Van Steensel 60 etappes

Etappe 8, Lievaart Vormgeving & Communicatie

Lezen en schrijven met Lievaart Vormgeving & Communicatie ‘’Familiebedrijven lezen en schrijven met elkaar.”

‘Ik weet nog goed dat ik Cor van Steensel voor het eerst ontmoette. Dat was op mijn kantoor aan de Metaalhof in Rotterdam-Prins Alexander. Dat moet omstreeks 1994 zijn geweest. Cor was een eh… ja hoe moet ik het zeggen…. een nogal eh… markante man…’ Aan het woord is de 77 jarige Rinus Lievaart, naamgever, oprichter en voormalig eigenaar van de bovenburen van Van Steensel Assurantiën. Na een paar minuten wordt al duidelijk hoe hecht de banden tussen beide familiebedrijven zijn. Menige bespreking vond de afgelopen tijd al plaats in ofwel het kantoor van Lievaart Vormgeving & Communicatie, dan wel in de vergaderruimte die Van Steensel en Lievaart op de eerste etage gemeenschappelijk delen. Rinus Lievaart: ‘Voor een familiebedrijf doe je op de een of andere manier toch altijd nét een stapje meer.’

Een beetje cartoonachtig. Wij hoefden het alleen maar uit te voeren. “Jullie zullen er wel geen verstand hebben”, zei ie hahaha…. ja dat zei-ie echt…’ ‘Ja dat was mijn vader inderdaad ten voeten uit…’, beaamt Kees in die inmiddels karakteris- tieke mix van verwondering (toch iedere keer weer), onvervalste trots, maar bovenal respect, als zijn excentrieke maar oh zo lieve vader ter sprake komt. ‘Mijn vader had het beroemde boek van Ogilvy gelezen, een autoriteit op reclamegebied. Dat was zo’n beetje zijn bijbel. Meer hoefde je volgens Cor niet te weten over reclame…’ ‘Cor wilde in zijn advertenties het warme bakker gevoel uitstralen.’

Ik was een jaar of 45, getrouwd en had twee dochters dus het was toch best een beslissing om voor mijzelf te gaan. Voor de bank had ik een ondernemingsplan gemaakt dat aan het eind van het jaar 10 duizend gulden bleek af te wijken… ja naar boven toe hè hahaha!’ Je zou kunnen veronderstellen dat reclamevak- man Rinus zich in zijn beroepseer voelt aange- tast en dus beleefd bedankt voor de opdracht van Cor die noch als vraag noch als verzoek had geklonken. Maar niets blijkt minder waar: ‘…ik vóelde dat Cor het goed bedoelde. We had- den meteen een klik. Ik weet nog goed dat Cor het had over het warme bakker gevoel dat Van Steensel als verzekeringskantoor wilde uitstra- len. Ik snapte precies wat hij bedoelde. Dat stre- ven hadden en hebben wij namelijk zelf ook!’ De geest van Cor van Steensel was niet alleen creatief maar ook vooruitziend. Zo lanceerde hij het idee om een krantje te gaan maken. Een soort nieuwsbrief, maar dan nét effe anders. De Nieuwskrant mondde uit in de Van Steensel Assurantiën Plus, kende onlangs zijn 43e editie en wordt thans in een oplage van maar liefst 24.550 stuks gedrukt. Vanzelfsprekend ligt de vervaardiging van de Van Steensel Assurantiën Plus sinds dag één in handen van Lievaart. Een van de eerste exemplaren kwam bij de riskma- nager van Unilever terecht. Rinus Lievaart: ‘Die was razend enthousiast. De volgende dag kwam Cor langs op kantoor… hij gooide zijn platte pet op de kapstok zoals hij altijd deed en las vol trots de brief voor die die man van Unilever hem had gestuurd over de Nieuws- krant. Dat was zijn manier om een compliment over te brengen… mooi toch…’

Inge Lievaart: ‘Het is een klik, vaak heb je aan een paar woorden genoeg.’

Kees van Steensel: ‘Wij kunnen lezen en schrijven met Lievaart.’

Als Rinus zijn generatiegenoot Cor omschrijft, herleven oude tijden:

De geestelijk vaders van de samenwerking luis- teren dus naar de namen Cor en Rinus. Vak- mannen pur sang, stammend uit de generatie van niet lullen, maar poetsen. Over het gegeven “vakmannen” heeft Rinus al meteen een juweel van een anekdote: ‘Cor komt dus binnen bij ons. Hij was niet tevreden over zijn toenmalige reclamebureau en zocht een nieuwe partner voor zijn adverten- ties die hij overigens zelf bedacht en zelf ook maakte. Cor kon fantastisch tekenen.

‘Ik wist niet wat ik hoorde. Ik was, ben, natuurlijk weldegelijk een vakman. Ik ben grafisch opge - leid en was oorspronkelijk actief in de huis- aan-huis-bladenbusiness hier in de Alexander- polder voor de Sijthoff Pers. Op een gegeven moment was er sprake van dat alles verkocht zou worden… ik kon meegaan, maar daar zag ik geen toekomst in. Ik had inmiddels veel kennis opgedaan en natuurlijk een aardige klanten- kring opgebouwd.

Etappe 8

Rotterdam-Rotterdam | 17 juni 2021

Start

Prins Pieter Christiaanstraat 61, Rotterdam | Van Steensel Assurantiën Prins Pieter Christiaanstraat 61, Rotterdam | Lievaart Vormgeving & Communicatie

Finishplaats

Etappewinnaar Inge Lievaart

38

39

Made with FlippingBook flipbook maker