somnus nr 3_2018

D etmeldes stadig nyemedisinermot narkolepsi.Men de er dyre, og du risikerer åmåtte betale 100–150 000 kroner i året av egen lomme. Dyre medisiner

mot narkolepsi

over legemidlene som er god- kjent i Norge for å brukes ved narkolepsi. Over 100 000 Her går kronene fort. Felles for alle unntatt Klomipramin og Ritalin er at de ikke gis på blå resept og at de er så dyre at de færreste har råd til å betale for dem selv. Behandling med Wakix eller Xyrem koster over

Georg Mathisen Tekst

– Med det utvalget som finnes av legemidler i dag, skal det være mulig å hjelpe mange av pasientene med narkolepsi på en slik måte at de får mindre plager fra sykdommen sin. Det konkluderer medisinsk fagdirek- tør Steinar Madsen i Legemiddelverket. Han har satt opp en tabell for Somnus med oversikt

Pitolisant, med merkenavnet Wakix, er siste middel ut mot narkolepsi. I motsetning til de fleste andre er det ikke klassifisert som narkotisk stoff.

Legemidler til bruk ved narkolepsi

Virkestoff

Legemiddelnavn Bruk

Kostnad per år (listepris) Opptil 1500 kroner avhengig av dose

Refusjon på blå resept (1.8.2018)

Reseptklasse

Klomipramin

Anafranil Klomipramin

Kan prøves ved plager forbundet med narkolepsi slik som katapleksi, hypnagoge hallusinasjoner og søvnparalyse. Mot narkolepsi

Ja

C

Deksamfetamin Dexamfetamin EssPharm

Opptil 88!000 kroner avhengig av dose

Nei

A

Modafinil

Modiodal

Mot sterk søvnighet ved narkolepsi

Opptil 26!000 kroner avhengig av dose

Nei

A (foreslått !flyttet til B)

Metylfenidat

Ritalin

Narkolepsi hos voksne Narkolepsi hos voksne Narkolepsi med katapleksi hos voksne

Opptil 4500 kroner avhengig av dose Opptil 102!000 kroner avhengig av dose Opptil 146!000 kroner henigg av dose

Ja

A

Pitolisant

Wakix

Nei

C

Natriumoksybat

Xyrem

Nei

A

!

Kilde: Legemiddelverket

24

SOMNUS NR 3– 2018

Made with FlippingBook HTML5