somnus nr 3_2018

SARPSBORG

Nevrolog Per Egil Hesla snakket engasjert om diagnostiseringen av Hypersomnier.

Styreleder Pål Stensaas ønsket velkommen og presenterte Søvnforeningen.

Smekkfullt møte om søvn i Sarpsborg

– Det er luksus å måtte hente flere stoler fordi det kommer så mange, sa styreleder Pål Stensaas etter søvnmøtet i Sarpsborg forleden. Søvnforeningen inviterte til åpent møte om søvnproblemer og folk var ikke vanskelige å be. I nesten fire timer fikk de informasjon om søvn- sykdommer og mange praktiske råd og veiledning. Spesialsykepleier Knut Bronder, nestleder i Søvnforeningen, innledet forelesningene med å snakke om mestring med en kronisk sykdom. Det var mange som nikket gjenkjen- nende etter hvert som han fortalte om utfordringer og nedturer og oppturer man kan støte på. Marit Aschehoug orienterte om søv- napné som er den eneste dødelige søvnsykdommen. Hun fortalte om mannen som døde midt i en pustes-

tans bare 54 år gammel og om sin egen søvnapné og om hvordan ube- handlet søvnapné kan føre til hjerte- sykdommer, diabetes II, urolige bein og metabolsk syndrom, det vil si at forbrenningen i kroppen er ute av lage og man legger på seg. Liten kunnskap Nevrolog Per Egil Hesla snakket engasjert om hypersomniene narko- lepsi I og II, idiopatisk hypersomni og hvor vanskelig det er å diagnosti- sere dem. Veldig få nevrologer i Norge har god kunnskap om disse sjeldne diagnosene, så det er ikke lett å få hjelp. Hesla har i mange år dre- vet privat praksis i Oslo, men har nå pensjonert seg. Nyutdannet nevrolog Simran Bajwa tok over stafettpinnen og foreleste om behandling va hypersomnier, medisinering og bivirkninger. Hun har overtatt etter Per Egil Hesla i

Oslo og de to samarbeide tett om både gamle og nye pasienter. Etter en kort pause ble møtet delt i to. De med diagnosen hypersomni kunne uforstyrret snakke med Hesla, Bronder og Bajwa. En unik anled- ning til å få gode råd som ble benyt- tet godt. Masketest De med søvnapné fikk demonstrasjon av CPAP og masker samt råd om å holde øye med displayet i maskinen sin, kreve oppfølging av avlesning av enkeltnetter, ikke bare gjennomsnitt- stall for hele natten. Renhold av utstyret ble gjennomgått, fordelen med eller uten fukter, munntørrhet, luftlekkasjer – det er alltid mye å snakke om når søvnapnépasienter samles. Det ble også gjennomgått muligheten for å få apnéskinne eller reise CPAP. NRK Østfold var tilstede under hele møtet og følger opp.

26

SOMNUS NR 3– 2018

Made with FlippingBook HTML5