somnus nr 3_2018

sier Gunvor. Utfordringen var bare å komme forbi fastlegen, som måtte henvise. – Jeg sa at dette har jeg krav på, det er fritt sykehusvalg i Norge. Han nølte, men ga seg. Nå er det jeg som skal være sterk for meg selv. Og jeg er blitt mye sterkere, mer våken og jeg kjenner mer til rettighetene mine. Å få komme til Lotte kjennes ut som å vinne i Lotto, ler hun. Pustestopp Problemet er at hun fremdeles kan ha opp til 15,4 pustestopp i timen. En forbedring fra før masken da hun hadde opp til 22, men likevel alt for mye. Hun føler oppfølgingen fra Aleris som ga henne masken ikke har vært god, at hun har følt seg til bry når hun har spurte om det var nor- malt/klaget. Nå har hun prøvd både nesemaske og nesepute. Nesemasken gir henne flest stopp men sitter best på om natten, mens neseputen gjør at hun har mindre pustestopp, men mere urolig søvn da den ikke har ledd på seg mot slangen. – Jeg fulgte flere av rådene jeg fikk fra medpasienter på Facebook, og gjorde meg til venns med maskinen over lang tid. Jeg sover aldri uten maskinen og kaller den bare for Fia, sier Gunvor som nå har engasjert seg i Søvnforeningen. – Det er viktig å være med i en for- ening. Det er de som skal hjelpe med å få forståelse for sykdommen ut i resten av samfunnet, og det må man stå sammen om, understreker hun. Gunvor, som var fornøyd med kort ventetid for å komme inn til utred- ning hos Aleris i Tromsø, men mis- fornøyd med oppfølgingen, og fikk derfor time hos sykepleier Lotte Hoffsbråten i Kongsvinger. Lotte kunne bekrefte det Gunvor hadde mistanke om – hun måtte ha en helt annen maskin enn den hun hadde fått på Aleris. – Jeg har både Obstruktiv og Sentral søvnapné - og må få ny maskin - som puster både inn og ut . I løpet av en periode hadde jeg forskjellige utslag, eksempelvis 2.august hadde jeg to stopp , mens 18.august hadde jeg 45 pustestopp i løpet av halvan- nen time fra kl. 02.00 til 03.30. Og

– Få sykemappa di! Forbered deg skikkelig før du møter legen. Ha med notater og dokumenter. Man må kjempe for seg selv, sier Gunvor Kjeldsberg som brukte flere åår på å få en diagnose.

det lengste stoppet var på 31 sek!. Aleris refererte bare til gjennomsnit- tet på telefon, men jeg kjente jo på kroppen at det var noe som ikke stemte, sier Gunvor. Kort ventetid – Det stemmer at man på Aleris Sykehus & Røntgen Tromsø får søvnutredning på bare 14 dager. En supereffektiv og erfaren sykepleier tar 8-900 pasienter i året. Ingen er mer effektive enn det, sier daglig leder Rita Olsen. Aleris Tromsø får henvisninger fra det offentlige når Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ikke klarer å ta unna køen. I tillegg kommer de årvåkne som benytter seg av fritt sykehusvalg. Pasientene betaler kun egenandel, som ved et offentlig sykehus. Eneste man får av ekstrakostnader der er maksimalt 800,- i reiseutgifter samt eventuelle utgifter til hotellopphold. – Vi har en dyktig sykepleier som jobber bare med dette. Pasientene kommer fra hele Nord-Norge. Pasientene får maskinen med seg over natta, mange bor jo på hotell, sier daglig leder Rita Olsen. Pasienter som kommer til Tromsø får både utredning, diagnose, tilpasning

av maske og oppfølging. Sykepleier Marthe Furnes sier at de fleste fore- trekker de minste maskene. – De fleste er fornøyd med dem. Pasientene følges opp 1-10 ganger alt etter behov og hva de ønsker selv, og de fleste klarer seg med 2-3 gangers oppfølging. Vi har en ikke noen kon-

kret avtale med Helse Nord om det, så den kost- naden tar vi på egen kappe, sier Furnes. –Får fastlegen beskjed når pasi- enten er ferdig behandlet hos dere? – Dialogen med henvisende lege er viktig for oss. Legene får tilbakemelding, en

– De fleste klarer seg med 2-3

epikrise, fra oss etter hvert besøk. Der kan det stå at pasienten hvorvidt ønsker mer opp- følging, sier syke- pleieren som har nok å henge fing- rene i i Ishavsbyen. gangers oppføl- ging, sier syke- pleier Marthe Furnes.

6

SOMNUS NR 3– 2018

Made with FlippingBook HTML5