Sarkomen 3/2019

 Det ble pyntet til fest i Fanehallen på Akershus festning

Tradisjonen tro kom FN-veteraner fra Veteranforbundet og Norvet MC til festningen tidlig for å sette i stand grillmaten. Alle deltakere fikk spist seg mette på hamburgere og pølser før programmet for dagen startet. Først ut var to personer som har vært, og er, viktige for utviklingen av behandling av sarkom i Norge. Ortoped Gunnar Follerås og onkolog Kirsten Sundby Hall holdt sammen foredraget «Behandling av sarkom i et historisk perspektiv». Her fikk alle lære mere om hvordan behandling av sarkom, både kirurgi, cellegift og strålebehandling har utviklet seg over tid. Det ble også bemerket at Kirsten og Gunnar var to viktige støttespillere for å starte arrangementet «Den Store Kuledagen» for over 10 år siden. Når mange andre var

skeptiske, støttet disse to sykepleierne og fysioterapeutene som hadde ideen, fullt ut.

Parallelt med dette foredraget kunne de berørt av GIST lytte til onkolog Ivar Hompland som fortalte om «Behandling av GIST i et historisk perspektiv». Ivar har tatt doktorgraden sin på GIST og er oppdatert på alt som har med denne diagnosen å gjøre. I dette foredraget fikk de oppmøte også høre om historiske data. En mindre gruppe på åtte personer som hadde mistet en av sine nære, hadde samtidig som de andre foredragene foregikk, en samling med sosionom Marit Gudim. Det ble en rolig og fin prat der alle fikk mulighet å lufte sine tanker og følelser. I løpet av ettermiddagen fikk alle i salen også høre informasjon om Vardesenteret ved Oslo Universitetssykehus av Eli Jorun

25

Sarkomen #3-2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online