Sarkomen 3/2019

 LOTTA VÅDE

Studiebesøk til Aker sykehus Kreftrehabiliterings- senteret

16. august 2019

D en 16. august besøkte tok seg god tid til å fortelle oss hvordan senteret fungerer. Tidligere ble senteret kalt «Raskere tilbake» men nå er deres navn Kreftrehabiliterings- senteret. Senteret har et poliklinisk kreftrehabiliteringstilbud for personer i yrkesaktiv aldrer, som hører til Helse sør-øst. Senteret har 13 ansatte, derav flere sosionomer, fysioterapeuter, psykologer, en ernæringsfysiolog, en sykepleier, en sekretær og en lege. Deres primære mål er å få pasienter som har gjennomgått en kreftbehandling tilbake i jobb eller å stå i jobb. Hvis man ønsker å få behandling på senteret kreves henvisning fra en lege, så vurderer de om man kan få plass. styret i Sarkomer Kreft- rehabiliteringssenteret på Aker sykehus. Enhetsleder og sosionom Sonja Caspersen og fysioterapeut Hege Blegen

et gruppetilbud og et tilbud om individuelle oppfølginger.

Gruppetilbud Pasienter som deltar i gruppetilbudet kommer ofte til senteret rett etter at de er ferdig med sin behandling. Gruppene er basert på hvilken diagnose du har. Akkurat nå finnes det tilbud til brystkreft, gynekologisk kreft, lymfe/blod kreft og mage/tarm kreft. Opplegget er én samling én dag i uken i syv uker. I løpet av disse samlingene får deltakerne undervisning om forskjellige temaer som for eksempel ernæring, mestring og rettigheter. I tillegg inneholder hver samling en treningsøkt med styrke, utholdenhet og/eller avspenning. Deltakerne kan også få individuelle konsultasjoner hvis de har behov for det. Senteret er også i oppstarten av å tilby et gruppetilbud for personer med kronisk utmattelse.

Individuelle oppfølginger Alle pasienter, uavhengig av diagnose, kan

Kreftrehabiliteringssenteret har to typer tilbud,

22

Sarkomen #3-2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online