Van Steensel 60 etappes

Etappe 27, Insver

The circle of life “ De cirkel is slechts een rechte lijn die teruggaat naar het beginpunt.”

“INSVER, het Instituut Verduurzaming Verzeke- ringsbranche, wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de verzekeringsbranche. Op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Met elkaar: intermediair, verzekeraars en derden (schadeherstelbedrijven, opleidingsinstituten en dergelijke). INSVER brengt mensen bij elkaar, geeft tools en deelt ervaringen. Met als resultaat een duurzame rechtvaardige samenleving voor de toekomstige generaties.” We schrijven het voorjaar 2021 als de beide Keessen (Kees Dullemond en Kees van Steensel) de koppen bij elkaar steken om INSVER op te richten. Het initiatief is niet alleen de bezegeling van een vriendschap van dik dertig jaar, maar valt ook te zien als een ijkpunt van een nieuw begin. Het leven voltrekt zich immers in cirkels zonder einde of begin, aldus Herman van Veen die zich in 1969 de tekst liet influisteren door auteur Rob Chrispijn. En het klopt vrijwel letterlijk als we de levens- loop van de karakteristieke Kees Dullemond on- der de loep nemen. Hij schuwt zelfreflectie niet en tast het hele gesprek de diepte af op gevoel en met verstand (om en om en soms tegelijk) waarbij hij als een roofvogel om de filosofische hamvragen cirkelt: wie ben ik en waarom ben ik. Antwoorden op die vragen liggen deels in het verleden en deels in het heden. Het idee om INSVER op te richten was een kwestie van right time right place: alles viel er- mee op zijn plaats. In 2021 was de tijd voor de toen 63-jarige Dullemond rijp om iets terug te doen voor de samenleving – diezelfde samenle- ving had hem immers zoveel geschonken. Aan de oprechtheid van de duurzaamheidsintenties van zijn goede vriend Kees had hij geen seconde

hoeven te twijfelen. ‘Ik heb enorm veel respect voor Kees en ik weet dat dat wederzijds is.’

De verbazing stijgt als beide persoonlijkheids- profielen haast kopieën van elkaar blijken. ‘”Niet geïnteresseerd in geld, maar kan wel goed reke- nen”, stond in mijn profiel’, lacht Van Steensel niet zonder trots. Beide Keessen lijken meer in- teresse te hebben in de wereld áchter de getal- len dan in de getallen zélf; beide Keessen lopen dan ook niet weg voor levensbeschouwelijke thema’s, op zoek naar de concrete variant van zingeving. Die cursus geeft Dullemond overigens namens zijn bedrijfsadviesbureau KD Advies. Twee andere bedrijven gingen daaraan vooraf: Dulle- mond Bedrijfsadviezen (o.a. gespecialiseerd in waardebepalingen van bedrijven) en Dullemond & Oosterbaan waarmee zijn ondernemerschap in 1989 begon. ‘Ik wil niet opscheppen, maar Dullemond & Oosterbaan was die tijd als adviesbureau voor assurantiekantoren en verzekeraars écht een begrip in verzekeringsland. Het ondernemer- schap is een van mijn drie passies… de andere twee zijn – onder één noemer – de natuur, sporten en het buitenzijn en last but not least boeken. Mijn huis lijkt wel een bibliotheek. Ik heb zelf ook een tiental boeken geschreven.’ Zijn liefde voor het ondernemerschap heeft alles te maken met zijn talent om getallen te doorzien. Dat tekende zich al af op het vwo waar Dullemond medio jaren zeventig voor zijn eindexamen een 9 scoort voor zowel economie als aardrijkskunde. Om dermate te excelleren in beide vakken is het dus niet verwonderlijk dat precies déze vakken dik 45 jaar later bijeen zouden komen in het INSVER initiatief, toch Kees?

In de luxe ontvangstruimte in Noordwijk had Van Steensel het compliment glimlachend verwelkomd, ondanks de venijnige pijn (“ik heb vandaag een slechte dag”) die zijn blessure met zich mee bracht. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat een bezoek in 2006 van Dullemond aan de Okavango Delta in Botswana ten grondslag heeft gelegen aan de totstandkoming van INSVER 15 jaar later. In Botswana groeit het be- sef dat er, met name vanuit westers perspectief, anders gekeken móet worden naar de wereld en vooral naar het behoud ervan. ‘Zes dagen lang reisde ik met een beperkt gezelschap door de rimboe van Botswana, onbewapend, tussen de wilde dieren. Die een- op-een beleving met de kracht van pure natuur was intens. Ik heb er een boek over geschreven getiteld Meer is Minder.’ De dadendrang van Dullemond is een middel en niet direct een doel. Hij denkt en leeft project- matig, gekaderd en gestructureerd: alles moet vóóraf in kaart worden gebracht. Op sportge- bied volbrengt hij de Alternatieve Elfstedentocht aan de Weissensee door een stringent trainings- schema te volgen en aan een marathonavon- tuur begint hij pas als hij zich van A tot Z heeft ingelezen. Dullemond is de man van de controle. De vriendschap met Kees van Steensel dateert van 1993 wanneer Dullemond in Bordeaux een cursus geeft waarbij als deelnemer Van Steensel aanwezig is.

Etappe 27

Rotterdam-Geervliet | 5 juli 2022

Start

Prins Pieter Christiaanstraat 61, Rotterdam | Van Steensel Assurantiën

Finishplaats

‘s-Gravendijckseweg 37, Noordwijk | Insver

Etappewinnaar Kees Dullemond

114

115

Made with FlippingBook flipbook maker