Sarkomen 3/2019

utgave av det fagrettede oppslagsverket oncolex.no, som produseres av det kliniske fagmiljøet ved Oslo Universitetssykehus og er beregnet for helsepersonell. Kreftlex.no har kvalitetssikret innholdet og det har blitt tilrettelagt for pasienter, pårørende og andre som søker kunnskap om kreft. Sarkom.no Dette er nettsiden til Nasjonal kompetanse- tjeneste for sarkom som er lokalisert på Radiumhospitalet. Her samles det nyttig faglig og praktisk informasjon om sarkom og sarkombehandling i Norge. Helsedirektoratet.no Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, oppfølging og behandling av sarkom som er publisert på nettsidene til Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/ retningslinjer/sarkomer-handlingsprogram.

kort og pasienter kan raskt komme tilbake til sine vanlige aktiviteter eller jobb. Hvis det er større operasjon som er nødvendig, spesielt hvis det er behov for å rekonstruere strukturer som er fjernet eller gjøre plastikkirurgisk operasjon for å dekke bløtdelsdefekt, kan det være behov for lengre sykehusopphold og rehabilitering etterpå. Behandling av bløtvevssarkomer i Norge er sentralisert til fire universitetssykehus: Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs Hospital i Trondheim, Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet. Disse sykehusene har etablerte team med spisskompetanse i behandling av sarkom. Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom er lokalisert ved Radiumhospitalet. Oppgaven til kompetansetjenesten er å bygge opp kompetanse om utredning og behandling av sarkomer, gjøre kompetansen tilgjengelig for medisinsk personell og pasienter for å bidra til økt kvalitet av behandlingen i hele Norge, samt å stimulere til nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Hvor kan man få mer informasjon om bløtvevsarkomer og behandling? Det er uendelig mange sider på internett som har informasjon om sarkom. Mange av disse sidene kommer fra seriøse og ansvarlige kilder, men mye som er publisert er ikke kvalitetssikret. Det er vanskelig for pasienter og pårørende å orientere seg i denne enorme mengden av informasjon. Hvis man ønsker å lese mer om sarkom på internett anbefaler vi at man i første omgang bruker kvalitetssikrede kilder som: Kreftlex.no Kreftlex.no er finansiert av Radiumhospitalets legater og drives av redaksjonen ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo Universitetssykehus. Kreftlex.no er en enklere Hvilke sykehus i Norge behandler sarkomer?

Sarkomer har i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom utviklet en sarkom-app som lanseres i 2020.

Tjenesten skal gi tilgang til kvalitetssikret og forståelig informasjon, tilpasset sarkomdiagnosen og fasen man er i.

Prosjektet er støttet med midler fra Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen).

9

Sarkomen #3-2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online