Sarkomen 3/2019

/ Forskning på bløtvevssarkom

som skulle opereres seinere i forløpet (gruppe B).

For å inkluderes i studien hadde deltakerne det man kaller for risikofaktorer for tilbakefall. Disse faktorene var: • En tumor lik eller større enn 8 cm • Tumoren hadde vokst inn i blodkar • Mange døde celler i svulsten • Svulsten vokste inn i omkringliggende vev Studien ønsket å finne ut om man kunne minske risikoen for tilbakefall ved å gi deltakerne cellegift som forebyggende behandling. Behandlingen var godt kjente cellegifter som sykehusene var vant til å bruke. Det fantes fra før ingen sikker kunnskap om hvilke personer som burde få slik behandling. Man visste heller ikke nøyaktig hva slags behandling som burde gis for å oppnå best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Gruppe A Deltakerne i denne gruppen var operert ved studiestart. De fikk så seks cellegiftkurer med tre ukers mellomrom. Hver kur tok tre dager. De fleste deltakerne fikk også strålebehandling, bortsett fra noen der det ved operasjonen

Overlege/onkolog Kirsten Sundby Hall OUS Radiumhospitalet

SSG, Scandinavian Sarcoma Group, gjennomførte fra 2007-2016 en forskningsstudie for personer behandlet for bløtvevssarkom, den ble kalt SSG XX. En av initiativtakerne til studien og ansvarlig i Norge var overlege Kirsten Sundby Hall ved OUS, Radiumhospitalet. Den viktigste behandlingen for bløtvevssarkom er operasjon, og de fleste som deltok i SSG XX hadde først gjennomgått en operasjon. Selv om svulsten blir fullstendig fjernet vet man at sykdommen kan komme tilbake, enten som ny svulst på samme sted, eller som spredningssvulster (metastaser). I enkelte tilfeller kan svulsten være vanskelig å fjerne med operasjon primært, og studien ønsket også å avklare om annen behandling før kirurgi kunne gjøre operasjon mulig. Deltakerne ble derfor delt inn i to grupper, de som hadde gjennomgått en operasjon (gruppe A) og de SSG XX – en forskningsstudie på bløtvevssarkom.

16

Sarkomen #3-2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online