Sarkomen 3/2019

Retroperitoneale sarkom gir som regel symptomer sent, og disse skyldes ofte tumors størrelse. En stor tumor gir forskyvning og/eller press på omliggende organer. I flere tilfeller oppdages tumor ved at man selv oppdager en oppfylling, eller som tilfeldig funn ved legebesøk. Symptomer er oftest uspesifikke og inkluderer ubehag i magen, vekttap, slapphet og dårlig appetitt. Riktig og rask behandling vil avhenge av at de ondartede svulstene siles ut ved klinisk undersøkelse og bildediagnostikk, og henvises urørt videre. For å oppnå dette, er det nødvendig å vurdere å utrede en rekke tilstander som i ettertid viser seg å være godartede. Forsøk på å fjerne svulsten eller å ta biopsi med kniv eller nål, kan spre tumorceller. Dette vil kunne komplisere senere kirurgi, og redusere muligheten for optimal behandling.

Intraabdominale sarkom Intraabdominale sarkom kan omfatte alle indre organer i bukhulen, som oftest mage- tarm kanalen. De utgjør cirka 10–20 % av alle bløtvevssarkom. De vanligste undergruppene er gastrointestinal stromal tumor (GIST), (5-7 nye tilfeller per 1.000 000), som skal utgjøre ca. 50 nye tilfeller/år i Norge, og leiomyosarkom som er mer sjeldent. GIST oppstår hvor som helst i mage-tarmkanalen, fra spiserør til endetarmsåpningen, 55 % av GIST oppstår i magesekken. I sjeldne tilfeller oppstår de utenfor mage-tarmkanalen. Gynekologiske sarkom Gynekologiske sarkom rammer kvinner i alle aldre. Sykdommen utgjør 5 % av alle kreftsykdommer i livmoren (uterine kreftsykdommer), cirka 25 nye tilfeller i året i Norge. Gynekologiske sarkom forekommer som regel i livmoren, og omfatter undergruppene leiomyosarkom (60 %) og endometriestromasarkom. Fremre bukvegg Bløtvevssarkom i fremre bukvegg omfatter undergrupper som liposarkom, synovialt sarkom, fibrosarkom og dermatofibrosarkoma protuberans (DFSP). Fibromatose eller desmoid tumor, er en godartet, men lokalt aggressiv tumor, som kan oppstå i alle lokalisasjoner. Vurdering og eventuell behandling bør gjøres av sarkomkyndige.

Symptomer og utredning

Bløtvevssarkom i trunkus og ekstremiteter debuterer oftest som en smertefri kul eller hevelse som kan forveksles med et meget stort antall godartete tilstander, både av pasienten selv og av lege. Smerter oppstår først hvis tumor blir så stor at den påvirker omgivende vev, som nerver eller blodårer. Svulster som sitter dypt i låret eller i seteregion kan bli store før de oppdages.

 Illustrasjonen er hentet fra kreftlex.no, en kvalitetssikret kilde til informasjon om sarkom på nett, og viser at bløtvevssarkom kan oppstå hvor som helst i kroppen.

5

Sarkomen #3-2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online