diagnoser, flere med indikasjoner og følelse av at noe må gjøres med søvnsituasjonen. R esultatet av en undersøkelse utført for LHL, ResMed og Søvnforeningen viser at nesten en tredel av befolkningen sliter med søvnen og våkner like trøtt om morgenen som da de la seg om kvelden. 17 prosent har duppet av eller sov- net bak rattet. Skremmende. Det er altfor mange der ute som ikke har gjennomgått søvnutredning og fått avklart om de har en søvnlidelse. Dessverre er det slik at dersom alle hadde bedt om søvnutredning, ville ikke de få institusjonene som utfører dette, kunne ta i mot alle. Allerede i dag sliter enkelte sykehus med ventetid på mellom et halvt og ett år. Det finnes noen få unn- tak. G od informasjon er avgjørende for livskvalite- ten til våre medlemmer. Ett eksempel, av mange, er utfordringen pasienter med søvnapne har med å finne masker som passer ansiktsfor- men, og som følelse minst mulig plagsom å bruke. Vårt første spørsmål til dem som plages med masken, er om behandlingshjelpemiddelsen- tralen målte ansiktsformen, og at masketilpas- ningen skjedde mens de lå på benken. Det viser seg at de fleste kun får en maske som ser ut til å passe. Ansiktsformen ble aldri målt, og masken

ble testet i stående eller sittende posisjon. Hvordan i all verden kan man da vite om masken fungerer når du ligger i sengen? Ansiktet endrer seg fra sittende til liggende posisjon – og det oppstår lekkasje. La oss fastslå: Masker må testes fra liggende posisjon. Det er helt avgjørende for et best mulig resultat. Denne informasjonen må hver og enkelt ta med seg til sentralen – og vi vil følge opp med informasjon direkte til landets behandlingshjelpemiddelsentraler. M ange vet ikke hvilke rettigheter de har. Mange i helsevesenet vet heller ikke hvilke rettigheter pasienten har. Praksis er ikke lik over hele landet. Det er mangel på felles instrukser og regelverk. Fastleger bør få mer kunnskap om søvn, og spørsmålet om søvnkvalitet må være standard ved hver helsesjekk. Det kan redde liv. E r du usikker på om din fastlege kan nok om ulike søvnsykdommer, så kan Søvnforeningen hjelpe deg. Vi har utarbeidet informasjonsmateriell som du kan ta med deg til din fastlege. V i er en liten forening, alt arbeid er basert på frivillighet. Medlemstallet øker, men jo flere som melder seg inn, desto større innflytelse får vi på vegne av deg med en søvndiagnose. L a oss ha en felles dugnad for medlemsver- ving. Bruk jungeltelegrafen. Finn informa- sjon på vår hjemmeside. Mobiliser dine venner og familie. Også støttemedlemmer er velkom- men! Det vil hjelpe oss til å bli enda bedre til å spre viktig informasjon ut i samfunnet om vår sak. Pål Stensaas, leder

Meld deg inn i dag Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap: 350,- kr pr år Støttemedlem privat: 500,- kr eller mer pr år Støttemedlem bedrift: 1 500,- kr eller mer pr år

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

+ 55 kr for hvert familiemedlem.

33

SOMNUS NR 3 – 2018

Made with FlippingBook HTML5