Sarkomen 3/2019

arm, ben eller på kropp må opereres bort for at pasienten kan bli frisk. Ved mindre aggressive svulster kan operasjon alene være nok. Aggressive svulster kan være følsomme for strålebehandling og cellegift, som kan benyttes i tillegg til operasjon.

Planlegging av behandling i multidisiplinært team

God planlegging av operasjon starter med å sikre at man har vevsprøver og at man har tatt gode bilder av svulsten og strukturer som ligger i nærheten. Det kan være store blodårer eller nerver som er viktige for kraft og følelse i armer og bein. Det kan også være knokler. Ved operasjon for bløtvevssarkom er det viktig at svulsten som opereres ut er dekket av friskt vev fra alle kanter. Dette kalles kirurgiske marginer. Hvis det er kreftceller i kanten av det man fjerner, vil det mest sannsynlig være noen celler igjen i kroppen som vil formere seg og gi tilbakefall. Hvis viktige anatomiske strukturer, som blodårer, nerver eller knokler ligger i nærheten av svulsten, kan det bli nødvendig å fjerne disse sammen med svulsten for å sikre marginer. Dette kan svekke den opererte armen eller beinet. Kreftbehandling som strålebehandling og cellegift kan skrumpe svulsten og gjøre at man kan bevare viktige strukturer når man opererer. Derfor skal all behandling av bløtvevssarkomer planlegges i et tverrfaglig team som består av kirurger, kreftleger, patologer (leger som undersøker vevsprøver) og røntgenleger. I mange tilfeller kan det være nødvendig å gi kreftbehandling etter operasjon. Dette skal også diskuteres og planlegges i tverrfaglig team. Kirurgisk behandling Det utføres veldig mange typer av forskjellige kreftoperasjoner for sarkom. Hver pasient og hver operasjon er unik. Hvor stor operasjon som er nødvendig, er avhengig av svulstenes størrelse og lokalisasjon. Hvis det er en relativt liten kul som skal fjernes, vil operasjonen ikke være så omfattende, sykehusoppholdet vil være

Overlege/ortoped Olga Zaikova OUS Radiumhospitalet

God kirurgisk behandling forutsetter at man stiller riktig diagnose og lager en god plan for operasjon. Det er mange mennesker som får en eller annen kul eller klump på kroppen i løpet av livet. De fleste kulene som oppstår er helt ufarlige og godartede. Bløtvevssarkomer er sjeldne. Bløtvevsarkom må mistenkes hvis en kul vokser større enn 5 cm, eller sagt på en annen måte til cirka størrelsen av en golfball. Hvis man har en mistanke om bløtvevsarkom, må det tas MR-bilder av kulen. Ofte kan man se på MR om kulen er godartet, eller om sarkommistanke er styrket. I så fall må det tas vevsprøver fra kulen for å utelukke eller bekrefte sarkomdiagnosen. Kirurgisk behandling av bløtvevssarkom i arm, ben og på kroppen

De fleste sarkomene som oppstår i bløtvev på

8

Sarkomen #3-2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online